Industriarbetsgivarna

Viktigt besked om ökade resurser till CSN

Dela

Regeringen har kommit med ett viktigt besked om att CSN ska få ökade resurser för att möta intresset för omställningsstudiestödet. Men för att möta industrins rekryteringsbehov i takt med nyindustrialiseringen borde stödet till CSN vara större och ha kommit långt tidigare.

Industriarbetsgivarna har under året lyft frågan om att CSN behöver få ökade resurser till omställningsstudiestödet. Det handlar också om resurser till att kunna hantera och administrera det stora intresset.

Intresset för det nya omställningsstudiestödet har varit stort sedan det sjösattes den 1 januari i år vilket har lett till långa handläggningstider hos CSN. I mitten av augusti hade endast cirka 3000 personer fått sin ansökan beviljad. I höständringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen nu att anslaget till CSN ökas med 10 miljoner kronor i år. I budgetpropositionen för 2024 föreslås att anslaget ökas med 50 miljoner kronor per år 2024 och 2025. 

Omställningsstudiestödet riktar sig till personer som vill studera för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om personer som helt vill byta karriär.

Industrins rekryteringsbehov är mycket stort i dag och framöver. Sammantaget kommer industrin och basindustrin att skapa 50 000 nya jobb de närmaste åren.

- Industriarbetsgivarna välkomnar stärkta resurser till CSN. Vi ser att omställningsstudiestödet har stor potential och att det kan bli en viktig del i industrins framtida kompetensförsörjning. Att nu CSN får mer resurser och ett tydligt uppdrag om att effektivisera sina processer är välkommet. Vi behöver fler som utbildar sig till industrirelevanta yrken. Vi ser att detta är en lättkalkylerad vinst eftersom jobb i industrin skapar ytterligare jobb och därmed skatteintäkter till skola och välfärd, säger Jesper Hedin, expert kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna.

Regeringen avser att överlämna förslagen om ökade resurser till CSN till riksdagen i höständringsbudgeten för 2023 och i budgetpropositionen för 2024.

Kontakter

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Presentation av konjunkturrapport: ”Oväntat piggt USA skjuter på nedgången”7.11.2023 13:34:02 CET | Pressmeddelande

Har USA undvikit en nedgång i ekonomin eller är den bara satt på vänt? Sverige har gått bättre än Eurozonen historiskt men nu krymper svensk ekonomi – varför? Vilka bedömningar gör Industriekonomerna för resten av året och 2024 för världsekonomin, USA, Kina, Eurozonen och Sverige? Vilka bedömningar gör de för industriproduktionen? Är den svaga kronan ett kvitto på en svag svensk ekonomi samt hur utvecklas inflation och räntor?

”Sveriges klimatpolitik måste bidra till att öka sysselsättningen och vår internationella konkurrenskraft”18.10.2023 14:46:45 CEST | Pressmeddelande

”Svensk industri har sedan länge arbetat med ett tydligt fokus på hållbarhet och den gröna omställningen innebär möjligheter för svenska industriföretag, men det är viktigt att de svenska klimatåtagandena harmoniserar med EU. Det behövs en sammanhållen strategi för att säkra de framtida jobben,” säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum