Migrationsverket

Migrationsverket motverkar utnyttjandet av thailändska bärplockare

Dela

Migrationsverket har i en rapport sett indikationer på att thailändska bärplockare kan vara utsatta för arbetskraftsexploatering, i form av långa arbetsdagar och ett beroende- och tvångsförhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.

– Vi har vidtagit en rad åtgärder för att motverka arbetskraftsexploatering. Bland annat gör vi efterkontroller av arbetstillstånd bland thailändska bärplockare. Vi har tillfört resurser samt fördjupat våra utredningar av arbetstillstånden, säger Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör Region Nord på Migrationsverket.

Migrationsverket
Migrationsverket Migrationsverket/Tomislav Stjepic

Migrationsverket uppmärksammades under hösten 2022 på att thailändska bärplockare kan vara utsatta för människohandel och människoexploatering. Svenska ambassaden i Thailand meddelade i början av 2023 att det fanns indikationer på dubbla kontrakt för bärplockare från landet. Migrationsverket har därför gjort en djupgående analys av myndighetens egen hantering av arbetstillstånd för bärplockare under åren 2009-2022 som presenteras i en ny rapport.

Av rapporten framkommer att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Det finns bland annat indikationer på olika former av tvång och beroendesituationer, och på ett system som förutsätter att arbetstagaren arbetar mer än vad som framgår av kollektivavtalet.

– Missbruket är bland annat kopplat till att det de thailändska bemanningsföretagen använder dubbla anställningsavtal och i och med det undanhåller information om de riktiga anställningsvillkoren. Bärplockarna har en kollektivavtalad lön men kan utöver den tjäna mer pengar beroende på hur många kilo bär de plockar. Detta leder till att många av bärplockarna arbetar långa arbetsdagar, säger Robin Travis, sektionschef på nationella operativa avdelningen, Migrationsverket.

Migrationsverket vidtar åtgärder

Problemen inom branschen är komplexa och strukturella och har förekommit under en lång tid, men uppmärksammades igen under 2022. För att komma åt problematiken i grunden krävs åtgärder från fler aktörer än Migrationsverket.

Migrationsverket har under 2023 vidtagit en rad åtgärder för att motverka missbruk av reglerna för arbetstillstånd.

– Det kan vara svårt att upptäcka indikationerna på missbruk i det enskilda ärendet. I och med att detta uppmärksammats så har vi tillfört resurser, genomfört fördjupade utredningar och sett över våra rutiner. Vi har också gjort efterkontroller bland bärplockare, samt utökat samarbetet med andra myndigheter och aktörer, bland annat genom de center mot arbetslivskriminalitet som finns i flera regioner, säger Veronika Lindstrand Kant.

Migrationsverket fortsätter med att vidta fler åtgärder för att motverka missbruk inför nästa säsong.

– Vi ser just nu över vilka ytterligare åtgärder vi kan göra, efter denna rapport. Men det kommer stärka vårt arbete med att motverka missbruk inom bärplockarbranschen, säger Veronika Lindstrand Kant.

Kan påverka nästa års säsong

De bärplockare som varit i Sverige under 2023 har åkt tillbaka till Thailand och uppehållstillstånden har redan löpt ut. Migrationsverket kan därför inte återkalla arbetstillstånd när vi gjort efterkontroller.

– Detta kommer i första hand påverka arbetsgivare och uppdragsgivare i Sverige, och hur vi i framtiden bedömer ansökan när de söker nya arbetstillstånd. Det är alltså en högre risk för avslag. Det är den enskilda bärplockaren som riskerar att få avslag, men möjligheterna att söka andra typer av tillstånd eller arbetstillstånd hos en annan arbetsgivare påverkas inte negativt för den enskilde, säger Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör Region Nord på Migrationsverket.

Sedan första november 2023 gäller också ett nytt försörjningskrav för arbetstillstånd. Försörjningskravet gäller även för bärplockare som söker arbetstillstånd för arbete i Sverige när de är anställda hos ett utländskt bemanningsföretag.

Kontakter

Följ Migrationsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Migrationsverket

Pröv­ningen av ansök­ningar från bärploc­kare igång – drygt 1 200 ansök­ningar avslås4.6.2024 12:06:52 CEST | Pressmeddelande

Efter att ha sett indikationer på missbruk inom bärbranschen har Migrationsverket förstärkt granskningen av de thailändska bemanningsföretagen och deras åtaganden som arbetsgivare. Myndigheten har också genomfört så kallade efterkontroller. Nu är prövningen igång av säsongens ansökningar och det första besluten innebär att drygt 1 200 sökande får avslag. Dessa har anställning hos två av de sex thailändska bemanningsföretag som inkommit med ansökningar denna säsong.

Seminarium: Hur kan man utvisas efter tio år i Sverige?25.4.2024 11:50:10 CEST | Pressinbjudan

Medier rapporterar återkommande om personer som måste lämna Sverige efter att de har befunnit sig här i flera år, även barn som levt större delen av sitt liv här. Vad är skillnaden mellan asylrätt och rätten att få skydd? Hur ser processen ut – från det att en person lämnar in en asylansökan tills han eller hon får beslut? Hur fungerar det med överklagande och preskriptionstid? När kan en person sättas i förvar?

Prognos för antalet asylsökande oförändrad23.4.2024 09:30:10 CEST | Pressmeddelande

Trots en orolig omvärld, med en upptrappad konflikt i Mellanöstern, är Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande oförändrad. Bedömningen är fortsatt att cirka 12 000 personer söker asyl i Sverige i år respektive nästa år. – I dagsläget ser vi inte att utvecklingen i omvärlden förändrar bedömningen av antalet asylsökande i Sverige. När det gäller effekten av EU:s nya migrationspakt är det för tidigt att dra några långsiktiga slutsatser, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye