Migrationsverket

Färre asylsökande väntas till Sverige

Dela

Antalet asylsökande i Europa har ökat kraftigt sedan förra hösten. I Sverige går utvecklingen i motsatt riktning och Migrationsverket skriver ner prognosen ytterligare för åren 2023 och 2024.
– Sveriges andel av det totala antalet asylsökande i Europa har fortsatt att minska, säger planeringsdirektör Annika Gottberg med anledning av Migrationsverkets nya prognos som publiceras idag.

Under det första halvåret i år tog EU-länderna emot över en halv miljon asylansökningar. Det är en ökning med nästan 30 procent jämfört med samma period förra året och den högsta noteringen sedan åren 2015 och 2016. Efter sommaren har antalet asylsökande i Europa fortsatt att öka, men den utvecklingen återspeglas inte i Sverige.

– I föregående prognos utgick vi från att antalet asylsökande skulle bli något fler under hösten men det har inte skett. Istället ser vi en fortsatt vikande trend, säger Annika Gottberg.

Till följd av utvecklingen justerar Migrationsverket återigen ner planeringsantagandet för antalet asylsökande till Sverige under åren 2023 och 2024. Antagandet är nu att cirka 13 000 personer söker asyl här i år respektive nästa år. I föregående prognos beräknades antalet asylsökande under denna period till cirka 14 000 per år.

Massflyktsdirektivet förlängs till mars 2025

Även när det gäller antalet skyddssökande från Ukraina justerar Migrationsverket ner huvudscenariot, från cirka 14 000 till cirka 13 000 för 2023. Under 2024 är huvudscenariot liksom tidigare att omkring 10 000 ukrainare söker skydd i Sverige.

EU har beslutat att möjligheten för ukrainare att få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet förlängs till den 4 mars 2025. Enligt massflyktsdirektivet kan skyddet gälla som längst i tre år och löper därmed ut i mars 2025 även om kriget i Ukraina fortfarande pågår.

– Fler än 4,1 miljoner personer från Ukraina befinner sig för närvarande i EU med tillfälligt skydd. Beslutet om en förlängning aktualiserar en diskussion om eventuella EU-gemensamma lösningar för att hantera deras status i unionen när skyddet löper ut, säger Annika Gottberg.

Migrationsverkets antaganden utgår dock fortsatt från nuvarande regelverk, som innebär att medlemsstaternas nationella migrationslagstiftning ska tillämpas efter att skyddet enligt massflyktsdirektivet upphör. I mars 2025 uppskattas cirka 43 000 personer med tillfälligt skydd finnas i Sverige. Liksom tidigare antas det stora flertalet då ansöka om uppehållstillstånd på annan grund, framför allt asyl.

Färre ansökningar om arbetstillstånd

När det gäller arbetstillstånd har antalet förstagångsansökningar minskat hittills i år. Mot bakgrund av det sänker Migrationsverket prognosen för 2023. Bedömningen är att cirka 49 000 förstagångsansökningar om arbetstillstånd kommer in i år, att jämföra med drygt 65 000 inkomna ansökningar under 2022.

Tillskott för migrationsreformer

I prognosen konstateras även att regeringens budgetproposition för 2024 innehåller tillskott till Migrationsverket för att genomföra reformer inom migrationsområdet, exempelvis ökade insatser för återvändande, fler förvarsplatser och inrättandet av återvändandecenter. Detta kräver ett omfattande förändringsarbete.  

– Vårt fokus kommer fortsatt att vara att bidra till att genomföra regeringens migrationsreformer och att nå författningsstyrda handläggningstider, säger Annika Gottberg.

Läs mer och ta del av prognosen på Migrationsverkets webbplats

Nyckelord

Kontakter

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare. Läs mer på www.migrationsverket.se

Följ Migrationsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Migrationsverket

Seminarium: Hur kan man utvisas efter tio år i Sverige?25.4.2024 11:50:10 CEST | Pressinbjudan

Medier rapporterar återkommande om personer som måste lämna Sverige efter att de har befunnit sig här i flera år, även barn som levt större delen av sitt liv här. Vad är skillnaden mellan asylrätt och rätten att få skydd? Hur ser processen ut – från det att en person lämnar in en asylansökan tills han eller hon får beslut? Hur fungerar det med överklagande och preskriptionstid? När kan en person sättas i förvar?

Prognos för antalet asylsökande oförändrad23.4.2024 09:30:10 CEST | Pressmeddelande

Trots en orolig omvärld, med en upptrappad konflikt i Mellanöstern, är Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande oförändrad. Bedömningen är fortsatt att cirka 12 000 personer söker asyl i Sverige i år respektive nästa år. – I dagsläget ser vi inte att utvecklingen i omvärlden förändrar bedömningen av antalet asylsökande i Sverige. När det gäller effekten av EU:s nya migrationspakt är det för tidigt att dra några långsiktiga slutsatser, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket.

Drygt 300 ansök­ningar om arbets­till­stånd avslås – arbets­gi­varen bedöms som oseriös22.2.2024 08:09:58 CET | Pressmeddelande

Migrationsverket har beslutat att avslå drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd som gäller anställningar hos ett enskilt företag. Orsaken är att arbetsgivaren bedöms ha agerat oseriöst. – Vi arbetar aktivt för att motverka att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Besluten om avslag har fattats för att undvika att människor exploateras på arbetsmarknaden, säger Jesper Starkerud, nationell samordnare för arbetet mot arbetslivskriminalitet på Migrationsverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye