Vattenindustrin

Vattenindustrin tar initiativ för att stötta mikroföretag inom VA

Dela

För att främja innovation, tillväxt och hållbarhet tar Vattenindustrin initiativ till att stötta mikroföretag med värdefulla resurser. Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka. Med ett anpassat medlemskap som inkluderar mentorstöd ska ökad diversifiering säkras för framtidens vatten.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vattenindustrin har identifierat ett behov hos mindre och innovativa bolag inom VA-branschen att få tillgång till ett relevant näringslivsnätverk tidigare på sin utvecklingsresa. Med ökad tillgång till VA-marknaden och genom att underlätta samarbeten och partnerskap med etablerade aktörer kan mikroföretag snabbare växa. Vanligtvis uppstår möjligheten att investera i ett medlemskap när företag har avancerat bortom det stadium där de behöver det stöd som mentorskap av etablerade företag kan erbjuda. Samtidigt behöver VA-branschen omfamna nytänkande och nya initiativ.

- Ett medlemskap i Vattenindustrin innebär bland annat tillgång till ett viktigt nätverk och kompetensutbyte från en bredd av företag inom branschen. Genom tillgång till branscherfarenhet och kunskap om möjligheter kan vi stötta mikroföretag att undvika fallgropar och snabbare nå tillväxt, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare, Vattenindustrin.

Vattenindustrin anser att innovation är avgörande inom branschen av flera skäl. Klimatförändringarna påverkar vattentillgången och kvaliteten, och innovativa lösningar behövs för att anpassa sig efter dessa förändringar. Därtill är mycket av Sveriges vatteninfrastruktur föråldrad och behöver repareras eller bytas ut. Innovation kan bidra till att skapa mer motståndskraftiga och hållbara vattensystem, vilket minskar risken för vattenbrist, vattenföroreningar och andra vattenrelaterade katastrofer. Vattenindustrin kommer att uppmuntra mikroföretag att anta ett hållbarhetsperspektiv, vilket är avgörande för att säkerställa hållbara och resurseffektiva VA-system.

- Vatten är en cirkulär resurs och när befolkningen växer och efterfrågan ökar behövs innovativa lösningar för att hantera denna resurs mer effektivt. Innovation kan bidra till att minska nuvarande förluster av vatten, förbättra vattenkvaliteten och öka tillgången till rent vatten för fler. I ett förändrat världsläge och med en ökad digitalisering kommer även ett ökat behov av innovativa lösningar för fysisk och digital säkerhet, säger Joachim Jämttjärn vidare.

Det anpassade medlemskapet för mikroföretag erbjuds från och med verksamhetsåret 2024.

Fakta

Mikroföretag definieras, enligt EU, som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars årsomsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro.

Vattenindustrins anpassade medlemskap för mikroföretag inom VA-branschen omfattar mentorskap, vägledning och kunskap om att navigera i branschen samt en möjlighet att utveckla strategiska partnerskap. Utöver mentorskapsprogrammet erbjuds möjlighet att presentera företaget, dess erbjudande och idé vid Vattenindustrins möten, FORUM och mötesplats.

Investeringen för mikroföretag är hälften mot ordinarie kostnad för ett medlemskap under hela den tiden företaget klassas som mikroföretag enligt EU:s definition.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Samlad kompetens för framtidens vatten.

Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

Vattenindustrin har sitt hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Följ Vattenindustrin

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vattenindustrin

Vattenindustrin lanserar gemensamt Internship Program 202426.10.2023 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov i VA och utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. Sammantaget innebär detta att vi inte bara behöver ersätta de som går i pension, vi behöver också attrahera fler och nya typer av kompetenser. För att locka unga att välja en karriär inom vatten lanserar Vattenindustrin ett Internship program som kommer att sträcka sig över sommaren 2024.

Novusrapport: 9 av 10 kommuner har behov av underhåll och investeringar i vattentjänster25.10.2023 10:05:02 CEST | Nyheter

I en kartläggning anser 88 procent uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll och investeringar och 83 procent svarar att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat. Samtidigt säger 45 procent att de saknar eller inte vet om det finns en budget som täcker behovet av dessa investeringar enligt rapporten “Temperaturen på Vatten-Sverige" som Novus genomfört på uppdrag av Mötesplats Vatten2023.

Idag arrangerar Vattenindustrin forum för viktiga vattenfrågor29.11.2022 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Vattenindustrin bjuder idag, tisdagen den 29 november, för första gången in till ett nytt forum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. Vattenindustrin FORUM22 fokuserar på inspel i tre för VA-branschen viktiga frågor; hur projekt som ska fungera länge bäst realiseras kopplat till det stora investeringsbehovet, hur vi som bransch kan bli klimatneutrala samt kompetensförsörjning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye