Diskrimineringsombudsmannen

Elev med funktionsnedsättning utsatt för diskriminering – omfattande brister i skolas agerande

Dela

En kommun i Dalarna har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa skolgången för en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu begär Diskrimineringsombudsmannen (DO) att kommunen betalar 500 000 kr i diskrimineringsersättning till eleven.

– Det handlar om omfattande brister, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Ärendet gäller en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som från årskurs två till åtta varit elev på en skola som en kommun i Dalarna är utbildningsanordnare för. På grund av funktionsnedsättningen har eleven haft stora svårigheter i skolmiljön och att ta till sig undervisningen.

Redan i årskurs två uppmärksammade skolan att elevens funktionsnedsättning gjorde det svårt för eleven att utföra skolarbetet och uppnå den förväntade kunskapsnivån. Någon utredning av elevens behov av särskilt stöd gjordes dock inte förrän höstterminen i årskurs tre. Först ett år därefter upprättades ett åtgärdsprogram.

Omfattande brister i skolans utredningar och åtgärdsprogram

DO konstaterar att det har varit fråga om omfattande och allvarliga brister i hur skolan har agerat. Skolan har bland annat inte utrett och analyserat elevens behov av särskilt stöd på det sätt som krävs enligt skollagen. Det finns också ett flertal brister i skolans åtgärdsprogram för eleven – till exempel beskriver skolan inte hur de stödåtgärder som vidtagits kan kopplas till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive termin och årskurs. Det saknas även dokumentation som visar att åtgärdsprogrammen har följts upp och utvärderats på det sätt som krävs.

Utifrån den dokumentation som kommunen presenterat under DO:s utredning kan DO konstatera att eleven inte har fått undervisning i flera ämnen och inte heller uppnått kunskapskraven för respektive årskurs.

– Skolan har inte vidtagit de åtgärder för särskilt stöd som eleven haft rätt till. Det handlar om omfattande brister som sammantaget innebär att eleven har fråntagits sin rätt till utbildning under större delen av sin tid i grundskolan, säger Lars Arrhenius.

DO anser att eleven har blivit diskriminerad då skolan inte har vidtagit skäliga åtgärder för att eleven skulle komma i en jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättningen.

Kommunen har nu på sig fram till den 19 december att ta ställning till DO:s begäran. Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.

Nyckelord

Kontakter

DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på www.do.se.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye