Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Strömmande vatten är mer än kilowattimmar

Dela

Idag släpper Naturskyddsföreningen och WWF en rapport som sätter ljuset på de värden och nyttor i strömmande vatten som är viktiga för naturen och oss människor, och som bör vägas in vid omprövningen av vattenkraften. När regeringen pausade omprövningen i vintras var enbart konsekvenserna för elförsörjningen i fokus och i uppdraget till myndigheterna ingick enbart de värden som är kopplade till elproduktionen. 

– Det blir missvisande av regeringen att enbart fokusera på vilka konsekvenser omprövningen av vattenkraften får för elproduktionen. Det finns en rad andra nyttor och värden i strömmande vatten som också bör vara med i vågskålen vid beslut om hur vatten ska utnyttjas, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

När regeringen pausade miljöprövningen av vattenkraften i vintras gav de samtidigt i uppdrag till Svenska Kraftnät att undersöka vilka konsekvenser en omprövning av vattenkraften får för elförsörjningen i Sverige. Regeringen valde dock att inte utreda konsekvenserna för miljön och andra nyttor av att vattnet inte får strömma fritt. Naturskyddsföreningen och WWF belyser därför dessa ofta bortglömda värden i en ny rapport. 

Ekosystemtjänster i strömmande vatten handlar både om värden som att utvinna energi och få livsmedel till de mer subtila värden som bidrar till vår hälsa och livskvalitet. Men fritt strömmande vatten är framför allt en central naturtillgång för många arter, ekosystem och den biologiska mångfalden i älvar, åar och bäckar. 

–  Strömmande vatten är mer än kilowattimmar. De ekosystemtjänster som fritt strömmande vatten erbjuder är livsavgörande för arter och ekosystem, men även för oss människor för att upprätthålla vårt samhälles välfärd, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla sjöar och vattendrag uppnå god ekologisk status. Majoriteten av de svenska vattenkraftverken har tillstånd som är över 100 år gamla, och för att leva upp till EU:s krav ska vattenkraften i Sverige förses med moderna miljövillkor som tar hänsyn både till samhällets behov av el och till miljön. Det finns redan en nationell överenskommelse mellan staten och näringslivet för hur omprövningen ska gå till, och även finansieringen av nödvändiga miljöanpassningar är på plats.

– För att uppfylla EU:s vattendirektiv måste Sverige få till stånd miljöprövning och miljöanpassning av vattenkraften nu. Det finns egentligen inget alternativ. Nuvarande situation innebär att Sverige bryter mot EU:s lagar och regler, och bidrar till att Sverige riskerar EU-böter på grund av regeringens agerande. När omprövningen sker måste alla ekosystemtjänster och andra värden i fritt strömmande vatten vägas in, säger Karin Lexén.

I rapporten Porlande bäckar och brusande älvar - värden och nyttor i fritt strömmande vatten, finns fakta och konkreta rekommendationer till regeringen om hur man ska ta hänsyn till olika värden i fritt strömmande vatten. Det handlar om såväl biologiska värden i form av ekosystem och biologisk mångfald, ekonomiska värden i form av fiskemöjligheter och turism som mer svårfångade värden som skönhetsupplevelser och naturens egenvärde.

Här hittar du rapporten Porlande bäckar och brusande älvar - värden och nytto i fritt strömmande vatten. 

För intervjuer eller frågor, kontakta: 

Petra Holgersson, pressekreterare Naturskyddsföreningen, petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se 

Anna Almberg, pressekreterare WWF, anna.almberg@wwf.se, tel. 0709816782

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

”COP28 måste leda till kraftigt höjda klimatambitioner”29.11.2023 13:56:52 CET | Pressmeddelande

Ambitionen i det globala klimatarbetet måste höjas kraftigt för att klimattoppmötet i Dubai ska bli framgångsrikt. Det innebär bland annat ett beslut om utfasning av alla fossila bränslen och att verkställa målet för klimatanpassning. Naturskyddsföreningen kommer att följa mötet digitalt och kan ge dagsaktuella rapporter till media. Här kan du ta del av Naturskyddsföreningens positionspapper med de frågor föreningen kommer att bevaka under mötet.

Fulaste parkeringsplatsen i Sverige korad29.11.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningens tävling om Sveriges fulaste parkeringsplats är avgjord. Första plats intas av Eskilstuna och den öde parkeringsplatsen i Årby, en klassisk överdimensionerad 1960-talsparkering. På andra plats hamnar Göteborg med en stor, öppen parkering mitt i stan alldeles vid älvstranden. Falkenberg kom på tredje plats med en typisk torgparkering i den centrala staden. Syftet med tävlingen är att visa vilka stora ytor bilarna tar i våra städer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum