Carl Johans pastorat

Stöd beviljat till Empower Ukraine

Dela

Help Ukraine Göteborg (HUG) och Carl Johans pastorat har beviljats finansiering för projektet "Empower UA" som syftar till att stötta ukrainska flyktingar i vägen till arbete, utbildning och egen försörjning, och öka det psykiska välmåendet i gruppen. Projektstödet kommer från ESF-rådet och startar omgående. 

Text på bild: Empower UA blir verklighet.
Empower UA har beviljats pengar.Det fokuserar på både psykiskt välmående och arbetsrelaterade insatser, för att individer ska komma närmare arbetsmarknaden och på lika villkor känna sig mer delaktiga i det svenska samhället.

Help Ukraine Göteborg och Carl Johans pastorat har beviljats finansiering till att stötta ukrainska flyktingar i vägen till arbete, utbildning och egen försörjning, och öka det psykiska välmåendet i gruppen. Finansieringen kommer från Svenska ESF-rådet. 

Projektet har tre viktiga delar:

  • Better you and me - Fokus på välmående och psykosocialt stöd för ukrainska flyktingar.

  • Care Connect with Ukraine - Vägledning genom arbetsmarknadens krav och möjlihgeter

  • Mriya - Upplysning om utbildningsmöjligheter och integration av ungdomar. 

Nätverket inom HUG har sedan dag ett varit starkt. HUG är en samlingspunkt för ukrainare i Göteborg med stort engagemang i allt från att ordna ambulanser för människor som är kvar i krigets Ukraina och aktiviteter för barn & föräldrar som flytt till Sverige. Carl Johans pastorat har sedan organisationens start stöttat på olika vis, och jobbar sedan en tid under samma tak i Högsbo församlingshem. 

Projektet leds av HUG tillsammans med Carl Johans pastorat, i samarbete med International House Göteborg, Business Region Göteborg. Syftet är att ordna praktikplatser, språkutbildning, möte med nyckelpersoner inom näringslivet, fackförbund och myndigheter med målet att sänka trösklarna till arbetslivet och starten till en karriär i Sverige. Parallellt med detta finns psykologer och terapeuter för att stärka och stötta individer som lever under psykisk stress från krig och flykt. 

Stödet är beviljat av Svenska EFS-rådet, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. 

Projektet startar omgående och planering av de första aktiviteterna är i full gång. Tills vidare hänvisar vi till Help Ukraine Göteborgs ordinarie kontaktvägar för mer information. 

https://www.helpukrainegbg.se/

Frågor och information om Carl Johans pastorat besvaras av kyrkoherde Anders Leitzinger. 

Ur sammanfattningen av projektet:
"Vi tror på potentialen hos varje individ och på kraften i att gemensamt arbeta mot ett hållbart och inkluderande samhälle. Din insats är avgörande för att göra detta möjligt. Tillsammans kan vi skapa en framtid där varje individ har möjlighet att blomstra och bidra till samhällets välmående. Bli en del av vår strävan och hjälp oss bygga en starkare och mer inkluderande framtid för alla."

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Text på bild: Empower UA blir verklighet.
Empower UA har beviljats pengar.Det fokuserar på både psykiskt välmående och arbetsrelaterade insatser, för att individer ska komma närmare arbetsmarknaden och på lika villkor känna sig mer delaktiga i det svenska samhället.
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Svenska kyrkan i Högsbo, Majorna och Linné.
Carl Johans pastorat består av fyra församlingar; Carl Johan, Högsbo, Masthugg och Oscar Fredrik. I de olika församlingarna finns gedigna verksamheter för både vuxna, barn och äldre. Inom pastoratets gränser ligger Masthuggskyrkan, Oscar Fredriks kyrka, S:ta Birgittas kapell, Carl Johans kyrka, Kungsladugårds kyrka, Högsbo kyrka och Kaverös kyrka.

Följ Carl Johans pastorat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Carl Johans pastorat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum