SBAB Bank

Varannan vuxen får ekonomisk hjälp av förälder

Dela

Var tredje person har stöttat någon annan ekonomiskt det senaste halvåret visar en ny undersökning från SBAB. Det vanligaste är att stötta sina utflyttade barn. Den åldersgrupp som stöttat sina barn ekonomiskt i störst utsträckning är de mellan 60–69 år. 48 procent av de med barn i gruppen har stöttat dem. Det innebär att det senaste halvåret har ungefär varannan vuxen i åldern 32–41 år tagit emot ekonomiskt stöd av en förälder.

En tredjedel har stöttat någon annan ekonomiskt det senaste halvåret

SBAB har låtit fråga 1000 personer mellan 18–79 år om de stöttat någon ekonomiskt de senaste 6 månaderna. En tredjedel av de tillfrågade uppgav att de gjort det. Av dem som stöttat någon ekonomiskt så var det vanligast att man stöttat sina barn som flyttat hemifrån, 17 procent uppgav det. 8 procent har stöttat en vän, 5 procent sina föräldrar och 6 procent en annan släkting än barn och föräldrar. 

– Räntekostnaderna har fyrdubblats de senaste 18 månaderna. Inflationen har samtidigt legat på samma nivåer som under 90-talskrisen och energipriserna har periodvis varit betydligt högre än vad hushållen varit vana vid. Många hushåll har det tufft och då är det fint att se att så pass många hjälper andra som har det ännu tuffare, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom. 

Hälften av de mellan 6069 år har stöttat sina barn ekonomiskt

Den åldersgrupp som stöttat sina barn i störst utsträckning de senaste sex månaderna är de mellan 60–69 år. Nästan hälften, 48 procent, av dem som har barn i den åldersgruppen har stöttat dem ekonomiskt. Det innebär, annorlunda uttryckt, att uppskattningsvis varannan vuxen i åldersgruppen 32–41 år tagit emot ekonomiskt stöd av en förälder. Givet antagandet att de som idag är 60–69 år var cirka 28 år gamla i snitt när de fick sina barn.

– Det är på sätt och vis förvånande att vuxna, nästan medelålders, barn fått ekonomiskt stöd i större utsträckning än de barn som precis flyttat hemifrån. Samtidigt vet vi att det är en grupp som drabbats väldigt hårt ekonomisk. Många av dem har små barn och har kanske köpt en villa de senaste åren. De som köpte en villa under 2021 har till exempel i genomsnitt fått se sina räntekostnader öka med nästan 9 000 kronor i månaden. Att få pengar från sina föräldrar uppskattas säkert men kan kanske samtidigt känns lite skamligt och det är nog inget man skryter om på kafferasten, säger Linda Hasselvik.

– Föräldrar som är mellan 60–69 år har generellt sett inte drabbats lika hårt av att räntan ökat, då de har betydligt mindre lån. På så vis är det inte lika förvånande att de hjälper sina barn som har en tuffare ekonomisk situation. Ens barn är ju alltid ens barn, oavsett hur gamla de är, säger Linda Hasselvik.

 

Om undersökningen:

Enkätundersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av SBAB mellan den 20–24 september 2023. Drygt 1 000 individer mellan 18–79 år deltog i undersökningen. Av enkätundersökningen framgår inte hur många av de svarande som har barn. Vi har därför utgått från SCB:s statistik och gjort en uppskattning. Bland de som är födda mellan 1954 och 1963 fick cirka 14 procent av kvinnorna och 21 procent av männen aldrig barn. Vid antagandet av ålder när de fick sina barn har vi utgått från Socialstyrelsens statistik över mödrars medelålder vid barnafödande 1973–2005. Av statistiken framgår att mödrarna under perioden 1981–1990 i snitt var 28 år gamla.

Vid beräkning av den genomsnittliga ökningen av räntekostnaden har vi utgått från att ett genomsnittligt hus 2021 kostade 3 819 000 kronor enligt Booli. Därtill har vi antagit en belåningsgrad på 70 procent vilket enligt Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden från mars 2023, var den genomsnittliga belåningsgraden för ny bolånetagare under 2021. Vi har antagit att räntan höjts med 4 procent, vilket är i linje med Riksbankens höjning av styrräntan sedan 2021.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 288 000 och 571 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2023). SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Bostadsägarnas besked till Riksbanken: ”Sänk räntan i maj”7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

8 av 10 bostadsägare anser att Riksbanken bör sänka räntan redan i maj. Av dem anger dock endast 16 procent att de bör göra det för att räntekostnaderna blivit för höga. De främsta skälen anges i stället vara oro för fördjupad lågkonjunktur och att inflationsmålet har nåtts. Samtidigt som oron för höga räntekostnader verkar vara begränsad, uppger relativt många hushåll att de kommer att behöva använda sparmedel till räntebetalningarna i sommar. På frågan vad de skulle göra vid en räntesänkning svarar de flesta att de skulle spara pengarna.

Varannan förälder tvivlar på sina barns möjligheter att på egen hand kunna köpa bostad före 303.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hälften av föräldrarna med barn under 18 år tror inte att deras barn kommer att kunna ta sig in på bostadsmarknaden före de fyller 30, utan ekonomisk hjälp, visar en ny barnfamiljsundersökning från SBAB. Enligt undersökningen sparar föräldrarna uppskattningsvis i snitt 680 kronor per månad och barn. Men sparandet är ojämnt fördelat. Var tionde förälder uppger att de inte sparar något alls. Detta reser oro för ökande klyftor mellan dem som har tillgång till föräldrarnas ekonomiska stöd och dem som inte har det.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye