Umeå kommun

Orange – för en värld där alla kan känna sig trygga

Dela

Våld mot flickor och kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem världen över. Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Det måste vi förändra. Och vi behöver göra det tillsammans. Under senare delen av november och början av december belyser vi problematiken genom att öka medvetenheten och stå upp mot våld, för flickors och kvinnors rätt att leva i trygghet.

Svartvit detalj av person som sitter hopkrupen med händerna om knäna.
Pixabay

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, uppskattar att 20–25 procent av alla kvinnor i Sverige utsätts någon gång under sitt liv för våld från en partner. Och den siffran syftar endast till fysiskt våld. Våld i alla former leder till allvarliga konsekvenser för de drabbade och de i deras närhet. Tyvärr är anmälningsfrekvensen låg. Många utsatta flickor och kvinnor väljer att inte anmäla på grund av rädsla för att våldet ska trappas upp eller för att inte bli trodda.

Umeå står upp mot våldet

Vi behöver uppmärksamma våldet som drabbar så många, varje dag, och skapa medvetenhet kring samhällsproblemet. Den 25 november infaller den internationella dagen för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. Dagen uppmärksammas med kampanjer såväl nationellt som internationellt.

Under Vecka 47 – En vecka fri från våld arrangeras en rad aktiviteter runt om i Umeå. De kommunala fritidsgårdarna uppmärksammar veckan genom att medarbetare kommer att bära kampanjveckans orange tröjor, och skapa aktiviteter och delaktighet tillsammans med barn och unga.

Alla unga är välkomna till Ungdomsmottagningen på Rådhusesplanaden 3B, 2 trappor. Det är viktigt att våra unga är trygga i sina relationer. Ungdomsmottagningen medarbetare ställer frågor om ungdomen har erfarenhet av våld, är utsatt eller utsätter någon annan för våld. Ungdomsmottagningen har tystnadsplikt och alla frågor är välkomna.

Under veckorna 47–49 kommer ett antal lokalbussar att rulla på Umeås gator med aktiva budskap för att motverka våld i nära relation. Umeå kommun och Vakin uppmärksammar också veckan genom att lysa upp vattentornet på Mariehem i orange, för ökad medvetenheten om våld i nära relationer.

Material för arbete med samtycke i förskolan

“Okej med dig” är ett pedagogiskt metodmaterial för förskolan där pedagoger och barn lär sig om samtycke. Med “Okej med dig?” kan vi tidigt skapa en trygg miljö där det är en självklarhet att fråga om samtycke finns, innan någon behöver säga nej. Att arbeta med "Okej med dig?" och stäva efter att skapa en samtyckeskultur handlar om social hållbarhet, en del av förskolans hållbarhetsuppdrag.

Centrum mot våld håller öppet hus

Onsdag 22 november 13.00-17.00 har Centrum mot våld, CMV, öppet hus. Då erbjuder medarbetare från CMV föreläsningar på temat våld. Bland annat Att samtala med barn om våld, Arbetet med våldsutövare och Hedersrelaterat våld och förtryck. Läs om vilka tider som gäller för alla föreläsningar hos CMV i Länsstyrelsen Västerbottens kalendarium för En vecka fri från våld.

Fler aktiviteter under vecka 47

Länsstyrelsen Västerbotten och Länsdelegationen i jämställdhet vill tillsammans med andra aktörer i Umeå lyfta upp aktiviteter som sker under En vecka fri från våld. På Länsstyrelsens webbplats finns ett kalendarium med alla aktiviteter som arrangeras i länet samlade tillsammans med länkar till webbkurser, konferenser och annat kunskapshöjande material.

Bär något orange och visa ditt engagemang

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som fokuserar på att bekämpa våld här i Sverige, medan Orange the World är en bredare internationell kampanj som syftar till att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor över hela världen. Båda kampanjerna har dock gemensamt målet att skapa en värld utan våld och främja medvetenhet och engagemang för att uppnå det. Så oavsett vad du väljer att lägga ditt fokus på – bär något orange och stå upp mot våldet.

Kommunens medarbetare och chefer får mer kunskap

Inom Umeå kommun erbjuds en rad av aktiviteter för de anställda. För medarbetarna erbjuder Umeå kommun en extra föreställning av teatern Jag skulle då gå vid första slaget på Umeå folkets hus. Teaterföreställningen handlar om våldsprocessen och mäns våld mot kvinnor, med Matilda Kjellmor och Lena Stenvall.

Kommunens chefer kommer att kunna ta del av ett frukostseminarium: Att utsättas för våld i en nära relation får stora konsekvenser för medarbetares hälsa, livssituation och arbetsförmåga. Frukostseminariet är i form av en teaterföreställning med efterföljande samtal.

Nyckelord

Kontakter

Ulrika Granskog
utvecklingsstrateg, Umebrå
Umeå kommun
ulrika.granskog@umea.se

Annika Dalén
utvecklingsstrateg, jämställdhet
Umeå kommun
annika.dalen@umea.se

Bilder

Dokument

Länkar

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye