Lernia

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat

Dela

För andra kvartalet 2023 ökade Lernias nettoomsättning i jämförelse med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 8 procent för kvartalet och med 3 procent för delårsperioden. Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående år och uppgick för andra kvartalet till -16 (1) mkr och för delåret till -18 (13) mkr.

– Det minskade rörelseresultatet förklaras främst av höjda arbetsgivaravgifter för unga under 23 år jämfört med föregående år, ökade uppstartskostnader i samband med intag av uthyrda konsulter inom bemanningsverksamheten samt ändrade redovisningsprinciper för matchningsverksamheten. Intäkterna ökar dock tack vare en fortsatt en hög kundefterfrågan, och cirka 6 800 personer har fått ett nytt jobb genom Lernias tjänster säger Veronica Rörsgård, VD för Lernia.

Lernias bemanningsverksamhet är fortsatt den främsta aktören inom yrkesarbetare och är totalt sett det tredje största bemanningsföretaget i Sverige. Kundefterfrågan är fortsatt hög, både bland befintliga och nya kunder, men brist på kandidater påverkar möjligheten att växa i samma takt som efterfrågan. Under andra kvartalet etablerades ett antal samarbeten som möjliggör en ökning av internationell rekrytering, något som efterfrågas av flera större kunder.

Utbildningsverksamhetens intäkter minskar i jämförelse med föregående år. Detta beror i huvudsak på den låga anvisningen av elever till Lernias arbetsmarknadsutbildningar samt låga volymer inom Komvux. Trots lägre intäkter har utbildningsverksamheten förbättrat sitt resultat till följd av kostnadsbesparingar. De låga deltagarvolymerna i kombination med nuvarande avtalsvillkor inom arbetsmarknadsutbildningar medför att rörelseresultatet är fortsatt negativt. Yrkeshögskoleutbildningarna visar en god utveckling med såväl intäktstillväxt som ett förbättrat rörelseresultat. En statlig utredning av yrkeshögskolans framtid som publicerades under juni 2023 föreslår bland annat en ökning av antalet platser med 35% under en tioårsperiod. En fortsatt expansion av yrkeshögskolan är positiv för Lernia som i de senaste ansökningsomgångarna har fått tilldelning inom nya områden och tagit marknadsandelar. Vi ser också ett stort engagemang från näringslivet att stödja våra utbildningsansökningar, vilket ligger helt i linje med Lernias ambition att utveckla framtidens arbetskraft.

Under andra kvartalet har det påbörjats ett skifte från tjänsten Rusta och matcha till tjänsten Rusta och matcha 2 vilket medför att jämförbarheten mellan åren försvåras, men sammantaget utvecklas matchningsverksamheten i positiv riktning. Deltagarvolymerna har minskat jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och överetableringen fortsätter, men trots det så stärker Lernia sin position och är i maj den näst största aktören inom Rusta och matcha 2. Vi finns nu på 90 orter i landet jämfört med 85 orter vid samma tidpunkt förra året. Lernias omställningstjänster inom TSL-systemet har ökat jämfört med samma period föregående år. Behovet av omställningstjänster tenderar att öka då konjunkturen försvagas och allt fler varslas inom exempelvis bygg, industri och restaurang.

– Att kompetensförsörjning är en mycket prioriterad fråga för Sverige, bekräftades av att detta ämne behandlades i många av Almedalens forum. Ett område där Lernia är väl rustade för att bidra med lösningar för att stärka företagens och Sveriges konkurrenskraft, säger Veronica Rörsgård.

Läs rapporten i sin helhet här.

Kontakter

Dokument

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Lernias bokslutskommuniké 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat16.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 482 (3 269) mkr och ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat minskade för helåret till -11 (44) mkr, till stor del beroende på kostnader för omstrukturering av utbildningsverksamheten (arbetsmarknadsutbildningar och Komvux) som påverkat koncernens rörelseresultat för helåret med -24 (0) mkr. Även bemannings- och rekryteringsverksamheten uppvisar ett lägre resultat jämfört med föregående år främst till följd av högre arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Lernia stärker erbjudandet, förvärvar relocationföretaget Terminal 510.11.2023 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Parallellt med utbildning, bemanning, matchning och internationell rekrytering kan Lernia nu erbjuda relocation- och arbetstillståndstjänster.

Fler än var tionde stockholmare är orolig över att förlora jobbet på grund av AI2.11.2023 08:35:34 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Ingen annanstans i Sverige används AI av så många som i Stockholm, samtidigt skapar den nya tekniken oro över att man ska bli av med jobbet. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye