Forskning på biobanksprov ska underlättas

Dela

Biobank Sverige har blivit beviljade drygt 10 miljoner från Vinnova där Örebro biobank i Region Örebro län kommer att delta som part i projektet. ”Målet är att effektivisera processen och underlätta för forskning på biobanksprov samt bidra till ökad kännedom om biobankning hos patienter”, säger Elisabet Tina, enhetschef för Örebro biobank.

Foto: Maria Bergman/Region Örebro län.
Foto: Maria Bergman/Region Örebro län.

För åtta år sedan infördes sjukvårdsintegrerad biobankning, SIB, av forskningsprov inom Region Örebro län. I dagsläget har över 30 sjukhus runt om i landet infört SIB.

– SIB innebär att insamling och hantering av prov för forskning stödjer sig på befintliga strukturer inom sjukvården, berättar Pernilla Karlefors, legitimerad biomedicinsk analytiker och samordnare av operativ service Biobank Sverige.

Gemensamt beställningssystem och överföring av information

– Vi har sett att det finns vissa hinder när prov begärs ut från nationella studier. Det saknas till exempel IT-stöd i vårdbeställningssystemen för parametrar som är viktiga för forskning så som besökstillfälle och studieID. Vilka parametrar som ingår och benämningen skiljer sig också mellan regionerna, vilket försvårar arbetet vid uttag av prov i nationella studier. Det har även identifierats behov av en juridisk samsyn inom biobankerna kring överföring av prov och dess provdata, säger Elisabet Tina.

Ett av delprojekten syftar till att utreda och implementera ett gemensamt forskningsanpassat beställningssystem på nationell nivå.

– Den möjlighet ett nationellt IT-system bland annat skulle bidra till är underlättad informationsdelning i samband med överföring av prov mellan biobanker. Det finns även en efterfrågan att utveckla ett IT-stöd för att forskaren ska kunna följa provsamlingen samt söka ut tillgängliga prov, både antal och provtyper, inom forskningsstudier, förklarar Pernilla Karlefors.

Pernilla berättar också att de kommer att ta fram och implementera en gemensam tolkning och riktlinje inom Biobank Sverige som stöd vid delning av provdata mellan biobanker och till forskare, vilket omfattar både regioner och universitet.

– Även om det här är ett nationellt projekt som förhoppningsvis kommer lösa en del utmaningar för nationella studier som nyttjar SIB kommer det även att resultera i bättre anpassade processer för forskare som verkar lokalt inom Region Örebro län, säger Elisabet Tina.

Ökad kunskap hos patienter

Inom projektet kommer även en utbildningsmodul kring biobankning riktad till patienter utvecklas via EUPATI Sverige. Syftet är att öka patienternas inflytande i forskning och utveckling av studier.

Faktaruta

Vad innebär sjukvårdsintegrerad biobankning, SIB?

  • SIB innebär insamling och hantering av prov för forskning som stödjer sig på befintliga strukturer inom sjukvården.
  • Tjänsten erbjuds för godkända, etikprövade projekt där biobanksprov beställs via journalsystemet, precis som för vårdanalyser.
  • Prov omhändertas på lokalt laboratorium där de antingen centrifugeras och fördelas till portioner med mindre provvolym och fryses eller direktfryses i originalrör. De förflyttas och förvaras sedan hos biobank.
  • Med denna standardiserade process uppnås en hög och jämförbar kvalitet på prov. Information om provet och dess preanalytiska hantering registreras i ett IT-stöd, ett så kallat LIMS.


Vad är EUPATI?

EUPATI är en förkortning för European Patients’ Academy for Therapeutic Innovation. EUPATI finns i 24 länder, däribland Sverige. EUPATI Sverige drivs idag av Funktionsrätt Sverige.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Maria Bergman/Region Örebro län
Foto: Maria Bergman/Region Örebro län
Ladda ned bild
Elisabet Tina, enhetschef för Örebro biobank. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.
Elisabet Tina, enhetschef för Örebro biobank. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.
Ladda ned bild
Pernilla Karlefors, legitimerad biomedicinsk analytiker. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.
Pernilla Karlefors, legitimerad biomedicinsk analytiker. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.
Ladda ned bild

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye