Boverket

Levande och föränderliga projekt blir Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö

Dela

2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar? På den årliga konferensen "Gestaltad livsmiljö" som 2023 har fokus på just kreativitet, kunskap och kompetens presenterades Årets strålkastare podcasten Staden, konstprojektet Tänka med jorden samt produktionsplattformen SPOK.

Fem personer står framför en tegelvägg. Alla ler. Det
Årets strålkastare 2023, från vänster: Susanna Harjula, intendent, Nynäs slott, Konstprojektet "Tänka med jorden". Caroline Malmström, konstnärlig ledare, Art Lab Gnesta, Konstprojektet "Tänka med jorden" Sanna Svanberg, bild och formkonsulent, Sörmlands museum, Konstprojektet "Tänka med jorden". Dan Hallemar, Staden podcast. Anna Gudmundsdottir, projektledare SPOK. Saknas på bild: Jenny Nordberg, grundare SPOK, Andreas Kojcevski Hansson, SPOK, Dorte Bo Bojesen, VD, Form/Design Center, SPOK. Håkan Forsell, Staden podcast. Bild: Ricard Estay

Kunskapsspridare och inspiratörer

De fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd som är arrangörer av konferensen vill med Årets strålkastare uppmärksamma aktörer som i sitt arbete belyser den gestaltade livsmiljöns olika perspektiv på ett främjande vis och som därmed lyfter den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Årets strålkastare ska bidra till att sprida kunskap, goda idéer och initiativ samt inspirera och skapa engagemang.

- Vi vill uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer.

Årets Strålkastare 2023

Podcasten ”Staden”

En pod om staden med särskilt fokus på arkitektur, stadsbyggnad, kultur, konst, politik och ekonomi.

Motivering:

Med en tydlig historisk förankring förmedlar podcasten ”Staden” på ett kunnigt och lättillgängligt vis kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv på stadsbyggnad och arkitektur. Det breda kultursociologiska förhållningssättet, vilket möjliggör annorlunda ingångar i frågor som berör stadsbyggnad, bidrar till att podden inte endast verkar i folkbildande anda utan även kan berika samhällsdebatten till gagn för en god gestaltad livsmiljö.

Konstprojektet "Tänka med jorden"

Ett regionalt utvecklingsprojekt som betraktar Nynäs slott och dess omgivande jordbrukslandskap som en kritisk plats för reflektion kring människans plats på jorden.

Motivering:

”Tänka med jorden” handlar om delaktighet, ett gemensamt ”om-tänkande” kring en plats och dess historia, nyskapande produktion av samtida konst i dialog med kulturarvet samt en omsorg om människor, djur och växtlighet. Med en undersökande blick på maktrelationerna inom den herrgårdskultur som präglat platsen uppstår nya samtal mellan konstnärer, ungdomar och publik. Genom att ta avstamp i platsens olika värden lyfts aktuella utmaningar i samhället, som exempelvis hot mot den biologiska mångfalden. Initiativet bjuder in till ett deltagande som skapar nya sätt att tänka och se på platsen och dess förflutna, samtid och framtid. Genom sin inkluderande samverkan och helhetssyn på utveckling av platsens historiska värden samt kunskapsförmedling till nya generationer levandegör "Tänka med jorden" politik för gestaltad livsmiljö.

Produktionsplattformen SPOK

En plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.

Motivering:

SPOK är en levande plattform som kontinuerligt formas av och utvidgas genom sina användare. Genom att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter på detta sätt skapas nya erfarenheter inom tillverkningsindustrin, som i sin tur kan leda till nya innovationer - vilket breddar vad gestaltad livsmiljö kan vara. Arbetet rymmer en långsiktig och medveten avvägning mellan olika perspektiv och värden för en hållbar framtid, en mer lokal och resilient ekonomi samt stärkta lokala sociala nätverk. SPOK väcker aktuella frågor om hållbar tillverkning, produktion och konsumtion, och skapar genom samverkan inom tillverkningsbranschen rum för nya, innovativa lösningar. Plattformen bygger på hantverk och kunskapsöverföring, vilket rimmar väl med årets konferenstema. Genom sitt arbete skapar SPOK en rörelse som likt en snöboll inkluderar allt fler i syfte att stärka arbetet med gestaltad livsmiljöer runt om i hela landet.

Intervjuer med Årets strålkastare

På webbplatsen Hållbar stad finns intervjuer med Årets strålkastare år 2023 och 2022 samt information om konferensen Gestaltad livsmiljö.

Konferensen Gestaltad livsmiljö 2023 – en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens

Konferensen Gestaltad livsmiljö 2022 – när allt ställs på sin spets

Nyckelord

Kontakter

Sanna Svanbergbild- och formkonsulentSörmlands museum

Tänka med jorden drivs av Art Lab Gnesta i samarbete med Nynäs slott/Sörmlands naturbruk och Sörmlands museum, med stöd av Kulturrådet.

Tel:072-143 91 92sanna.svanberg@regionsormland.se

Länkar

Om oss

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har ca 245 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 19,7 miljoner kronor17.11.2023 13:33:35 CET | Pressmeddelande

Samlingslokaldelegationen beslutar årligen om verksamhetsutvecklingsbidrag till ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler. I år, 2023, får 20 projekt dela på 19,7 miljoner kronor för att utveckla ungdomsverksamheten och anpassa lokalerna eller utomhusmiljön för ungdomar. Även i år har konkurrensen mellan de olika sökande varit hög. Totalt sökt belopp var 73 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum