RödGrön Ledning i Västra Götaland

VGR öppnar mottagning för att hjälpa överlevare efter sexualbrott

Dela

Personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp ska få bättre behandling och stöd i Västra Götalandsregionen. Det är ett av förslagen som kommer upp för beslut i RödGrön Lednings tilläggsbudget under tisdagens regionfullmäktige.

Varje år utsätts 90 000 personer i Sverige för sexualbrott. Kunskapen om vilken vård som ska erbjudas och hur bemötandet ska ske skiljer sig idag åt mellan vårdenheterna både i landet och inom Västra Götalandsregionen. För många är det svårt att veta var man ska vända sig och väl på plats saknas ofta specialistkompetensen för att möta målgruppen.

Regionen behöver samla spetskompetens för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp på ett ställe, likt när man öppnade Vulvamottagningen på Angereds närsjukhus. Detta bidrar till ökad kompetens och stöd för personal även i andra delar av vården, som ska erbjuda jämlik vård oavsett var man bor. Mottagningen ska rikta sig till alla som blivit utsatta oavsett könsidentitet.

Carina Örgård (v), ordförande i Beredningen för psykisk hälsa, utvecklar:

  • En vecka fri från våld pågår och det är angeläget att det uppmärksammas hur utbrett våldet är. Sexuella övergrepp är en del av allt våld som uppmärksammas, och det pågår hela tiden. Det behövs en specialistmottagning som tar hand om alla, oavsett könsidentitet, efter sexuella övergrepp. En samlad specialistenhet gör att både patienter och personal vet var hjälp finns att få och att tröskeln att söka vård blir lägre.

I dagsläget möjlighet att söka akut hjälp i samband med att man utsatts för våld direkt på akutmottagningar i regionen, men det långsiktiga och uppföljande arbetet med att stötta den som är utsatt via olika behandlingsformer behöver utvecklas.

  • Sexuella övergrepp hör till de allvarligaste kränkningarna en människa kan utsättas för. Därför är det viktigt att vården kan erbjuda en god vård till de som drabbas. Ett bristande stöd kan ge framtida komplikationer och lidande för de utsatta, säger Carina Örgård (V) i RödGrön Ledning.

Satsningen är en del av RödGrön Lednings tilläggsbudget som beslutas på regionfullmäktige den 28 november i Vänersborg.

Nyckelord

Kontakter

Följ RödGrön Ledning i Västra Götaland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RödGrön Ledning i Västra Götaland

Två miljarder till sjukvården9.4.2024 15:27:23 CEST | Pressmeddelande

Rödgrön ledning skjuter till en miljard extra till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Detta beslutades på regionfullmäktige under tisdagen. Miljarden kompletterar de 990 miljoner kronor som regeringen aviserat att Västra Götaland får för 2024. - Vi leder den här regionen och tar ansvar för hälso- och sjukvården för våra invånare. Därför ser vi nu till att hälso- och sjukvården får totalt två miljarder för att avlasta sjukhusen och täcka delar av de oundvikliga underskott de står inför. Det är den klokaste vägen framåt nu, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Rödgrön ledning säkrar två miljarder till sjukvården28.3.2024 10:38:31 CET | Pressmeddelande

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutar att stärka hälso- och sjukvården med en miljard kronor för 2024. Detta utöver de 990 miljoner som regeringen aviserat kommer i vår. – Regeringens besked innebar endast en fjärdedel av det behov som regionerna hade behövt för att upprätthålla vården och inte tvingas göra akuta nedskärningar. Därför säkrar vi nu medel för att stärka de ekonomiska förutsättningarna inom hälso- och sjukvården, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

Rödgrön ledning vill säkra närsjukhusen i Fyrbodal27.3.2024 16:07:30 CET | Pressmeddelande

Fyrbodals närsjukvård fortsätter att bedrivas på specialistnivå i Fyrbodal. Det beslutade Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden på onsdagen. Närsjukhusen ska fortsätta drivas i huvudsak med samma innehåll och omfattning som idag. - Närsjukhusen fyller en viktig funktion för invånarna och bidrar till nära vård. Samtidigt ser närsjukhusens uppdrag olika ut i Västra Götalandsregionen och vi ser att vården ska fortsätta bedrivas på närsjukhusen i Fyrbodal, säger nämndens ordförande Janette Olsson (S).

Västra Götalandsregionen tar krafttag mot välfärdskriminalitet26.3.2024 10:00:00 CET | Pressmeddelande

På onsdagen beslutar Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden om ett kraftfullt sanktions- och vitespaket inom vårdvalen i syfte att bekämpa välfärdskriminalitet. - Fusk och oegentligheter inom vårdvalssystemen ska vara förenat med höga kostnader och stora risker för de som försöker lura vårt system. Genom att stärka möjligheterna att utkräva ekonomiska sanktioner ökar riskerna och kan förhoppningsvis få en avskräckande effekt, säger My Alnebratt (S), nämndens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye