ManpowerGroup

Höstens jobbprognos starkast på ett år i Stockholm och Uppsala

Dela

Arbetsgivarna i Stockholm- och Uppsalaregionen uppger den högsta ökningen av sysselsättningstrenden på ett år. Inför fjärde kvartalet ökar jobbprognosen med 13 procentenheter till +32 procent, jämfört med föregående kvartal. Prognosen är optimistisk även ur ett svenskt perspektiv, där den genomsnittliga jobbprognosen ligger på +27 procent, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Inför årets sista kvartal visar Arbetsmarknadsbarometern en uppmuntrande optimism hos arbetsgivarna i Stockholm- och Uppsalaregionen, som ger den starkaste sysselsättningsprognosen på ett år. Även om Konjunkturinstitutets analys säger att vi är på väg in i en lågkonjunktur verkar den ännu inte ha slagit igenom på den förväntade sysselsättningen, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup. 

Inför det sista kvartalet 2023 lämnar arbetsgivarna i Stockholm- och Uppsalaregionen en sysselsättningsprognos på +32 procent, en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Det är högre än rikssnittet på +27 procent. Samtliga regioner rapporterar årets mest optimistiska prognos och de regionala skillnaderna är små. Även arbetsgivarna i Norra Sverige förväntar sig en rekryteringstakt på robusta +32 procent. Mellersta Sveriges arbetsgivare ger en prognos på +29 procent, följt av Östra Götaland på +27 procent samt Västra Götaland, Skåne och Blekinge på +26 procent.  

– Den positiva prognosen står i kontrast till konjunkturläget, som sannolikt även kommer att påverka arbetsmarknaden framöver. En möjlig utveckling är att arbetsgivarna påverkas olika beroende på bransch framöver, med tydligast nedgång i tjänstesektorn samt i konsumentpåverkade branscher, säger Mikael Jansson.

På branschnivå toppar telekom- och mediabranscherna listan med en positiv prognos på +45 procent. Bank-, finans- och fastighetsbranscherna lämnar något svalare besked med en jobbprognos på +33 procent, en minskning på 15 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Minst förändring sker i svensk industri som stadigt prognostiserar +17 procent inför det sista kvartalet.

Mätningen utfördes under perioden 1–31 juli 2023.

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2024 presenteras den 12 december.

Svenska regioners jobbprognoser
•    Norra Sverige, +32 procent 
•    Stockholm- och Uppsalaregionen, +32 procent 
•    Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +29 procent 
•    Östra Götaland, +27 procent
•    Skåne och Blekinge län, +26 procent
•    Västra Götaland, +26 procent

Svenska branschprognoser
•    Telekom- och mediabranscherna, +45 procent
•    Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +39 procent
•    Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +33 procent
•    Energi- och samhällsservice, +31 procent
•    IT-branschen, +30 procent
•    Hälsa-, sjukvård och Life science, +29 procent
•    Transport, logistik och fordonsindustrin, +29 procent
•    Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin +17 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2023 förväntar sig 42 procent av de svenska arbetsgivarna att öka arbetsstyrkan, 41 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 14 procent förutser en minskad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +28 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +27 procent. Samma beräkning sker i samtliga 40 länder. 

Om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) är den mest omfattande och framåtblickande arbetsmarknadsundersökningen av sitt slag, och används globalt som en viktig ekonomisk indikator. Arbetsmarknadsbarometern har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 765 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 1 juli–31 juli 2023.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Om uttalandena
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden om ekonomisk osäkerhet och om arbetskraftsefterfrågan i vissa regioner, länder och industrier. Faktiska händelser eller resultat kan avsevärt skilja sig från dessa uttalanden på grund av risker, osäkerheter och antaganden. Dessa faktorer inkluderar de som finns i företagets rapporter inlämnade till SEC, USA:s värdepappers- och börskommission, inklusive informationen under rubriken "Riskfaktorer" i dess årsrapport på Formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2022, information som härmed är införlivad som referens. ManpowerGroup avsäger sig skyldighet att uppdatera alla framåtblickande eller andra uttalanden i detta meddelande, såvida inte lagen kräver det.

Nyckelord

Kontakter

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2023 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för fjortonde året. I Sverige har vi omkring 5 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 18 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye