Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Ministerbesök vid Svenskt Ambulansflyg på Arlanda

Dela

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister har besökt Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg vid beredskapsbasen på Arlanda, onsdag den 25e oktober.

Fyra personer i kabinen på ett ambulansflygplan
Ola Karlsson, styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar vid ministrarnas besök på beredskapsbasen, Arlanda, onsdag den 25e oktober. Ambulansflygplanets kabin är exklusivt utformad för att bedriva alla typer av vård ombord Foto: Per-Anders Adsten Foto: Per-Anders Adsten Bilden får användas fritt i redaktionell sammanhang.

– Det är viktigt med en jämlik vård i hela landet. Svenskt ambulansflyg är en betydelsefull pusselbit i det arbetet. En resurs för hela Sveriges sjukvård och en verksamhet som räddar liv, säger Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister.

– Sverige behöver en beredskap för att kunna hantera händelser i hela hotskalan och sjuktransporter är viktig del i den grundläggande beredskapen, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

– Besöket är välkommet och viktigt för utveckling av Sveriges beredskap, men också för kunskap om en nationell kapacitet som kan ha betydelse i Nato-samarbetet, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

Nationell kapacitet med ambulansflyg

Ministrarna fick se ett av de sex ambulansflygplan som ägs gemensamt av Sveriges regioner och som dygnet runt är i beredskap för transport av de allra svårast sjuka, för tidigt födda barn, någon som är brännskadad eller annat allvarligt sjukdomstillstånd. Det kan även vara transport för att komma till sitt hemmasjukhus och ett nödvändigt patientflöde utifrån nationellt lokaliserad specialistsjukvård och samarbete mellan Sverige regioner.

Vid besöket presenterades verksamheten och dess nationella kapacitet att stödja Sverige genom att såväl ha beredskap samt kunna agera operativt vid speciella behov, exempelvis vid samhällsstörningar eller kris. Svenskt Ambulansflyg är i början av en utvecklingsresa tillsammans med Sveriges regioner i en nationell kontext. Verksamheten är en del av Sveriges beredskap via Sveriges 21 regioner.

Drygt 30 procent av transporterna är akuta medan andra går att planera och samordna på ett kostnadseffektivt sätt. Per månad utförs 300–400 patienttransporter.

Nationell beredskap under 2023

 • Svenskt Ambulansflyg har under 2023 bidragit med stärkt beredskap vid exempelvis EU-toppmöten, under Almedalsveckan och andra stora händelser med osäkert förlopp. Beredskapen har bestått i fem bemannade ambulansflygplan redo att sättas in för transport eller evakuering av sjuka och skadade i ett nationellt system av sjukvård i samverkan.
 • Svenskt Ambulansflyg tillsammans med Region Uppsala och Västra Götalandsregionen, deltog i försvarmaktsövningen Aurora. Övningen bestod i överlämning av skadade soldater från den militära till det civila ambulansflyget.
 • Civil flygtransport av höginfektiösa patienter, exempelvis Ebola har utvecklats i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset och utgör nu en nationell beredskap vid misstänkt eller konstaterad smitta.
 • En ökad intensivvårdsberedskap uppnås genom samarbete med sjukvårdsteam som normalt utför helikoptertransporter. Sjukvårdsteam vid helikopterbasen i Gällivare är redo att utföra uppdrag med ambulansflyg.


Fakta verksamheten
 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg utför och samordnar ambulansflyguppdrag åt Sveriges samtliga 21 regioner. Svenskt Ambulansflyg äger sex EMS utrustade PC-24 flygplan som tillverkats av Pilatus Aircraft Ltd. Beredskapsbaser är vid flygplatserna i Umeå̊, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. Beställningar tas emot och uppdragen samordnas vid koordineringscentral i Umeå. Verksamheten upprätthåller beredskap dygnet runt, årets alla dagar, för att med kort varsel påbörja ett ambulansflyguppdrag. Operationsområdet innefattar det geografiska Europa, i öster till Uralbergen, söder norra Afrika, men också Nordatlanten med Island och Svalbard. Under 2022 utförde Svenskt Ambulansflyg uppdrag vid 39 av Sveriges 45 trafikflygplatser och 28 flygplatser i andra länder.

Varje ambulansflygplan kan ta upp till tre liggande patienter och ytterligare sittande.

I- och urlastning görs i en bred cargodörr med en elektrisk bårlyft, vilket bidrar till extra hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Kabinen kan inom fåtal minuter anpassas utifrån aktuellt vårdbehov, exempelvis olika typer av intensivvård och för transplantationsuppdrag. 

Fakta flygplanstyp PC-24 från Pilatus Ltd, Schweiz

 • Hastighet upp till 850 km/h
 • Räckvidd: exempelvis Reykjavik eller Medelhavet
 • Start- och landningssträcka från 900 meter
 • Flyghöjd: 45 000 fot vilket ofta innebär fritt luftrum. Marktryck upp till 23 000 fot bidrar till en stabil flygning med hög patientsäkerhet.
 • CATTII 300 m horisontell sikt och 30 m vertikalt vid flygplatser med motsvarande klassificering.

Kontakter

Bilder

Fyra personer i kabinen på ett ambulansflygplan
Ola Karlsson, styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar vid ministrarnas besök på beredskapsbasen, Arlanda, onsdag den 25e oktober. Ambulansflygplanets kabin är exklusivt utformad för att bedriva alla typer av vård ombord Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar tillsammans med kapten Elin Rödin i cockpit på ett av de ambulansflygplan som ägs gemensamt av Sveriges regioner. Flygplansmodellen är Pilatus PC-24. Foto: Per-Anders Adsten
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar tillsammans med kapten Elin Rödin i cockpit på ett av de ambulansflygplan som ägs gemensamt av Sveriges regioner. Flygplansmodellen är Pilatus PC-24. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister provar den elektriska bårlyften ombord i ambulansflygplanet. Johanna Eriksson, styrman fäster säkerhetsbälten, assisterad av Ola Karlsson, styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg. Foto: Per-Anders Adsten
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister provar den elektriska bårlyften ombord i ambulansflygplanet. Johanna Eriksson, styrman fäster säkerhetsbälten, assisterad av Ola Karlsson, styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister provar den elektriska bårlyften ombord i ambulansflygplanet. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar är medverkande. Johanna Eriksson, styrman sköter bårlyften. Foto: Per-Anders Adsten
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister provar den elektriska bårlyften ombord i ambulansflygplanet. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar är medverkande. Johanna Eriksson, styrman sköter bårlyften. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister provar den elektriska bårlyften ombord i ambulansflygplanet. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar bredvid. Foto: Per-Anders Adsten
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister provar den elektriska bårlyften ombord i ambulansflygplanet. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar bredvid. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar går ombord i ambulansflygplanet. Mathias Jonsson, flygchef och Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, båda Svenskt Ambulansflyg. Foto: Per-Anders Adsten
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar går ombord i ambulansflygplanet. Mathias Jonsson, flygchef och Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, båda Svenskt Ambulansflyg. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister har besökt Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg vid beredskapsbasen på Arlanda, onsdag den 25e oktober. Foto: Per-Anders Adsten
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister har besökt Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg vid beredskapsbasen på Arlanda, onsdag den 25e oktober. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Ola Karlsson, styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar vid ministrarnas besök på beredskapsbasen, Arlanda, onsdag den 25e oktober. Foto: Per-Anders Adsten
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Ola Karlsson, styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar vid ministrarnas besök på beredskapsbasen, Arlanda, onsdag den 25e oktober. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och medarbetare vid Socialdepartementet respektive Försvarsdepartementet, vid besök på beredskapsbasen, Arlanda, onsdag den 25e oktober. På fotot även Ola Karlsson, styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg. Foto: Per-Anders Adsten
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och medarbetare vid Socialdepartementet respektive Försvarsdepartementet, vid besök på beredskapsbasen, Arlanda, onsdag den 25e oktober. På fotot även Ola Karlsson, styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild
Ola Karlsson, styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg beskriver betydelsen av Svenskt Ambulansflyg. Foto: Per-Anders Adsten
Ola Karlsson, styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg beskriver betydelsen av Svenskt Ambulansflyg. Foto: Per-Anders Adsten
Ladda ned bild

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med Sveriges samtliga 21 regioner som medlemmar.

Tillsammans äger regionerna sex ambulansflygplan, unikt utvecklade för den svenska sjukvårdens behov och Sveriges geografi.

Verksamheten utgår från tre flygmedicinska baser på Umeå, Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter. Kansli och Flygkoordineringscentral i Umeå. 

Ambulansflygplanen har en kabin utvecklad för att bedriva intensivvård och kan ta upp till tre patienter liggande på bår med en elektrisk bårlyft som bidrar till hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Läs mer: https://svenskt-ambulansflyg.se/

Foto: Leif Karlsson

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 20239.2.2024 08:41:14 CET | Pressmeddelande

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023 på drygt 9,5 miljoner kronor, jämfört med budget 3,7 miljoner. Flygtimmar totalt uppgår till 6175, jämfört med budgeterat 6000 och 515 flygtimmar, genomsnittligt per månad. Förbundet har utfört 3800 patientuppdrag på helåret och 315 genomsnittligt per månad. Varje månad 2023 (september undantaget) har större volymer i uppdrag och intäkt än motsvarande månad 2022.

Välkommen till Ronneby Airport vid Besök av Svenskt Ambulansflyg14.12.2023 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Måndag den 18e december landar ett av sex regionägda Ambulansflygplan på Ronneby Airport. Media hälsas välkommen klockan 09.30 för presentation och visning av det toppmoderna och välutrustade ambulansflygplanet som kan ta upp till tre liggande patienter, ytterligare sittande och vårda de allra sjukaste som behöver intensivvård ombord. Anmälan om medias deltagande ska göras senast fredag den 15e december klockan 10.00 till mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16. Anmälan behöver enligt flygplatsens säkerhetsregler innehålla namn, organisation och personnummer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye