If Skadeförsäkring

"Nu lanserar vi Klimatrustningsveckan"

Dela

Väderrelaterade vattenskador blir allt vanligare i takt med att skyfallen ökar. Nu uppmanar If alla husägare att inse allvaret och själva börja klimatrusta sina hem. "Målet med den här veckan är att alla husägare ska se över sina hus och rätta till de brister som finns. Den nya typen av extremväder vi lever med kräver att man skyddar sitt hus bättre. Denna vecka vill vi kickstarta hösten med en extra påminnelse", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

"Husägare måste rusta sig för det nya klimatet med allt fler naturskador, översvämningar och extremväder", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If. Med Klimatrustningsveckan, v 38, hoppas If att fler husägare förstår allvaret och gör sig förberedda för fler skyfall och andra oförutsägbara väderväxlingar.
"Husägare måste rusta sig för det nya klimatet med allt fler naturskador, översvämningar och extremväder", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If. Med Klimatrustningsveckan, v 38, hoppas If att fler husägare förstår allvaret och gör sig förberedda för fler skyfall och andra oförutsägbara väderväxlingar.

If ser ett stort behov av att kraftsamla kring klimatrustning hos privatpersoner och husägare. Det går att förbereda sig genom att se över sitt hus och göra de skadeförebyggande åtgärder som rekommenderas.

– Just läckage genom taket kan vara svårt att få full ersättning för genom hemförsäkringen. Man förväntas helt enkelt som husägare se till att taket skyddar mot regn. Det finns råd och hjälp att få – vänta inte tills det är för sent, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Sommaren har varit ovanligt blöt, och ovädret Hans drabbade stora delar av landet, med tusentals vattenskadade hus som följd. Dels skedde läckor genom otäta tak eller fönster, men det kunde också komma vatten ur golvbrunnar och toaletter, när trycket i dagvattensystemet blev för stort. 

Parallellt med en diskussion kring klimatanpassning och klimatrustning på en samhällsnivå finns det fortfarande mycket man kan göra själv för att förbereda sig. Sitt inte och vänta på en översvämning, är rådet. 

– Genom att se till att taket är tätt, kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och hålla efter sitt hus kan man rusta sig. Många vattenskador uppstår tyvärr som en följd av dåligt underhållna hus, säger Jenny Rudslätt.

För Ifs del handlar det främst om att sprida kunskap och öka medvetenheten om vad man behöver ta ansvar för som husägare, också för att försäkringen ska gälla. 

Detta kan du göra för att #klimatrusta ditt hus mot skyfall:

Ta reda på riskerna utifrån läge och konstruktion på ditt eget hus. Bor du i lutning eller uppe på en kulle? Det kan ha stor betydelse.

Se över dräneringen. Ett hus brukar behöva dräneras om efter 25-30 år lite beroende på när och hur den är gjord. Hur vet man att man behöver dränera om? Fukt i källare eller unken lukt är ett tecken på att det kommer in vatten genom golv eller väggar. Att vänta tills första tecknen dyker upp är dock inte att rekommendera. Dränering är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man kan göra för att förhindra vattenskador.

Täta källarfönster och ventilationsöppningar. Tänk smart och effektiv, mjuka lister på remsa går att köpa på byggghandeln. Högre trösklar kan behövas vid entréer och liknande.

Se över taket i tid! Det lönar sig nästan alltid att ta in ett proffs som hjälper till att hitta eventuella läckor och lösa takpannor.

Rensa och laga hängrännor – det är ett väldigt effektivt och enkelt sätt att hålla vattnet borta från huset.

Källa: If

Läs mer: Väderskadorna ökar – läckage genom villatak har tredubblats på fem år (if.se)

Kontakter

Om oss

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum