Röda korset

Ny intensivbehandling ger stor effekt för flyktingar med PTSD

Dela

En person som tvingats fly krig och förföljelse har en tio gånger högre risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) än svenskfödda – ungefär 30 procent av nyanlända och flyktingar lider av PTSD. En studie från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering visar att en ny typ av intensivvårdsbehandling ger stor effekt – och därmed ett nytt hopp för krigsflyktingar.  

Illustration av Wilma Harju RKC

I dag på Världsflyktingdagen (World Refugee Day) släpper Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering rapporten ”Intensivbehandling för personer som traumatiserats till följd av tortyr, krig och flykt”. Rapporten beskriver en pilotstudie vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) i Uppsala. Syftet med att testa en ny metod har varit att hjälpa de som inte får effekt av traditionell traumabehandling. Inspiration till pilotstudien hämtades bland annat från Nederländerna, där en traumaterapi som i vanliga fall tar mellan 1–2 år kondenserats till åtta heldagar. 

Behandlingen på RKC i Uppsala ges i intensivt format under fem heldagar och använder en kombination av två välbeforskade traumabehandlingsmetoder, Prolonged Exposure (PE) och Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), tillsammans med fysisk aktivitet eller musikterapeutiska interventioner. Den kvantitativa utvärderingen av projektet visade att intensivbehandling hade stor effekt på minskning av PTSD-symtom. En kompletterande kvalitativ utvärdering i form av intervjuer med patienter samt gruppintervjuer med behandlare visade att behandlingen var uppskattad av både patienter och behandlare och upplevdes som genomförbar, effektiv och säker.

– Patienternas rädsla har minskat. Både specifik rädsla för traumamaterial som minnesbilder, tankar och känslor relaterade till den traumatiska händelsen, rädsla för exempelvis mörker eller hundar – men också generellt, att man inte känner sig rädd hela tiden. Det här är resultat som vi ofta ser efter en vanlig lyckad traumafokuserad behandling. Det som är så fantastiskt är att patienten får uppleva en förbättring på bara en vecka, berättar Lina Vågbratt, projektledare för pilotprojektet och leg. psykolog vid RKC i Uppsala.

Resultat från statistiska analyser av behandlingen visar att effekterna för PTSD och ångest är mycket stora.

– Det är värt att notera att intensivbehandlingens effekter på PTSD och ångest är statistiskt säkerställda trots att studiepopulationen endast består av tio individer. Efter behandlingen uppfyllde fem av de tio deltagarna inte längre de diagnostiska kriterierna för PTSD. Alla som har genomgått behandlingen är nöjda och en majoritet vill rekommendera behandlingen till andra, säger Petter Tinghög, forskare vid Röda Korsets Högskola.

Personer som tvingats på flykt utesluts ofta ur behandlingsstudier eftersom livet som ny i ett land är krävande. Den stressande exiltillvaron gör att många har svårt att få momentum i veckovisa terapisessioner, vilket understryker behovet av mer kunskap om traumaterapi som fungerar i en instabil tillvaro.

– Intensivbehandling är hjälpsam för mycket sköra patienter, trots att upplägget är krävande. Vi betraktar intensivbehandling som en effektiv metod för krigsskadade och torterade och kommer att arbeta vidare med att förfina upplägget, säger Niklas Möller, verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Uppsala.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Niklas Möller, verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
Niklas Möller, verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering

Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering är ett samarbete mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola med syfte att utveckla bättre traumabehandling för människor som skadats av tortyr och krig. Utifrån Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterades kunskap och högskolans vetenskapliga kompetens driver vi kliniknära forskning för att bidra till mer effektiv och skonsam rehabilitering – i Sverige och globalt.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Ny rapport om stöd efter skjutningar: ”Insatser bör koordineras”1.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Röda Korset lanserar idag rapporten ”Ensamma i krisen?” om vad samhället bör göra för att stötta de som drabbas av det dödliga våldet vid till exempel skjutningar. – Lokalt förankrade och förberedda insatser minskar risken att stödet inte når fram och att samhället drar den felaktiga slutsatsen att det inte finns något behov, säger Johann Knigge, chef för nationell verksamhet på Röda Korset.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye