Vinnova

Satsning på starka forskningsmiljöer för en hållbar industri och digital omställning

Dela

Vinnova satsar på 11 nya kompetenscentrum med start i januari 2024, där universitet och företag tillsammans ska bedriva excellent forskning och utbildning inom områden som är viktiga för en hållbar industri och digital samhällsomställning. Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova tillsammans 1 miljard kronor de fem första åren.

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för en hållbar industrin och digital samhällsomställning och som stärker Sveriges konkurrenskraft. Målet är att ny kunskap och banbrytande teknik ska utvecklas, spridas och komma till användning för att skynda på omställningen. Satsningen ska även bidra till att attrahera spetskompetens för världsledande forskning och utveckling i Sverige.  
 
- Det är en fantastisk möjlighet med långsiktiga forskningsmiljöer inom spetsområden där forskare samverkar med innovativa företag. Den här typen av satsningar stärker svensk innovationsförmåga och konkurrenskraft, säger Pontus de Laval, styrelseordförande Avancerad digitalisering.  

Totalt satsar Vinnova 387 miljoner kronor på dessa kompetenscentrum under fem år med möjlig förlängning i ytterligare fem år. Utöver denna finansiering bidrar universiteten och företagen som deltar med lika mycket finansiering vardera. Fem av 11 beslutade kompetenscentrum ingår som en del i forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad digitalisering. 

- De kompetenscentrum som beviljats har stor potential att bli kunskapsnoder för banbrytande innovationer som kan stärka tillgången till kompetens för att möta de utmaningar vi står inför, säger Cecilia Sjöberg, avdelningschef, Vinnova. 
 
Följande 11 nya kompetenscentrum får finansiering:

Nästa generations kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer och applikationer (NextG2Com)  

Ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem med fokus på allt från trådlös kommunikationsteknik och nätverk till programvara, data, säkerhet och relevanta tillämpningsområden. (Avancerad digitalisering) 
Lunds universitet 
Projektledare: Maria Kihl

Sensor Informatics and Decision-making for the Digital Transformation (SEDDIT)

Ett kompetenscentrum för kunskapsuppbyggnad och utveckling inom autonoma system och avancerad matematiska metoder. (Avancerad digitalisering) 
Linköpings universitet 
Projektledare: Svante Gunnarsson

Continuous Digitalization

Inriktningen på detta kompetenscentrum är att möjliggöra  
omvandling av den mjukvaruintensiva systemindustrin till en digitaliserad industri som fullt ut kan dra nytta av nästa generations dator- och kommunikationsinfrastruktur. (Avancerad digitalisering) 
Chalmers Tekniska Högskola 
Projektledare: Jan Bosch

Trådlös infrastrukturteknologi på Chalmers (WiTECH)

Ett kompetenscentrum för att ta fram energieffektiva  
halvledarkomponenter samt avancerade antenner och sensorer för att minska miljöpåverkan från trådlösa system. (Avancerad digitalisering) 
Chalmers Tekniska högskola 
Projektledare: Marianna Ivashina

Swedish Wireless Innovation Network (SweWIN)

Ett kompetenscentrum där hållbarhet och energieffektivitet i både trådlös kommunikation och i användningen av hållbara material är i fokus. (Avancerad digitalisering) 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Projektledare: Emil Björnson

Advanced Chip Technology (ACT)

Ett kompetenscentrum för att utveckla processer och metoder för utveckling av halvledarkomponenter.  
Lunds universitet 
Projektledare: Lars-Erik Wernersson

Avancerade beräkningar för hållbar industriell värmeöverföring (AdTherM)

Ett kompetenscentrum inriktat mot värmeöverföring i processer inom industrin, exempelvis uppvärmning, kylning, strömning, kokning, smältning och energiåtervinning, men även termokemisk och elektrokemisk energiomvandling.  
Lunds universitet 
Projektledare: Christer Fureby

Neutron- och röntgenvetenskap för industriella  
transformationer

Ett kompetenscentrum inriktat mot hållbar materialteknik och utveckling av hållbara material genom vetenskapliga metodinnovationer för, och stärkt industriell förmåga till, systematisk användning av storskaliga neutron- och röntgenkällor. 
Kungliga tekniska högskolan 
Projektledare: Peter Hedström

Dig-IT Lab Sustainable Industry  

Ett kompetenscentrum inriktat mot att – genom digitalisering för smarta och hållbara byggnader – bidra till att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från byggnaders uppförande och användning. 
Kungliga tekniska högskolan 
Projektledare: Jonas Anund Vogel

BioGlue-Centre: Kompetenscentrum för Biobaserade Lim  

Ett kompetenscentrum inriktat mot att öka hastigheten i jakten på biobaserade alternativ till de – nästan uteslutande – fossilbaserade lim som används idag. 
Sveriges lantbruksuniversitet  
Projektledare: Stergios Adamopoulos

Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing

Ett kompetenscentrum inriktat mot integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser för en hållbar industri. 
Lunds universitet  
Projektledare: Anders Mikkelsen 

Vad är ett kompetenscentrum?

  • Består av ett konsortium med parter från olika sektorer med gemensam vision och mål och som bygger på excellent forskning och där kunskapen som utvecklas i miljön kan utnyttjas av näringsliv och samhälle. 
  • Centrumen ska stimulera samarbete mellan parter från näringsliv, akademi och offentliga aktörer.
  • Det ska finnas en centrumstyrelse med beslutanderätt över forskningens inriktning vid centrumet

    För mer information:
    Anders Marén: 08-473 31 88, anders.maren@vinnova.se
    Jeannette Dypbukt, 08-473 32 52, jeannette.dypbukt@vinnova.se

Kontakter

Länkar

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär 3,5 miljarder kronor på forskning och innovation.

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Forskning och innovation för konkurrenskraft och en hållbar framtid6.11.2023 10:19:41 CET | Pressmeddelande

Det behövs ambitiösa satsningar på forskning och innovation för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt i framtiden och för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Det skriver Vinnova i sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition och föreslår strategiska satsningar för näringslivets klimatomställning, nationell säkerhet, life science och på banbrytande teknik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye