Vänsterpartiet Skåne

V vill stoppa vårdkrisen med arbetstidsförkortning

Dela

Minskat antal sjukskrivningar, mer nöjd personal som upplever mindre stress och fler sökande till tjänsterna. Det var några av effekterna, i tillägg till bättre resultat och ökad produktion, som syntes i den största undersökningen av förkortad arbetstid med bibehållen lön som genomförts. Med den personalkris som ger stora effekter för personal, patienter och vårdsystemet i Skåne är det dags att göra ett försök med att införa 30 timmars arbetsvecka, menar Vänsterpartiet i Region Skåne.

- Vi måste både se till att folk både mår bra på jobbet och inte behöver säga upp sig eller sjukskriva sig och att fler söker sig till att arbeta inom våra verksamheter. Först då kan vi bryta den vårdkris vi befinner oss i, säger Alexandra Thomasson, regionråd.

61 företag och 2900 anställda deltog i den brittiska undersökningen med fyra dagars arbetsvecka. Tack vare de goda resultaten kommer 92 % av de deltagande företagen att fortsätta med förkortad arbetstid och bibehållen lön.

Vårdörbundet i Skåne har också lyft kortare arbetstid som en faktor som skulle göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare, tillsammans med bättre arbetsmiljö, högre lön och bättre ledarskap.

- Vi ser stora problem för personalen inom den skånska vården, varav många är direkt kopplade till en dålig arbetsmiljö. En arbetstidsförkortning ger möjlighet till bättre återhämtning för personalen på plats samtidigt som forskningen visar på att det är lättare att rekrytera ny personal till arbetsplatsen. I kombination med fler åtgärder som ger ökade möjligheter att påverka sitt schema och satsningar för att höja lägstalönerna kan vi bygga vården från dess faktiska grund: personalen, avslutar hon.

I motionen som lämnats in idag förslås att inleda ett försök med förkortad arbetstid på tio avdelningar där man drabbats hårt av sjukskrivningar och uppsagd personal. Efter utvärdering vill man med lämplig modell gå vidare med förkortad arbetstid och med bibehållen lön som norm inom regionens verksamheter.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden! Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ta tag i kunskapsbrist kring papperslösas rätt till vård12.10.2023 13:04:38 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen la Vänsterpartiet fram ett initiativ för att ta tag i kunskapsbristen om vård för personer utan uppehållstillstånd. Det är vanligt förekommande att sjukvårdspersonal och de som möter vårdsökande inte kan de regelverk som finns för att säkerställa människors rätt till sjukvård. Med inrättande av en vårdlots kan personalen få hjälp med information och vårdsökande få hjälp att hitta rätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum