IndustriarbetsgivarnaIndustriarbetsgivarna

Industrins gröna omställning skapar 50 000 nya jobb

Dela

Industrins hittills kända satsningar på grön omställning beräknas kunna skapa nära 50 000 nya jobb. Denna beräkning inkluderar både direkt och indirekt sysselsatta. Det visar en rapport som Industriekonomerna presenterat i dag.

Beräkningarna visar att de hittills planerade satsningarna på grön omställning inom batteritillverkning skulle generera totalt drygt 28 000 nya jobb. Motsvarande beräkning för de hittills planerade satsningarna på grön omställning inom gruvindustrin visar en ökning med nära 12 000 nya jobb. Dessutom kan bilindustrins hittills planerade satsningar på produktion av elbilar skapa nära 9 000 nya jobb. Sammantaget skulle industrins ovan nämnda satsningar följaktligen skapa nära 50 000 nya jobb.

– Uppskattningen måste ändå ses som en underskattning. Här räknas alltså inte de ytterligare jobb som skulle kunna skapas av fler investeringar i grön omställning i Sverige, som exempelvis i utvinning av kritiska mineral, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Med hjälp av input/output-analys (I/O) ges en mer rättvisande bild bland annat av hur många jobb som industrin skapar och hur många jobb totalt i Sverige som är utsatta för internationell konkurrens. Framför allt visar den hur tätt sammanflätad varu- och tjänsteproduktion är. Nära 40 procent av näringslivets totala förädlingsvärde i Sverige producerades tack vare efterfrågan på näringslivets exportprodukter.

– En av de viktigaste slutsatserna vi kan dra ur den här analysen är industrins stora betydelse som jobbskapare, även för en mycket stor del av det som klassas som tjänstejobb, säger Mats Kinnwall.

Totalt sysselsätter industrin omkring 800 000 personer, såväl direkt som indirekt. För varje direkt jobb inom industrin skapas ytterligare 1,1 jobb, sysselsättningsmultiplikatorn uppgick alltså till 2,1. Rapporten visar även att industrins andel av Sveriges BNP har stabiliserats på omkring 20 procent.

Industriekonomerna, som består av Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer, tar fram en uppdaterad I/O-rapport varje år.

Ladda ner rapporten som bifogad pdf.

Kontakter

Dokument

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Presentation av konjunkturrapport: ”Oväntat piggt USA skjuter på nedgången”7.11.2023 13:34:02 CET | Pressmeddelande

Har USA undvikit en nedgång i ekonomin eller är den bara satt på vänt? Sverige har gått bättre än Eurozonen historiskt men nu krymper svensk ekonomi – varför? Vilka bedömningar gör Industriekonomerna för resten av året och 2024 för världsekonomin, USA, Kina, Eurozonen och Sverige? Vilka bedömningar gör de för industriproduktionen? Är den svaga kronan ett kvitto på en svag svensk ekonomi samt hur utvecklas inflation och räntor?

”Sveriges klimatpolitik måste bidra till att öka sysselsättningen och vår internationella konkurrenskraft”18.10.2023 14:46:45 CEST | Pressmeddelande

”Svensk industri har sedan länge arbetat med ett tydligt fokus på hållbarhet och den gröna omställningen innebär möjligheter för svenska industriföretag, men det är viktigt att de svenska klimatåtagandena harmoniserar med EU. Det behövs en sammanhållen strategi för att säkra de framtida jobben,” säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum