IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Utfasad sjuklöneersättning – hårt slag mot småföretagen

Dela

Regeringens föreslår att ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader fasas ut. Det innebär en helomvändning i synen på företagens kostnadsbörda. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna anser att förslaget riskerar slå hårt mot små och medelstora företag.

Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM.
Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM. Fotograf: Bengt Säll

”Vi satsar på Sverige som företagarland, med vetskapen att välstånd måste skapas innan det kan fördelas” sa Ulf Kristersson i regeringsförklaringen 2023. I september sa Ebba Busch att ”genom bättre utformade och enklare regler … minskar vi företagens regelbörda och administrativa kostnader”. Nu tar regeringen i stället bort ett fungerande system och höjer företagens kostnader för sjukfrånvaro.

– Arbetsgivaren har ett stort ansvar för förebyggande och rehabiliterande åtgärder som håller sjuklönekostnaderna nere, men det måste finnas en balans i systemet. Mycket av sjukfrånvaron är helt oberoende av arbetet, så att lägga ett betydligt större kostnadsansvar på företagen blir bara en börda som inte motiveras av arbetsgivarens ansvar, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Regeringen pekar ut risken för felaktiga utbetalningar som argument för utfasningen.

– De felaktiga betalningarna är relativt små, regeringen nämner några enstaka procent. Det kan inte motivera att förmånen avskaffas för alla arbetsgivare, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Fakta

När det nuvarande systemet infördes var den administrativa bördan ett avgörande argument. Syftet var att begränsa de kostnader som sjuklöner kan innebära för arbetsgivare, särskilt för små och medelstora företag. Syftet var också att minska den administrativa bördan för både företagen och Försäkringskassan.

Utredningen Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ds 2014:15) konstaterade att sjukfrånvaron ser olika ut mellan arbetsgivare av olika storlek och i olika sektorer:

”Sjukfrånvaron ser olika ut mellan olika sektorer och mellan olika stora arbetsgivare. Offentliga arbetsgivare har i regel högre sjukfrånvaro än privata. Mindre arbetsgivare har generellt sett betydligt lägre sjukfrånvaro än större arbetsgivare. Arbetsgivare med tre anställda har i genomsnitt en sjuklönedag per anställd och år. Arbetsgivare med 25 medarbetare har i genomsnitt två sjuklönedagar per anställd och år medan arbetsgivare med över 400 anställda har dubbelt så många sjuklönedagar, dvs. 4 dagar per anställd och år.”

Nyckelord

Kontakter

Om oss

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1250 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.

Följ IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Konjunkturbarometern Q3: En orolig omvärld och förlorade konkurrensfördelar20.11.2023 09:34:38 CET | Pressmeddelande

För snart tre år sedan började IKEM:s branscher känna av tydliga kostnadsökningar. Företagen ligger tidigt i värdekedjan och märker därför förändringar före andra industrigrenar. I prognosen syns nu en vändpunkt och i tredje kvartalet noterar företagen en kostnadsdeflation. Oroligheterna i Mellanöstern riskerar dock medföra ökade råvaru- och energipriser. Att Sverige under en följd av år förlorat viktiga konkurrensfördelar är ytterligare ett orosmoln.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum