VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Fler insatser behövs för att minska olyckorna med A-traktorer

Dela

Förändrade regler och förslag på ny körkortsutbildning är bra, men det räcker inte. För att minska olyckorna med A-traktorer måste också polisens resurser förstärkas och beteendet bland de unga förarna förändras. Det föreslås i en ny VTI-rapport om A-traktorer och trafiksäkerhet.

Parkerade A-traktorer.
Foto: Helena Selander

De senaste årens ökande popularitet för A-traktorer har lett till allt fler olyckor. Under åren 2016–2022 inträffade sammanlagt 1118 olyckor med A-traktorer där föraren var 14–20 år – sju av dem var dödsolyckor. Nio personer omkom, varav sju ungdomar mellan 14 och 20 år och två oskyddade medtrafikanter. 37 olyckor bedömdes som allvarliga, där en eller flera personer fick långvariga eller bestående men.

– Sett i förhållande till antalet fordon är A-traktorer överrepresenterade i olycksstatiken. Statistiken är inte fullständigt jämförbar, men helt klart är det så, säger utredaren Susanne Wallhagen som tillsammans med Helena Selander skrivit den nya rapporten från VTI.

För att få bukt med olyckorna har en rad regelförändringar genomförts. Från 31 augusti i år måste den som färdas i en A-traktor använda bilbälte och antalet passagerare får inte vara större än antalet platser i fordonet. Från 1 december gäller också krav på vinterdäck. Dessutom arbetar Transportstyrelsen vidare med förslag på förändrad körkortsutbildning och tekniska krav på hastighetsbegränsande åtgärder.

Allt detta är viktiga – men samtidigt otillräckliga – åtgärder, menar VTI-forskarna. I rapporten föreslår de en rad nya insatser också på andra områden. Riktade informationsinsatser bör göras till ungdomar och deras föräldrar med högre krav på föräldrarnas ansvar. Fler poliser behöver specialutbildas och få utökade resurser till att genomföra kontroller. Det är också viktigt att göra alkoholutandningsprov när A-traktorförare stoppas i kontroller.

Dessutom bör kraven på A-traktorer skärpas vid besiktningar – i dag är kraven lägre än för vanliga bilar. Enligt polisen har många fordon stora brister, trots att de nyligen har besiktigats, vilket kan påverka trafiksäkerheten. Manipulationer eller trimning av fordonen är vanligt, vilket kräver stora polisresurser. Detta visar också att det behövs ändringar i lagstiftningen.

– Olyckorna med A-traktorer beror på en lång rad olika faktorer, som till exempel beteende, manipulation av fordon och förarnas bristande erfarenhet och kompetens. Därför behövs också flera olika åtgärder på olika områden för att komma till rätta med problemen, säger Helena Selander.

VTI-forskarna pekar också på att både beslutade och kommande regeländringar måste följas upp och utvärderas. Hur kommer reglerna att fungera i praktiken? De föreslår dessutom att olycksregistreringen för A-traktorer ska göras tydligare så att olycksutvecklingen blir lättare att följa.

En jämförelse mellan A-traktorer och mopedbilar visar att de allvarliga olyckorna med de sistnämnda är betydligt färre, även med hänsyn till att antalet fordon är lägre. Under åren 2016–2022 inträffade 458 olyckor där föraren var 14–20 år, varav tolv var allvarliga. Inga personer i åldersgruppen omkom. Trots att A-traktorer som fordon egentligen är säkrare beror skillnaden sannolikt på att fordonen används olika – mopedbilar är mer som ett vanligt transportmedel, medan A-traktorer är en del av EPA-kulturen där trimning och buskörning ofta förekommer.

Rapporten ”Unga förare i A-traktorer och mopedbilar – påverkan på trafiksäkerheten” är finansierad av Trafikverket och bygger på intervjuer med poliser, olycksstatistik och en litteraturgenomgång.

Läs rapporten: Unga förare i A-traktorer och mopedbilar - påverkan på trafiksäkerheten

Kontakter

Bilder

Länkar

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Cykling och ledarskap i fokus på Forum Vätternrundan 202410.4.2024 09:47:11 CEST | Pressmeddelande

Förra årets Forum Vätternrundan, som lanserades i samband med Vätternrundans Cykelvecka, blev en milstolpe för att lyfta cykelns betydelse i samhället. Den 14 juni är det återigen dags att samla branschexperter, forskare, politiker, folkhälsovetare, visionärer och cykelentusiaster till en dag av diskussioner och föreläsningar. I spetsen för årets program står Ari Riabacke, besluts- och ledarskapsexpert inom näringslivet.

Forskare: ”Utspridda skolstartstider kan göra kollektivtrafiken billigare”8.2.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Ny forskning visar att utspridda skolstartstider kan minska rusningstrafiken och kostnaderna för kollektivtrafiken. En senarelagd skolstart för tonåringar har även gynnsamma effekter för hälsa och skolprestationer. I en nypublicerad forskningsrapport ger forskarna rekommendationer för ett lyckat införande. Rapporten har tagits fram inom K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, av forskare från Linköpings universitet, VTI och Lunds universitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye