Diskrimineringsombudsmannen

Bank nekade personer som är döva att utföra bankärenden

Dela

Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden. Bakgrunden är att personerna kontaktade banken via telefon och då har använt sig av förmedlingstjänster där en förmedlare eller tolk utgör en länk mellan den hörande och den inte hörande.

I det första fallet handlar det om en person som kontaktade banken med hjälp av den av Post- och Telestyrelsen (PTS) upphandlade förmedlingstjänsten texttelefoni.se för att höja beloppsgränsen för betaltjänsten Swish. Trots att personen legitimerade sig via Bank-ID tillät inte banken hen att genomföra sitt ärende eftersom det fanns en tredje person med i samtalet.

Banken har bekräftat att personen har nekats att genomföra den önskade höjningen av beloppsgränsen. Enligt banken har nekandet skett mot bakgrund av risken för bedrägeri. Vid det aktuella tillfället fanns inte några rutiner för hur banken skulle förhålla sig till PTS-upphandlade tjänster och det var därför inte tillåtet att använda sådana tjänster. Enligt banken har rutinerna därefter ändrats.

Men även i det andra fallet har en person nekats att utföra den önskade tjänsten. I det fallet är det en person som har velat göra en större överföring av pengar. Även i det fallet nekades personen eftersom hen använde sig av teckenspråkstolk via bildtelefoni, också det en tjänst som är upphandlad av PTS. Enligt banken har nekandet skett till följd av att den aktuella medarbetaren inte har haft kunskap om de nya rutinerna.

–  Att inte kunna utföra sina banktjänster via telefon är ett missgynnande som kan orsaka stora problem för den enskilde. Det finns naturligtvis ett intresse för banken att skydda sig och sina kunder mot bedrägerier, men det kan inte anses lämpligt och nödvändigt att neka kunder att göra bankärenden med hjälp av tjänster som är upphandlade och godkända av en myndighet, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

DO bedömer att det har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och begär att banken ska betala 40 000 respektive 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till de utsatta personerna.

–  DO bedömer att beloppet ska vara högre i det andra fallet eftersom banken återigen har nekat en person som använder förmedlingstjänster hjälp med sitt bankärende, trots att banken till DO har sagt att åtgärder har vidtagits för att det inte skulle ske, säger Sandra Danowsky.

Banken har nu på sig till den 12 juni att ta ställning till DO:s begäran. Därefter kan stämningsansökan komma att lämnas in till tingsrätten.

DO 2024/3385
DO 2024/3387

Fakta

Texttelefoni.se är en tjänst som är upphandlad av Post- och Telestyrelsen och som förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten är till för de som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar genom text. Den som kommunicerar genom text använder tjänstens webbapp, mobilapp eller en texttelefon. En förmedlare läser upp det som skrivs och skriver ner det som sägs i realtid. Förmedlaren har tystnadsplikt.

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan personer som talar och personer som använder teckenspråk. Samtalen genomförs som trepartssamtal där personen som använder teckenspråk är i kontakt med tolken med en bildtelefon och personen som talar är i kontakt med tolken med en vanlig telefon. Tolken förmedlar samtalet mellan de samtalande personerna. Tolken har tystnadsplikt.

Nyckelord

Kontakter

DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på www.do.se.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye