ManpowerGroup

Starkaste jobbprognosen på ett år inför det fjärde kvartalet

Dela

Svenska arbetsgivare förväntar sig den högsta ökningen av sysselsättningstrenden på över ett år. Inför fjärde kvartalet 2023 ökar jobbprognosen med 8 procentenheter till +27 procent, jämfört med föregående kvartal. Prognosen är optimistisk även ur ett europeiskt perspektiv där Sverige är delad sjua av 21 länder i undersökningen, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Inför årets sista kvartal visar Arbetsmarknadsbarometern en uppmuntrande optimism hos svenska arbetsgivare, som ger den starkaste sysselsättningsprognosen på ett år. Även om Konjunkturinstitutets analys säger att vi är på väg in i en lågkonjunktur verkar den ännu inte ha slagit igenom på den förväntade sysselsättningen, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup. 

Inför det sista kvartalet 2023 lämnar svenska arbetsgivare en sysselsättningsprognos på +27 procent, en ökning med 8 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Telekom- och mediabranscherna toppar listan med en positiv prognos på +45 procent. Bank-, finans- och fastighetsbranscherna lämnar något svalare besked med en jobbprognos på +33 procent, en minskning på 15 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Minst förändring sker i svensk industri som stadigt prognostiserar +17 procent inför det sista kvartalet.

– Den positiva prognosen står i kontrast till konjunkturläget, som sannolikt även kommer att påverka arbetsmarknaden framöver. En möjlig utveckling är att arbetsgivarna påverkas olika beroende på bransch framöver, med tydligast nedgång i tjänstesektorn samt i konsumentpåverkade branscher, säger Mikael Jansson.

Samtliga regioner rapporterar årets mest optimistiska prognos inför det fjärde kvartalet, och de regionala skillnaderna är små. Norra Sverige och Stockholm- och Uppsalaregionen förväntar sig en rekryteringstakt på robusta +32 procent. Mellersta Sveriges arbetsgivare ger en prognos på +29 procent, följt av Östra Götaland på +27 procent samt Västra Götaland, Skåne och Blekinge på +26 procent.  

På europisk nivå har Sverige en av de mest optimistiska jobbprognoserna i undersökningen. Schweiz har den starkaste prognosen på +38 procent, följt av Nederländerna och Portugal på +35 procent. Globalt lämnar arbetsgivarna i länder som USA, Indien, Australien och Sydafrika jobbprognoser på klart över +30 procent, med Costa Rica i topp på kraftfulla +41 procent. 

Mätningen utfördes under perioden 1 juli–31 juli 2023.

Topplistor
Svenska regioners jobbprognoser
Svenska branschprognoser
Starkaste jobbprognoserna i världen
Starkaste jobbprognoserna i Europa
Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2024 presenteras den 12 december.

Svenska regioners jobbprognoser
•    Norra Sverige, +32 procent 
•    Stockholm- och Uppsalaregionen, +32 procent 
•    Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +29 procent 
•    Östra Götaland, +27 procent
•    Skåne och Blekinge län, +26 procent
•    Västra Götaland, +26 procent

Svenska branschprognoser
•    Telekom- och mediabranscherna, +45 procent
•    Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +39 procent
•    Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +33 procent
•    Energi- och samhällsservice, +31 procent
•    IT-branschen, +30 procent
•    Hälsa-, sjukvård och Life science, +29 procent
•    Transport, logistik och fordonsindustrin, +29 procent
•    Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin +17 procent

Starkaste jobbprognoserna i världen
•    Costa Rica, +41 procent
•    Brasilien, +38 procent
•    Schweiz, +38 procent
•    Indien, +37 procent
•    Guatemala, +36 procent
•    Mexiko, +36 procent
•    Peru, +36 procent
•    Puerto Rico, +36 procent
•    Singapore, +36 procent

Starkaste jobbprognoserna i Europa
•    Schweiz, +38 procent
•    Nederländerna, +35 procent
•    Portugal, +35 procent
•    Finland, +33 procent
•    Irland, +33 procent
•    Belgien, +31 procent
•    Sverige, +27 procent

Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch
•    IT-branschen, +39 procent
•    Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +33 procent
•    Energi- och samhällsservice, +31 procent
•    Hälsa-, sjukvård och Life science, +31 procent
•    Telekom- och mediabranscherna, +31 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2023 förväntar sig 42 procent av de svenska arbetsgivarna att öka arbetsstyrkan, 41 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 14 procent förutser en minskad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +28 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +27 procent. Samma beräkning sker i samtliga 40 länder. 

Om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) är den mest omfattande och framåtblickande arbetsmarknadsundersökningen av sitt slag, och används globalt som en viktig ekonomisk indikator. Arbetsmarknadsbarometern har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 765 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 1 juli–31 juli 2023.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Om uttalandena
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden om ekonomisk osäkerhet och om arbetskraftsefterfrågan i vissa regioner, länder och industrier. Faktiska händelser eller resultat kan avsevärt skilja sig från dessa uttalanden på grund av risker, osäkerheter och antaganden. Dessa faktorer inkluderar de som finns i företagets rapporter inlämnade till SEC, USA:s värdepappers- och börskommission, inklusive informationen under rubriken "Riskfaktorer" i dess årsrapport på Formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2022, information som härmed är införlivad som referens. ManpowerGroup avsäger sig skyldighet att uppdatera alla framåtblickande eller andra uttalanden i detta meddelande, såvida inte lagen kräver det.

Nyckelord

Kontakter

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2023 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för fjortonde året. I Sverige har vi omkring 5 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 18 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Klar majoritet av svenska företag uppger att de inte är jämställda7.3.2024 15:08:14 CET | Pressmeddelande

Endast var sjätte arbetsgivare i Sverige, 16 procent, uppger att de har uppnått full jämställdhet – det visar en ny undersökning bland 788 svenska företag, genomförd av ManpowerGroup inför internationella kvinnodagen. Hela fyra av tio arbetsgivare, 38 procent, uppger att de är ganska eller mycket långt ifrån att uppnå jämställdhet, medan 43 procent uppger att de är på god väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye