Patent- och registreringsverket

305 svenska företag har sökt EU-bidrag via SMF-fonden – så här går det till att ansöka

Dela

EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO erbjuder varje år möjligheten för små och medelstora företag att söka EU-bidrag via SMF-fonden. Medlen i fonden är begränsade och är tillgängliga enligt principen först till kvarn. 305 svenska företag har redan utnyttjat möjligheten att få ersättning på 75 procent för ansökningsavgiften via SMF-fonden men än finns möjligheten för fler att få ta del av fonden innan den stänger 8 december.

SMF-fonden ger ekonomiskt stöd till små och medelstora företag baserade i Europeiska unionen för att skydda deras immateriella rättigheter. Företaget måste vara etablerat i EU och ett giltigt SMF enligt den officiella EU-definitionen av små och medelstora företag. Du som företagare har möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar, en så kallad IP-scanning, och för avgiften vid registrering av varumärke, design och patent.

Sedan lanseringen av programmet 23 januari i år har 16 290 små och medelstora företag i EU skickat in totalt 16 813 ansökningar. I Sverige har 305 svenska små och medelstora företag skickat in totalt 381 ansökningar sedan lanseringen. Under maj månad skickade svenska små och medelstora företag in totalt 10 ansökningar.

- När vi tittar på statistiken ser vi att Sverige har jämförelsevis låg andel sökande av bidraget om man jämför med länder som Spanien och Polen till exempel. Eftersom det finns medel kvar i fonden ser jag det som ett jättebra tillfälle för svenska företag att passa på att söka nu, säger Markus Dahlberg, målgruppsansvarig för SMF, PRV.

Fakta om SMF-fonden
Bidragen delas ut i form av fyra kuponger som kan användas för olika typer av åtgärder inom ramen för immateriella rättigheter:

1.    En IP Scan-kupong (upp till högst 1 350 euro) kan användas för tjänster avseende förhandsbedömning av immateriella rättigheter hos en nationell immaterialrättsmyndighet i en EU-medlemsstat som erbjuder den tjänsten inom ramen för initiativet för SMF-fonden. Kostnaden för IP Scan varierar beroende på land. För mer information om förteckningen över länder som erbjuder denna tjänst och hur mycket den kostar, se IP Scan – länder och kostnad.

2.    En varumärkes- och formgivningskupong (högst 1 000 euro) kan användas för att registrera varumärken och/eller formgivningar för att skydda dem på nationell, regional, europeisk och/eller internationell nivå.

3.    En patentkupong (högst 1 500 euro) kan användas för att registrera nationella patent hos en nationell immaterialrättsmyndighet i en EU-medlemsstat och/eller europeiska patent som lämnas in till EPO. Kupongen kan även användas till en så kallad prior art sökning. Vid en prior art sökning görs en granskning mot ett specifikt teknikområde som man är intresserad av.

4.    En kupong för gemenskapsväxtsorter (högst 225 euro) kan användas för att registrera växtsorter för att skydda dem i EU.

På PRV:s webbplats har vi samlat information om hur det går till att söka medel från SMF-fonden: Sök EU-bidrag från EUIPO:s SMF fond

Kontakter

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye