Röda korset

Ny rapport: Så ska traumavården förbättras

Dela

Krig och konflikt. Våld och tortyr. Samtidigt syns inte alla ärr på utsidan. Många kvinnor med erfarenhet av flykt lider idag i tysthet − hindren för att erhålla behandling kan vara många. Nu visar en ny rapport från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering hur traumabehandling kan förbättras.

Många kvinnor med bakgrund av krig, tortyr och flykt lever med både psykisk och fysisk ohälsa. Tyvärr stöter de ibland på hinder som hindrar dem från att få den behandling och vård de har rätt till och behöver. Projektet "Mitt hjärtas syster" har varit aktivt sedan 2021 och syftar till att säkerställa högkvalitativ och jämlik vård för traumatiserade kvinnor med flyktingbakgrund. I den nya rapporten valde forskargruppen att rikta in sig på traumabehandling som erbjuds på de sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade som drivs av Svenska Röda Korset i Stockholm, Göteborg, Skövde, Uppsala, Skellefteå och Malmö. 

Rapporten inkluderar analyser av intervjuer med kvinnliga patienter som har genomgått traumabehandling samt insikter från fokusgrupper med vårdpersonalen på dessa behandlingscenter. Rapporten är författad av Linda Jolof och Patricia Rocca, båda verksamma vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.  

– Resultaten tyder på att den traumafokuserade behandlingen ger positiva effekter, men den kan också upplevas som krävande för både kvinnor och vårdpersonal. I rapporten framgår förslag från de intervjuade kvinnorna och vårdpersonalen om hur vården kan anpassas efter kvinnornas behov, inklusive bättre samverkan och användning av digitala lösningar, säger Linda Jolof, legitimerad psykolog och projektledare för "Mitt hjärtas syster”.  

Rapporten visar att traumafokuserad behandling, med sina positiva effekter på kvinnors hälsa, bör förbättras ytterligare. För att möta behoven hos denna målgrupp är ett holistiskt synsätt på hälsa avgörande, och kvinnorna bör aktivt delta i utvecklingen av skräddarsydda behandlingsstrategier. För att skapa ett sammanhängande och effektivt stödsystem för kvinnor med traumabakgrund är ökad samverkan mellan vården, myndigheter och civilsamhället nödvändig. Dessutom krävs mer inriktad och kulturellt känslig forskning för att utveckla och erbjuda adekvat vård och stöd.  

Kliniska rekommendationer har tagits fram för att förbättra vården och stödet till kvinnor med traumabakgrund. Dessa inkluderar:  

  • Ökad tillgänglighet till vård: Behovet av fler aktörer som kan erbjuda interdisciplinär traumafokuserad behandling för att ta hänsyn till alla aspekter av hälsa betonas.   

  • Kunskapsspridning: Bättre spridning av kunskap om trauma och tillgängliga behandlingsalternativ är viktigt, inklusive utbildning och samverkan mellan aktörer.  

  • Anpassad behandling: Vikten av att anpassa behandlingen efter målgruppens komplexa livssituation, inklusive möjligheten till barntillsyn under vårdbesök och stöd i grupp.  

  • Digitala lösningar: För att öka tillgängligheten föreslås utvecklingen av digitala behandlingsalternativ.  

Dessa rekommendationer är avgörande för att förbättra vården och stödet för kvinnor med traumabakgrund och kommer att främja ett mer holistiskt och anpassat tillvägagångssätt för att bemöta deras specifika behov.  

Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering är ett långsiktigt samarbete mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Ny rapport: Den ekonomiska situationen för ukrainska flyktingar i Sverige är akut23.2.2024 07:55:00 CET | Pressmeddelande

En enkät gjord av Röda Korset som besvarats av 374 ukrainska flyktingar visar att många upplever situationen i Sverige som svår. Centrala hinder som återkommer är att dagersättningen är otillräcklig, svårigheter när det gäller tillgången till vård och som uppkommer vid avsaknad av personnummer. Den låga dagersättningen har skapat en akut situation och idag lever ett stort antal flyktingar i stor utsatthet i Sverige.

Konflikten Ryssland-Ukraina: 23 000 personer saknas alltjämt19.2.2024 15:22:51 CET | Pressmeddelande

Internationella rödakorskommittén (ICRC) försöker nu klargöra ödet för 23 000 personer vars familjer saknar information om sina nära och kära. Detta antingen för att familjemedlemmar blivit tillfångatagna, dödade eller för att de förlorat kontakten efter att ha flytt från sina hem. Två år efter eskaleringen av den väpnade konflikten ökar de humanitära behoven för drabbade inklusive miljontals människor på flykt, både inom och utanför Rysslands och Ukrainas gränser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye