Alecta

Alecta sänker svenska företags pensionskostnader med 8,3 miljarder kronor för 2024.

Dela

Alectas styrelse har för 2024 beslutat om en premiereduktion för förmånsbestämd ålders- och familjepension med 30 procent, samt att fortsätta ge premiereduktioner för riskförsäkringar.

Fredrik Palm. Foto: Evelina Carborn
Fredrik Palm. Foto: Evelina Carborn

Totalt uppgår premiereduktionerna på riskpremier och sparpremier till cirka 6,4 miljarder kronor, i förhållande till om inga premiereduktioner givits.

Till detta kommer minskade kostnader för företagen på ytterligare 1,9 miljarder kronor som en effekt av uppräkningen av intjänade pensionsrätter.

Totalt ger Alecta premiereduktioner som minskar företagens kostnader med 8,3 miljarder kronor under 2024, motsvarande cirka 1,5 procent av ITP-företagens sammanlagda lönesumma under ett år.

– Genom att Alecta fortsätter med betydande premiereduktioner hjälper vi Sveriges företag att sänka sina pensionskostnader. Vi är ett bolag som ägs av våra kunder och det här är ett tydligt exempel på stabiliteten och den långsiktiga styrkan i vår ömsesidiga modell, säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta.

Det har också beslutats om att höja pågående pensionsutbetalningar och intjänade pensionsrätter med 6,48 procent för de omkring 1,6 miljoner privatkunder hos Alecta som omfattas av den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP 2. Uppräkningen på 6,48 procent motsvarar inflationen det senaste året.

Premiereduktion på 30 procent för förmånsbestämd ålders- och familjepension

Som en följd av lägre marknadsräntor och ökad livslängd höjde Alecta under perioden 2011–2020 successivt premierna i ITP 2. För 2022 infördes en premiereduktion med 30 procent, som utökades till 40 procent för 2023. Alectas positiva avkastning under 2023 och de fortsatta ränteuppgångarna har lett till att konsolideringsnivån ökat (det vill säga att förhållandet mellan de tillgångar som Alecta förvaltar avseende förmånsbestämda försäkringar och värdet av försäkringsåtagandet ökat), vilket möjliggör fortsatta premiereduktioner.

– Alectas finansiella ställning är mycket stark. Konsolideringsnivån uppgick den 30 september 2023 till 178 procent och överstiger därmed med god marginal nivån 150 procent som enligt Alectas konsolideringspolicy krävs för att kunna ge premiereduktioner, säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta.

Till följd av Alectas starka finansiella ställning har styrelsen, i enlighet med Alectas konsolideringspolicy, fattat beslut om en premiereduktion för 2024 med 30 procent för förmånsbestämd ålders- och familjepension. Premiereduktionen beräknas i förhållande till nu gällande premienivå. Det innebär att premiereduktionen blir lägre för de försäkringar som tecknats på äldre lägre premienivåer än de som gäller idag.

Fortsatt premiereduktion för riskförsäkringar

Den starka finansiella ställningen innebär att Alecta kan fortsätta med premiereduktioner även för riskförsäkringar under 2024. Styrelsen fattade beslut om premiereduktion för sjukförsäkring med 90 procent samt för premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet med 50 procent.

Däremot har den höga inflationen påverkat ekonomin för Alectas familjeskydd och TGL negativt. För familjeskydd kommer ingen premiereduktion ges för 2024. Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL höjs från 26 till 31 kronor per månad och anställd.

Sänkta premier vid inlösen

Till följd av stigande marknadsräntor det senaste året har Alectas styrelsen beslutat att höja premieräntan för engångspremier från 1,2 till 1,7 procent. Samtidigt höjs avdraget för avkastningsskatt från 0,45 till 0,50 procent. Sammantaget innebär förändringarna att nettoräntan, det vill säga premieräntan efter avdrag för avkastningsskatt och driftskostnader, höjs från 0,65 till 1,1 procent.

För en genomsnittlig PRI-inlösen innebär åtgärden att premien sänks med cirka 7 procent.

– Stigande marknadsräntor innebär att de arbetsgivare som väljer att lösa in PRI-skulden bidrar med ett allt större konsolideringskapital. Det är viktigt att prissättningen baseras på aktuella marknadsförhållanden, och därför sänker vi nu premierna vid PRI-inlösen, säger Fredrik Palm.

Beslutet omfattar både frivillig och tvingande inlösen, och genomförs per den 1 januari 2024.

Kontakter

Länkar

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye