Naturskyddsföreningen

Fortsatt frivillighet hjälper inte fridlysta arter

Dela

Naturskyddsföreningen är kritisk till Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag att det även i fortsättningen ska vara frivilligt för skogsbruket att anpassa sin verksamhet, så att fridlysta växter och djur inte dödas eller skadas eller så att deras livsmiljöer inte förstörs. För att uppfylla EU-rätten krävs det enligt Naturskyddsföreningen rättsligt bindande krav.

– Vi måste förhindra att skyddade arter dödas, skadas eller störs i samband med skogsbruk. Det är visserligen bra att arbeta förebyggande, men det måste finnas generella förbud mot att döda fridlysta arter och för att uppnå det skydd som krävs enligt EU, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen. 

Idag presenterade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen sitt regeringsuppdrag om förebyggande åtgärder för att klara artskyddet i skogen. Uppdraget gavs till myndigheterna för ett år sedan, eftersom det rådde osäkerhet kring vad som är tillräcklig hänsyn i samband med skogsbruk för arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen.

Debatten har länge svallat kring hur skyddet för fridlysta växter, djur och svampar ska vara utformat. På vilket sätt ska skogsbruket ta hänsyn till de arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen? Enligt förordningen är det förbjudet att avsiktligt döda vilda fåglar, förstöra eller skada fåglars bo eller ägg och att störa fåglar när de häckar. Förbuden gäller också vissa andra skyddade arter som fladdermöss och grodor.  

Myndigheterna fick i uppdrag att ta fram en strategi, så att skogsbruket lättare ska kunna planera sin verksamhet utan att förbuden mot att döda eller störa aktualiseras. Resultatet är en förebyggande strategi som innebär att skogsbruket ska ha rätt kompetens, ta fram underlag samt planera för skogsbruk och åtgärder.

Naturskyddsföreningen anser att detta är bra och självklara åtgärder, men anser att den förebyggande strategin ska vara rättsligt bindande. Det måste också enligt föreningen finnas tydliga skrivningar om vad som händer om strategin inte följs. I vilket fall som helst måste den hänsyn och de åtgärder som anges i skogsbrukens avverkningsanmälan vara bindande. Dessa krav följer av naturvårdsdirektiven och den praxis om skogsbruk som bildats i EU-domstolen de senaste åren. 

– Det är positivt att myndigheterna är öppna med att mycket mer behövs för att den förebyggande strategin ska fungera. Men vi menar att det är självklart att skogsbruk, som förstör livsmiljöer och dödar och skadar fåglar och andra arter, måste regleras tydligt, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen. Det är till exempel fortfarande otydligt om avverkning av skog på våren med träd fulla av fågelbon med ägg är tillåtet eller ej. Men som vi tolkar EU-lagstiftningen borde avverkning under häckningstid vara förbjudet.

Naturskyddsföreningen saknar alltså vilka åtgärder som faktiskt är förbjudna, det vill säga vilka skogsbruksmetoder som är olämpliga eller förbjudna.

– Det är bakvänt av myndigheterna att närma sig artskyddet genom att försöka beskriva vad man får göra. Artskyddslagstiftningen utgår från förbud utifrån EU-rättsliga krav på ett strikt skyddssystem för utpekade arter och deras livsmiljöer, och då bör ju dessa förbud definieras och beskrivas, säger Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda.

Här hittar du myndigheternas redovisning. 

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

”COP28 måste leda till kraftigt höjda klimatambitioner”29.11.2023 13:56:52 CET | Pressmeddelande

Ambitionen i det globala klimatarbetet måste höjas kraftigt för att klimattoppmötet i Dubai ska bli framgångsrikt. Det innebär bland annat ett beslut om utfasning av alla fossila bränslen och att verkställa målet för klimatanpassning. Naturskyddsföreningen kommer att följa mötet digitalt och kan ge dagsaktuella rapporter till media. Här kan du ta del av Naturskyddsföreningens positionspapper med de frågor föreningen kommer att bevaka under mötet.

Fulaste parkeringsplatsen i Sverige korad29.11.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningens tävling om Sveriges fulaste parkeringsplats är avgjord. Första plats intas av Eskilstuna och den öde parkeringsplatsen i Årby, en klassisk överdimensionerad 1960-talsparkering. På andra plats hamnar Göteborg med en stor, öppen parkering mitt i stan alldeles vid älvstranden. Falkenberg kom på tredje plats med en typisk torgparkering i den centrala staden. Syftet med tävlingen är att visa vilka stora ytor bilarna tar i våra städer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum