Alecta

Alectas kvartalssiffror för tredje kvartalet 2023

Dela

Kvartalssiffror för tredje kvartalet 2023. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2022.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 3,5 procent (-13,1) från 1 januari till 30 september 2023.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 6,2 procent (6,2) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Kollektiv konsolidering för den förmånsbestämda försäkringen var 178 procent (189).

• Solvensgrad för koncernen var 212 procent (214). 

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,07 procent (0,06).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,027 procent (0,022).

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 3,5 procent från 1 januari till 30 september 2023. Under femårsperioden fram till 30 september 2023 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 6,2 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning på kapitalet.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 248 miljarder kronor (213) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring

Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 178 procent den 30 september 2023 (189).

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena och styr fördelningen av återbäring till kunderna.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 938 miljarder kronor (907) vid periodens utgång.

Koncernen

Alectas solvensgrad för koncernen var 212 procent den 30 september 2023 (214).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1186 miljarder kronor (1120) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - sep 2023

jan - sep 2022

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

3,5

-13,1

6,2

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 september

178

189

Solvensgrad koncernen, per 30 september

212

214

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,07

0,06

  • Varav premiebestämd försäkring*
  • Varav förmånsbestämd försäkring*

0,05

0,07

0,04

0,07

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,027

0,022

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Mer information:

Kollektiv konsolideringsnivå förmånsbestämd försäkring

Historisk avkastning förmånsbestämd försäkring

Historisk fördelad avkastning premiebestämd försäkring Alecta Optimal Pension

Alectas finansiella kalender för 2023-2024

Nyckelord

Kontakter

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye