Norrköpings kommun

Särskilt boende anmäls enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg

Dela

Vård- och omsorgskontoret har gjort en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande vårdskada som inträffat på ett särskilt boende i Norrköpings kommun.

En patient på ett äldreboende i Norrköping smittades av magsjuka och försämrades gradvis under sex dagar innan hen skickades till sjukhus. Patienten avled tre dagar senare på grund av njursvikt.

Utredning startades för att ta reda på om brister inom den kommunala hälso- och sjukvården kan ha bidragit till att patienten avled. Brister avseende rutiner, organisation, kompetens och kommunikation har identifierats i utredningen. En handlingsplan med åtgärder har tagits fram som ska motverka risken för att liknande händelser ska inträffa igen.

Åtgärder som tagits fram i handlingsplan:

  • Gemensamt lättförståeligt informationsmaterial och checklistor för utbrott av magsjuka tas fram.
  • Ökad samplanering av omvårdnadspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal och vikarier inom vård- och omsorg i Norrköpings kommun.
  • Kunskapsstöd ska tas fram i hur personalen ska använda vätskelista.
  • En mall för vårdplan som kan användas vid magsjuka ska tas fram. Mallen ska bland annat innehålla vid vilka tillstånd som kontakt med sjuksköterska ska tas samt hur vätskeförluster ska dokumenteras och följas upp.

Kontakt:
Upplysningar om utredningen:
Elin Ingvarsson
Titel: Områdeschef särskilt boende
Telefon: 011-15 29 44

Kristoffer Unby
Titel: Områdeschef hälso- och sjukvård
Telefon: 011-15 39 74

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Johan Jirlund
Titel: medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 011-15 54 08

__________________________________________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, pressansvarig
Telefon: 0725-97 09 00

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Reviderad handlingsplan för heltid som norm11.6.2024 08:58:13 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun har efter tidigare tagna beslut uppnått målet att ha heltid som norm för alla anställda, och har en högre andel heltidsanställda och heltidsarbetande än övriga kommuner i landet. För att ge verksamheterna större flexibilitet vid nyrekrytering, verksamhetsplanering och budgetplanering föreslår kommunstyrelsens personalutskott nu ett nästa steg. Heltid ska också fortsatt vara utgångspunkten vid rekrytering, men handlingsplanen för heltid som norm revideras och ersätts med kollektivavtalets nu gällande skrivningar om höjd sysselsättningsgrad. Genom detta förväntas både verksamhetsplan och budget för 2025 kunna balanseras. Förslaget tas upp för beslut under kommunstyrelsen möte den 18 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye