Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 13 september

Dela

Regionstyrelsen behandlar ett fyrtiotal punkter på sitt sammanträde 13 september. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

En väg in vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Alla barn har rätt till en god psykisk hälsa. Tidiga och samordnade insatser bidrar till goda förutsättningar för hälsa, utveckling och lärande. Barn och unga med psykisk ohälsa finns både inom primär- som specialistvård. Det finns det risk att de hamnar mellan stolarna när det finns oklarheter kring vilken vårdnivå som ansvarar för vad. Det finns risk att nuvarande struktur kan bidra till en ojämlik och ojämnställd hälsa.

Omhändertagande av barn och ungas psykiska hälsa är högt prioriterat av Region Norrbotten. Därför föreslås det att regiondirektören ska se till att det införs ett första linjen-mottagande inom primärvården. Det kallas En väg in. En projektledare ska tillsättas under hösten. Dessutom ska en projektorganisation och finansiering ordnas.

Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Regionstyrelsen föreslås anta en rekommendation från SKR om att all vaccination mot covid-19 ska vara gratis även i höst. Det gäller alla som bor eller vistas i Sverige.

Utvecklingsplan för Sunderby sjukhus

Den här punkten har belysts i ett separat pressmeddelande eftersom utvecklingsplanen är omfattande.

Nyhet om utvecklingsplanen.

Donation till Ukraina

Region Norrbotten föreslås skänka ytterligare en ambulans till Ukraina. Donationen görs via ett arbete som koordineras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Emergency Rescue Coordination Centre.

Sju revisionsrapporter

Det finns sju revisionsrapporter som ska behandlas av regionstyrelsen. Dessa är:

  • Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2022
  • Granskning av god ekonomisk hushållning 2022
  • Granskning av årsredovisning 2022
  • Uppföljande granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
  • Granskning av pensionshantering och redovisning
  • Uppföljande granskning av folktandvården och missbruksvården
  • Granskning av inköp och upphandling

I en tidigare version av sammanfattningen fanns en punkt med som inte längre finns kvar på ärendelistan. Den punkten är nu borttagen.

Kontakter

Länkar

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum