Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg deltar vid FLISA 2023

Dela

Dagligen transporterar Svenske Ambulansflyg många akut- och intensivvårdsbehövande sjuka barn, unga och vuxna, till den absolut bästa sjukvården. Det är för tidigt födda barn i kuvös, barn med hjärtfel eller andra sjukdomar och vuxna med akuta tillstånd eller i behov av att komma till en högre vårdnivå, men också team, organ och patienter för livsnödvändiga transplantationer.

Martin Hubrich, Sektionschef vid avdelningen för ANOP/IVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset demonstrerar den IVA-bår som Sahlgrenskas flygande specialistteam använder vid transport av intensivvårdsbehövande patienter.
Martin Hubrich, Sektionschef vid avdelningen för ANOP/IVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset demonstrerar den IVA-bår som Sahlgrenskas flygande specialistteam använder vid transport av intensivvårdsbehövande patienter. Patul Björkman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bilden får användas fritt vid redaktionella ändamål

Varje månad transporteras uppemot 400 patienter, varav runt 30 procent är med akuta eller intensivvårdskrävande tillstånd. Samtliga regioner beställer transporter och det är ingen tvekan om att Svenskt Ambulansflyg utför vård på vingar för de allra svårast sjuka.

Svenskt Ambulansflyg ser fram emot att möta mässbesökare vid FLISA 2023 vid Svenska Mässan i Göteborg den 12–14 september. *

– Svenskt Ambulansflyg tillsammans med alla regioner erbjuder en komplett tjänst inkluderat sjukvård som håller riktigt hög kvalitet för de som är allvarligt sjuka eller och människor som på grund av sjukdom och långa avstånd inte själva kan resa till en nödvändig behandling. Sjukvård är inte mer än en flygresa bort, oavsett var i landet man bor, säger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

– De som är allra sjukast och där det är riktigt kritiskt måste flygas riktigt snabbt och kunna lastas riktigt tryggt och säkert. Jag är mycket stolt över att Sveriges samtliga regioner samarbetar i ett heltäckande system som bidrar till en jämlik sjukvård och en ökad säkerhet för Sverige som helhet, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

Sjukvården ombord

Svenskt Ambulansflyg är i tjänst dygnet runt och året runt. Ambulansflygplan med besättning är redo att starta när teamen eller patienten anländer till flygplatsen. Uppdrag att utföra en planerad transport kan under färd brytas till ett mer akut uppdrag, efter bedömning av läkare. Vid ett akut uppdrag larmas det flygplan som är närmast, oavsett hemmabas.

Vid normaltransport bedrivs sjukvården av specialistutbildade sjuksköterskor inom IVA eller anestesi via de tre vårdgivarna: Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen. Vid intensivvårdskrävande transporter ansvarar något specialteam tillhörande något av Sveriges universitetssjukhus. Vården ombord i ambulansflygplanen bygger på ett nära samarbete med Sveriges regioner och svensk sjukvård.

Alla flygplan har en identisk uppsättning medicinsk och medicinteknisk utrustning för att klara olika typer av händelser som kan uppstå under färd. All medicinteknisk utrustning är testad och certifierad att klara omständigheter i ett flygplan.

Speciellt utformade ambulansflygplan

Sveriges regioner äger gemensamt sex modernt utrustade ambulansflygplan varav fem bemannade och ett i underhåll. Kabinen rymmer upp till tre bårar och några sittande. Vid akuta uppdrag har flygplanen en hastighet på nära 850 km/h. HOSP är en kod som används för att prioriteras vid flygplatserna när transporten är akut. En flyghöjd på 45 000 fot, är ovanför övrig flygtrafik innebär spikrak flygväg mellan två flygplatser. Marktryck upp till 23 000 fot undviker turbulens, vilket är en fördel för de allvarligast sjuka. En elektrisk bårlyft följer med i flygplanet och bidrar till en extra hög patientsäkerhet. Flygplanets bår kan ta patienter upp till 170 kg, vilket är unikt för ambulansflyg. Tunga och riskfyllda lyft kan helt undvikas.

Varken patient eller bår behöver bäras ombord. Bårlyften lyfter ombord bårar för med all utrustning kopplad direkt på båren. Ingenting behöver bäras bredvid. Flygplanet kan ta två intensivvårdsbårar, exempelvis två kuvöser och ofta även en medföljande förälder.

Utveckling av tjänsten

Svenskt Ambulansflyg är utrustad för att bedriva sjukvård av yppersta kvalitet har utformats i samarbete mellan Sveriges samtliga regioner utifrån behov och högt ställda krav. Det gäller såväl planerade som akuta och intensivvårdskrävande transporter. Regionernas specialistteam har tränat metod i utförande och lastning av utrustning och bårar för att flyga med Svenskt Ambulansflyg.

Svenskt Ambulansflyg har i uppdrag att utveckla ett effektivt nyttjande av gemensamma resurser och när det är möjligt, koordineras flera patienter för gemensam flygtransport.

Svenskt Ambulansflyg har ett drygt år i drift och är endast i starten av en lång utvecklingsresa tillsammans med Sveriges regioner.

Fakta Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har samtliga Sveriges 21 regioner som medlemmar. Verksamheten var aktiv för hela Sverige från den 21 februari 2022. Kommunalförbundets uppdrag är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg samt samordna och koordinera densamma. Initiativet inleddes 2012 som en följd av ett antal statliga utredningar, däribland "Vård på vingar" som pekade på behovet av samordning och bristande möjlighet att kravställa om patientsäkerhet. 2016 bildades regionerna gemensamt det första kommunalförbund med samtliga regioner som medlemmar med grundläggande avsikt att bidra till en jämlik sjukvård, en hög patientsäkerhet och utveckling av effektiva metoder tillsammans med Sveriges regioner.

Kontakter

Bilder

Martin Hubrich, Sektionschef vid avdelningen för ANOP/IVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset demonstrerar den IVA-bår som Sahlgrenskas flygande specialistteam använder vid transport av intensivvårdsbehövande patienter.
Martin Hubrich, Sektionschef vid avdelningen för ANOP/IVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset demonstrerar den IVA-bår som Sahlgrenskas flygande specialistteam använder vid transport av intensivvårdsbehövande patienter.
Ladda ned bild
Intensivvårdsbår lyfts ombord på ambulansflygplan för transport tillsammans med specialistteam, bestående av specialistläkare och specialistsjuksköterska. Vid kritiska tillstånd samarbetar Svenskt Ambulansflyg med regionernas samtliga specialistteam.
Intensivvårdsbår lyfts ombord på ambulansflygplan för transport tillsammans med specialistteam, bestående av specialistläkare och specialistsjuksköterska. Vid kritiska tillstånd samarbetar Svenskt Ambulansflyg med regionernas samtliga specialistteam.
Ladda ned bild
Kabinen kan ta två intensivvårdsbårar. Vid det här tillfället två kuvöser. Kuvöserna har lämnat av ett för tidigt fött barn med föräldrar för vård vid en neonatalavdelning. Två kuvöser samtidigt innebär att endast en neonatalog behöver följa barnen, jämfört med en för respektive kuvös vid transport i olika fordon.
Kabinen kan ta två intensivvårdsbårar. Vid det här tillfället två kuvöser. Kuvöserna har lämnat av ett för tidigt fött barn med föräldrar för vård vid en neonatalavdelning. Två kuvöser samtidigt innebär att endast en neonatalog behöver följa barnen, jämfört med en för respektive kuvös vid transport i olika fordon.
Ladda ned bild
Ambulansflygplan
Ambulansflygplan
Ladda ned bild
När det är riktigt bråttom och vid kritiska tillstånd, då är samarbete med ambulanshelikopter avgörande. Helikopter hämtar patienten vid ett sjukhus eller olycksplats och transporterar till flygplatsen där ambulansflygplanet är redo att lyfta till rätt vårdnivå.
När det är riktigt bråttom och vid kritiska tillstånd, då är samarbete med ambulanshelikopter avgörande. Helikopter hämtar patienten vid ett sjukhus eller olycksplats och transporterar till flygplatsen där ambulansflygplanet är redo att lyfta till rätt vårdnivå.
Ladda ned bild
Sommar och snabb avfärd med patient till rätt vårdnivå.
Sommar och snabb avfärd med patient till rätt vårdnivå.
Ladda ned bild
På bilden: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och Daniel Hägg, kapten, Svenskt Ambulansflyg.
En elektrisk bårlyft är fast monterad i flygplanet i den stora cargodörren. Den aktuella båren kan lyfta patienter på upp till 170 kg, vilket är en unik vikt för ambulansflyg. På några minuter lyfts båren ombord i flygplanet. Ingen behöver utföra ett lyftmoment, vilket medför en extra hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Specialteamens bårar lyfts ombord med all utrustning kopplad till båren och ingenting behöver lyftas separat.
På bilden: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och Daniel Hägg, kapten, Svenskt Ambulansflyg. En elektrisk bårlyft är fast monterad i flygplanet i den stora cargodörren. Den aktuella båren kan lyfta patienter på upp till 170 kg, vilket är en unik vikt för ambulansflyg. På några minuter lyfts båren ombord i flygplanet. Ingen behöver utföra ett lyftmoment, vilket medför en extra hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Specialteamens bårar lyfts ombord med all utrustning kopplad till båren och ingenting behöver lyftas separat.
Ladda ned bild
Vid kritiska tillstånd följer någon av Sveriges regioners specialteam patienten från avdelning till avdelning. Här är ambulansflygplan och besättning redo för att lyfta med specialteamet och utrustning för att hämta en kritiskt sjuk patient.
Vid kritiska tillstånd följer någon av Sveriges regioners specialteam patienten från avdelning till avdelning. Här är ambulansflygplan och besättning redo för att lyfta med specialteamet och utrustning för att hämta en kritiskt sjuk patient.
Ladda ned bild
Möte på Örebro Airport och smidig omlastning av patient för transport till sjukhus.
Möte på Örebro Airport och smidig omlastning av patient för transport till sjukhus.
Ladda ned bild
Flygplanet står redo för att det ska gå snabbt att komma iväg med patient som behöver komma till nästa vårdnivå.
Flygplanet står redo för att det ska gå snabbt att komma iväg med patient som behöver komma till nästa vårdnivå.
Ladda ned bild
Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län.
Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län.
Ladda ned bild
Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg
Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Flygplanens inredning är anpassad för att enkelt kunna rengöras och desinficeras, men också för att anpassas till transportens ändamål. Men enkla handgrepp kan besättningen byta inredning från enbart sittande passagerare till plats för samtidigt tre liggande patienter på bårar för intensivvård. Variationen behövs när en transport inte är den andra lik.
Flygplanens inredning är anpassad för att enkelt kunna rengöras och desinficeras, men också för att anpassas till transportens ändamål. Men enkla handgrepp kan besättningen byta inredning från enbart sittande passagerare till plats för samtidigt tre liggande patienter på bårar för intensivvård. Variationen behövs när en transport inte är den andra lik.
Ladda ned bild
Syrgas, luft och vakuum är integrerat i flygplanets panel och liknar funktionen vid en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus. Det skapar också bästa förutsättningar för renlighet och desinficering för bästa patientsäkerhet. Tryck- och sugförmågan är utformad och testad för extra hög kapacitet.
Syrgas, luft och vakuum är integrerat i flygplanets panel och liknar funktionen vid en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus. Det skapar också bästa förutsättningar för renlighet och desinficering för bästa patientsäkerhet. Tryck- och sugförmågan är utformad och testad för extra hög kapacitet.
Ladda ned bild

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 20239.2.2024 08:41:14 CET | Pressmeddelande

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023 på drygt 9,5 miljoner kronor, jämfört med budget 3,7 miljoner. Flygtimmar totalt uppgår till 6175, jämfört med budgeterat 6000 och 515 flygtimmar, genomsnittligt per månad. Förbundet har utfört 3800 patientuppdrag på helåret och 315 genomsnittligt per månad. Varje månad 2023 (september undantaget) har större volymer i uppdrag och intäkt än motsvarande månad 2022.

Välkommen till Ronneby Airport vid Besök av Svenskt Ambulansflyg14.12.2023 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Måndag den 18e december landar ett av sex regionägda Ambulansflygplan på Ronneby Airport. Media hälsas välkommen klockan 09.30 för presentation och visning av det toppmoderna och välutrustade ambulansflygplanet som kan ta upp till tre liggande patienter, ytterligare sittande och vårda de allra sjukaste som behöver intensivvård ombord. Anmälan om medias deltagande ska göras senast fredag den 15e december klockan 10.00 till mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16. Anmälan behöver enligt flygplatsens säkerhetsregler innehålla namn, organisation och personnummer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye