Skolverket

Utbudet av gymnasial utbildning behöver förändras för att bättre matcha arbetsmarknadens behov

Dela

Idag är det brist på gymnasialt yrkesutbildade inom flera områden på arbetsmarknaden. Samtidigt tar det tid för många ungdomar och vuxna att få ett jobb efter sin gymnasiala utbildning. Om inte utbudet förändras riskerar den bristande matchningen att förvärras ytterligare. Men för att förändringar i utbildningsutbudet ska få effekt krävs också fler insatser, från fler aktörer. Det är slutsatserna i en ny rapport från Skolverket.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Foto: Skolverket
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Foto: Skolverket

- De gymnasiala utbildningarna är viktiga, både för ungdomar och vuxnas möjlighet att bli delaktiga i samhället och för Sveriges kompetensförsörjning. Vår slutsats är att dagens utbud inte matchar behoven på arbetsmarknaden. Utbudet behöver bättre anpassas till den efterfrågan som finns, inte minst på yrkesutbildning. Men det är eleverna som väljer och då krävs att yrkesutbildningarna stärker sin attraktionskraft, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Risk för brist på gymnasialt yrkesutbildade framöver
Idag läser mindre än hälften av gymnasieskolans elever ett yrkesprogram. I vissa län är det så få som en av fem elever. Samtidigt är det risk för brist på gymnasialt yrkesutbildade i stora delar av landet. Särskilt kritiskt är det inom vård och omsorg samt industriteknik. För dessa grupper är det risk för stor brist i samtliga län. Nationellt finns också stora behov av att utbilda fler inom fordon och naturbruk. För personer med högskoleförberedande gymnasieutbildning är det i stället risk för överskott.

Inom yrkesinriktad komvux på gymnasial nivå läser nästan sex av tio elever en utbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid. Samtidigt finns det stor efterfrågan även inom andra områden. Här ser Skolverket att utbudet behöver breddas för att spegla hela arbetsmarknaden.

- Vi ser att det finns en rad problem med utbudet och elevers val som det ser ut idag. Inom gymnasieskolan är det för många elever som läser högskoleförberedande program och för få som läser yrkesprogram. Inom komvux har man svårt att möta den efterfrågan som finns på hela arbetsmarknaden. Många läser Vård och omsorgsprogrammet, men på andra program står platserna tomma, säger Peter Fredriksson.

För att lösa matchningsproblemet krävs fler insatser från fler aktörer 
Sett under en tioårsperiod har den totala andelen ungdomar som söker till ett yrkesprogram i gymnasieskolan minskat. Den senaste statistiken visar en liten ökning, vilket är positivt, men det återstår att se om den är bestående. Den låga andelen sökanden gäller inte minst flera av yrkesprogrammen som utbildar mot branscher där kompetensbehoven är som störst. Till industritekniska programmet, som är ett av de yrkesområden där det är brist i hela landet, finns fler utbildningsplatser än sökande.

Liknande problem finns inom yrkesinriktad komvux. Både Skolverkets regionala komvuxdialoger och rapporter från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att det är svårt att få tillräckligt många elever till flera yrkesutbildningar där det finns stora behov av arbetskraft. 

Skolverkets slutsats är därför att den bristande matchningen inte bara handlar om vilka utbildningar och hur många platser som erbjuds. Det handlar också om vilka utbildningar och yrken som ungdomar och vuxna söker sig till.

- Utbildningssystemet måste bättra balansera utbud, elevers val och vad arbetsmarknaden efterfrågar. Men för att få den här balansen krävs inte minst att eleverna får tillgång till en systematisk, individuell och generell studie- och yrkesvägledning som gör att de på sakliga grunder kan göra kloka och väl avvägda val, säger Peter Fredriksson.

Fakta och länkar till rapporten och planeringsunderlagen

Skolverket rekommenderar stora förändringar i antal utbildningsplatser
Sedan 1 juli 2023 gäller nya regler om planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Numera ska även arbetsmarknadens behov vägas in vid beslut om vilka utbildningar och hur många platser som ska erbjudas inom gymnasieskolan och yrkesutbildning inom komvux. I samband med detta fick Skolverket i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag, till stöd för det regionala arbetet med planering och dimensionering. I planeringsunderlagen gör Skolverket bedömningar av vilka justeringar som behöver göras i utbildningsutbudet i varje län för att det ska matcha både arbetsmarknadens behov och ungdomars och vuxnas efterfrågan och behov.

Gymnasieskolans yrkesprogram ger grundläggande behörighet till högskolan
För de elever som påbörjade sin utbildning läsåret 2023/24 gäller nya bestämmelser som innebär att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Yrkesprogrammen är nu något mer omfattande än tidigare, men eleverna har samtidigt möjlighet att välja bort kurserna för grundläggande behörighet och ändå nå en yrkesexamen. Tidigare var det möjligt för eleverna att lägga till dessa kurser. Mer information finns att läsa här: Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram - Skolverket

Utbud av och efterfrågan på gymnasial utbildning – en nationell bild 
Rapporten ger en nationell bild och är ett komplement till de regionala planeringsunderlagen.

Regionala planeringsunderlag 
Bedömningarna som Skolverket gör i de regionala planeringsunderlagen bygger på flera olika underlag. Utöver Skolverkets statistik ingår även utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser från SCB och Arbetsförmedlingen. Därutöver har Skolverket inhämtat underlag om arbetskraftsbehovet från landets regioner och nationella branschföreträdare. 

Relaterat
DN Debatt: Utbudet av gymnasial utbildning behöver förändras (dn.se/debatt)Webbinarium om gymnasial utbildning och kompetensförsörjning  (skolverket.se)Statistik om sökande till gymnasieskolan 2023/24 (skolverket.se)

Nyckelord

Bilder

Sammanfattning av Skolverkets länsvisa bedömningar av vilka justeringar som bör göras i utbudet av gymnasieskolan och yrkesutbildning inom komvux.
Sammanfattning av Skolverkets länsvisa bedömningar av vilka justeringar som bör göras i utbudet av gymnasieskolan och yrkesutbildning inom komvux.
Ladda ned bild

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Försämrade PISA-resultat i Sverige och i många andra länder5.12.2023 11:05:00 CET | Pressmeddelande

15-åringar presterar sämre i matematik och läsförståelse i Sverige, i övriga Norden samt i de flesta andra OECD-länder. Det visar den internationella kunskapsmätningen PISA 2022. I naturvetenskap presterar de svenska 15-åringarna på samma nivå som i föregående mätning 2018. Trots resultatnedgången ligger Sverige fortfarande på en högre nivå än OECD-genomsnittet i alla tre ämnesområden.

Svenska elever i topp i demokrati- och samhällsfrågor men kunskapsresultaten har sjunkit28.11.2023 10:05:00 CET | Pressmeddelande

Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor och ligger i toppskiktet i den internationella undersökningen ICCS 2022. Jämfört med 2016 har dock kunskapsresultaten i Sverige sjunkit, vilket också gäller för många av de övriga deltagarländerna. I Sverige har spridningen ökat mellan de högst och lägst presterande eleverna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye