RödGrön Ledning i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen växlar upp arbetet för att främja och skydda den biologiska mångfalden

Dela

Västra Götalandsregionen tar nu viktiga steg för att skydda den biologiska mångfalden. Miljö- och regionutvecklingsnämnden föreslås få ett tillskott på 15 miljoner för att säkra arbetet med att bland annat upprätthålla öppna landskap genom betes- och slåtterdriften, röja sly och återställa våtmarker.

Enligt World Economic Forum (WEF) är förlusten av biologisk mångfald en av de tre största globala risker som samhället står inför de kommande 10 åren. I Västra Götaland finns idag 2053 arter som är rödlistade, detta innebär att dessa arter riskerar att dö ut. Fungerande ekosystem ger oss växtpollinering, skyddar oss mot katastrofer, upprätthåller friska hav, och bidrar till ett stabilt klimat. Medan regeringen nästan halverar anslagen till arbetet med biologisk mångfald, säkerställer RödGrön Ledning att det långsiktiga arbete som sedan länge gjorts, inte går förlorat.

  • När en art försvinner är det en förlust vi som mänsklighet förlorar för all framtid, därför är det helt avgörande att vi gör vad vi kan för att skydda den biologiska mångfalden. Samtidigt är det väldigt hoppfullt att när vi satsar på att skydda och bevara värdefull natur så ser vi att naturen kan återhämta sig, säger Madeleine Jonsson (Mp), ordförande för miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Det krävs stora resurser på lång sikt att kompensera för all biologisk mångfald som går förlorad. Med tillskottet på 15 miljoner kommer regionen att kunna upprätthålla många av de investeringar i biologisk mångfald som den tidigare rödgröna regeringen genomförde. Att inte fullfölja dessa satsningar skulle direkt hota det arbete som gjorts för att bevara hotade arter, det skulle även riskera bekämpandet av invasiva arter så det skulle vara ren kapitalförstörelse av skattemedel.

  • Syns det inte, finns det inte-mentaliteten gör att förlusten av biologisk mångfald sker i det tysta och därför inte märks lika tydligt som klimatförändringen. Men när vi väl lägger märke till den riskerar det att redan vara för sent, säger Madeleine Jonsson (Mp)

Rödgrön Ledning ser att biologisk mångfald är en central komponent i arbetet för att upprätthålla en sund och levande natur i regionen. Satsningen är en del av tilläggsbudgeten som kommer upp för beslut på dagens regionfullmäktige.

Kontakter

Bilder

MadeleineJonsson (MP)
MadeleineJonsson (MP)
Ladda ned bild

Följ RödGrön Ledning i Västra Götaland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RödGrön Ledning i Västra Götaland

Två miljarder till sjukvården9.4.2024 15:27:23 CEST | Pressmeddelande

Rödgrön ledning skjuter till en miljard extra till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Detta beslutades på regionfullmäktige under tisdagen. Miljarden kompletterar de 990 miljoner kronor som regeringen aviserat att Västra Götaland får för 2024. - Vi leder den här regionen och tar ansvar för hälso- och sjukvården för våra invånare. Därför ser vi nu till att hälso- och sjukvården får totalt två miljarder för att avlasta sjukhusen och täcka delar av de oundvikliga underskott de står inför. Det är den klokaste vägen framåt nu, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Rödgrön ledning säkrar två miljarder till sjukvården28.3.2024 10:38:31 CET | Pressmeddelande

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslutar att stärka hälso- och sjukvården med en miljard kronor för 2024. Detta utöver de 990 miljoner som regeringen aviserat kommer i vår. – Regeringens besked innebar endast en fjärdedel av det behov som regionerna hade behövt för att upprätthålla vården och inte tvingas göra akuta nedskärningar. Därför säkrar vi nu medel för att stärka de ekonomiska förutsättningarna inom hälso- och sjukvården, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

Rödgrön ledning vill säkra närsjukhusen i Fyrbodal27.3.2024 16:07:30 CET | Pressmeddelande

Fyrbodals närsjukvård fortsätter att bedrivas på specialistnivå i Fyrbodal. Det beslutade Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden på onsdagen. Närsjukhusen ska fortsätta drivas i huvudsak med samma innehåll och omfattning som idag. - Närsjukhusen fyller en viktig funktion för invånarna och bidrar till nära vård. Samtidigt ser närsjukhusens uppdrag olika ut i Västra Götalandsregionen och vi ser att vården ska fortsätta bedrivas på närsjukhusen i Fyrbodal, säger nämndens ordförande Janette Olsson (S).

Västra Götalandsregionen tar krafttag mot välfärdskriminalitet26.3.2024 10:00:00 CET | Pressmeddelande

På onsdagen beslutar Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden om ett kraftfullt sanktions- och vitespaket inom vårdvalen i syfte att bekämpa välfärdskriminalitet. - Fusk och oegentligheter inom vårdvalssystemen ska vara förenat med höga kostnader och stora risker för de som försöker lura vårt system. Genom att stärka möjligheterna att utkräva ekonomiska sanktioner ökar riskerna och kan förhoppningsvis få en avskräckande effekt, säger My Alnebratt (S), nämndens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye