Naturskyddsföreningen

Förhandling om Gállok i Högsta förvaltningsdomstolen

Dela

I morgon hör Högsta förvaltningsdomstolen Naturskyddsföreningen i målet om gruvan i Gállok. Naturskyddsföreningen ansökte för drygt ett år sedan om rättsprövning av regeringens beslut om en gruva i Gállok (Kallak). Anledningen är bland annat att gruvan riskerar att medföra mycket negativ miljöpåverkan på stora mark- och vattenområden och försvåra för renbetet. Domstolen hör samiska företrädare idag.

– Det är mycket positivt att domstolen lyssnar på oss och att vi kan skapa en djupare förståelse för både naturvärdena och varför vi anser att regeringens beslut inte lever upp till lagkraven. Vi hoppas naturligtvis att regeringens beslut rivs upp, säger Karin Lexén generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Den dåvarande regeringen sa ja till fortsatt process kring gruvan i Gállok i mars år 2022. Men enligt Naturskyddsföreningen riskerar gruvverksamheten att medföra oåterkalleliga skador på stora mark- och vattenområden.

Gruvan skulle också innebära risk för utsläpp av giftiga föroreningar och utsläpp från malmtransporterna. Samtidigt är det ett kortsiktigt projekt. Gruvan i Gallók är en järnmalmsgruva, och innehåller inte kritiska metaller som behövs till omställningen till energiomställningen.

Naturskyddsföreningen anser att den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats in innehåller brister. Bland annat underskattas de höga naturvärdena i området och det saknas underlag för att bedöma negativa effekter från gruvavfallet på mark och vatten.

– Det här handlar om en plats i ett område av större sammanhängande naturområden som saknar motsvarighet i Europa. Det är en plats vars framtid inte får äventyras av ett kortsiktigt projekt förenat med oåterkalleliga skador, säger Ida Jansson ordförande i Naturskyddsföreningen Jokkmokk.

Det är mycket ovanligt att Högsta förvaltningsdomstolen håller muntliga förhandlingar i ett mål med parterna. Det är Naturskyddsföreningens rikskansli samt Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och Naturskyddsföreningen i Norrbottens län som står bakom ansökan om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det här är ett principiellt viktigt ärende som har stor påverkan på miljön, förutom en stora negativ påverkan på rennäringen och i förlängningen samisk kultur, och försämrar möjligheten till arbetstillfällen inom turistnäringen, säger Karin Lexén.

Samebyn Jåhkågasska har också ansökt om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen. Samebyn anser att regeringens beslut strider mot grundlagen, men också mot internationell rätt. De kommer att höras under tisdagen i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

”COP28 måste leda till kraftigt höjda klimatambitioner”29.11.2023 13:56:52 CET | Pressmeddelande

Ambitionen i det globala klimatarbetet måste höjas kraftigt för att klimattoppmötet i Dubai ska bli framgångsrikt. Det innebär bland annat ett beslut om utfasning av alla fossila bränslen och att verkställa målet för klimatanpassning. Naturskyddsföreningen kommer att följa mötet digitalt och kan ge dagsaktuella rapporter till media. Här kan du ta del av Naturskyddsföreningens positionspapper med de frågor föreningen kommer att bevaka under mötet.

Fulaste parkeringsplatsen i Sverige korad29.11.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningens tävling om Sveriges fulaste parkeringsplats är avgjord. Första plats intas av Eskilstuna och den öde parkeringsplatsen i Årby, en klassisk överdimensionerad 1960-talsparkering. På andra plats hamnar Göteborg med en stor, öppen parkering mitt i stan alldeles vid älvstranden. Falkenberg kom på tredje plats med en typisk torgparkering i den centrala staden. Syftet med tävlingen är att visa vilka stora ytor bilarna tar i våra städer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum