Röda korset

Fortsatt starkt folkligt stöd för familjeåterförening

Dela

Den 8 november har riksdagen gått vidare med ett av de lagförslag som aviserades i Tidöavtalet 2022. Lagändringen som börjar gälla den 1 december innebär bland annat att det blir ännu svårare för familjer att återförenas och leva tillsammans i Sverige och begränsningar möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Röda Korset genomfört en opinionsundersökning som visar att lagändringarna strider mot folkviljan och att en majoritet av den svenska befolkningen stöder en mer human migrationslagstiftning.

Anders Pedersen är tf generalsekreterare och internationell chef på Svenska Röda Korset. Han har en lång internationell karriär inom biståndet bakom sig.
Anders Pedersen är tf generalsekreterare och internationell chef på Svenska Röda Korset. Han har en lång internationell karriär inom biståndet bakom sig. Foto: Svenska Röda Korset

En klar majoritet av svenska folket vill att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska kunna återförenas i Sverige. En majoritet anser även att vuxna och barn, som flytt till Sverige och som är mycket svårt sjuka ska få stanna i Sverige. Detta framgår av en ny opinionsundersökning från Novus, beställd av Svenska Röda Korset. Novus har ställt tre frågor till 2223 personer och resultatet visar på ett stort stöd för en mer human lagstiftning.  

  • Sju av tio (69%) instämmer i att barn och vuxna som tvingas på flykt ska kunna söka skydd i Sverige på ett säkert sätt.  

  • Två av tre (65%) instämmer i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska kunna återförenas i Sverige.  

  • Nära två av tre (63%) instämmer i att människor, inklusive barn, som flytt till Sverige och som är mycket svårt sjuka ska få stanna i Sverige. 

Denna folkliga opinion visar att regeringens förslag går rakt emot vad majoriteten av befolkningen vill. 

Regeringens lagändringar innebär att det blir ännu svårare för familjer att återförenas och leva tillsammans i Sverige genom ytterligare begränsade möjligheter till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring samt skärpningar i uppehållstillstånd för barn på grund av humanitära skäl. Det kan innebära att barn som är svårt sjuka eller bott majoriteten av sitt liv i Sverige och rotat sig får det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd på denna grund är redan idag en mycket restriktiv undantagsbestämmelse. Röda Korset har länge framfört kritik mot dessa förslag, då de riskerar att leda till svåra humanitära konsekvenser, särskilt för barn.  

‒ Rätten till familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet, och begränsningar i denna rättighet leder till att människor genomför livsfarliga resor till Europa och att barn separeras från sina föräldrar. FN:s barnrättskommitté har uppmanat Sverige att främja barns rätt att leva med sina familjer, i linje med barnkonventionen, men regeringen har valt en mer restriktiv väg, säger Anders Pedersen, tillförordnad generalsekreterare för Svenska Röda Korset.  

Röda Korset anser att det finns ett tydligt stöd för en human migrationspolitik som fungerar i praktiken. Våra erfarenheter säger oss att familjen är det mest centrala för de allra flesta. Att barn och föräldrar tvingas leva åtskilda skapar en stark oro som gör det svårt att finna en meningsfull tillvaro och planera för framtiden. Det är svårare att integreras i det svenska samhället, lära sig ett nytt språk och utbilda sig om man tvingas leva utan sin familj. 

‒ Bakom dessa förslag finns människor som strävar efter att leva sina liv i säkerhet och i möjligaste mån tillsammans med sina familjer. Sverige har redan en restriktiv migrationspolitik som medför svåra humanitära konsekvenser för många individer som behöver skydd. Rätten till familjeliv och möjligheten att leva med sin familj är inte enbart en grundläggande mänsklig rättighet utan även en väsentlig faktor för hälsa, rehabilitering och integration, säger Anders Pedersen. 

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus, där 2223 intervjuer har genomförts med ett riksrepresentativt urval av allmänheten i åldern 18–84 år, under perioden 22/9 - 5/10 2023. 

Kontakter

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Ny rapport: Den ekonomiska situationen för ukrainska flyktingar i Sverige är akut23.2.2024 07:55:00 CET | Pressmeddelande

En enkät gjord av Röda Korset som besvarats av 374 ukrainska flyktingar visar att många upplever situationen i Sverige som svår. Centrala hinder som återkommer är att dagersättningen är otillräcklig, svårigheter när det gäller tillgången till vård och som uppkommer vid avsaknad av personnummer. Den låga dagersättningen har skapat en akut situation och idag lever ett stort antal flyktingar i stor utsatthet i Sverige.

Konflikten Ryssland-Ukraina: 23 000 personer saknas alltjämt19.2.2024 15:22:51 CET | Pressmeddelande

Internationella rödakorskommittén (ICRC) försöker nu klargöra ödet för 23 000 personer vars familjer saknar information om sina nära och kära. Detta antingen för att familjemedlemmar blivit tillfångatagna, dödade eller för att de förlorat kontakten efter att ha flytt från sina hem. Två år efter eskaleringen av den väpnade konflikten ökar de humanitära behoven för drabbade inklusive miljontals människor på flykt, både inom och utanför Rysslands och Ukrainas gränser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye