Konkurrensverket

Konkurrensverkets årliga uppsatstävling avgjord

Dela

Vindkraft som kan ge elproducenter med diversifierad elproduktion incitament att tillfälligt minska annan elproduktion. Hur Digital Markets Act (DMA) och konkurrensrätten överlappar varandra och vilka följder det har för den rättsliga prövningen av ett agerande. Det är ämnena för de två uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023 i kategorierna ekonomi respektive juridik.

Sex uppsatser på temat konkurrens och upphandling har fått pris av Konkurrensverket. Författarna belönas med sammanlagt 100 000 kronor för sina insatser.

– Det är viktigt med fördjupad kunskap i frågor som rör konkurrens och upphandling och de uppsatser som nu belönas är alla ett bidrag till den utvecklingen. Det är glädjande att så många studenter är intresserade av att delta i vår uppsatstävling och det är med stort intresse som vi tar del av de aktuella och relevanta frågeställningar som behandlas i uppsatserna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Första pris i kategorin ekonomi tilldelas William Stålhök och Knut Örnéus vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, för uppsatsen ”Understanding the Relation between Wind Power Output and Strategic Withholding through Production Failures: Evidence from Diversified Producers in Sweden”.

I uppsatsen undersöker författarna hur ökad vindkraftsproduktion kan pressa elpriser och ge elproducenter med diversifierad elproduktion incitament att strategiskt tillfälligt minska annan elproduktion. I sin motivering lyfter uppsatsjuryn fram att det är en mycket välskriven uppsats om en ur konkurrensperspektiv relevant och aktuell fråga. Uppsatsen bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att belysa en problematik där viktiga marknadsmekanismer sätts ur spel.

Vinnarna i kategorin ekonomi får dela på 25 000 kronor för sin uppsats.

I kategorin juridik tilldelas Emilia Holmberg, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, första pris för uppsatsen ”Ne Bis In Idem in EU Competition Law. The Application of the Principle on the Relationship between Article 102 TFEU and the Digital Markets Act”.

Skärningspunkten mellan Digital Markets Act (DMA) och konkurrensrätten är en aktuell fråga. Uppsatsen belyser frågan om hur och på vilket sätt dessa båda regelverk överlappar varandra och vilka följder det har för den rättsliga prövningen av ett agerande. I uppsatsjuryns motivering lyfter de fram att det är ett tydligt, välskrivet och välformulerat arbete som på ett bra sätt diskuterar frågan om ”ne bis in idem” inom konkurrensrätten, det vill säga att man inte kan dömas två gånger för samma sak.

Förstapristagaren i kategorin juridik belönas med 25 000 kronor för sin uppsats.

Herman Rogefors och William Karlsson, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, har tilldelats andra pris i kategorin ekonomi och belönas gemensamt med 20 000 kronor för uppsatsen ”Something’s in the Air: Exploring Wind Power Investment Incentives in Sweden”.

Andra pris i kategorin juridik går till Christel Liljebäck, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, som tilldelas 15 000 kronor för sin uppsats ”Onormalt låga anbud och prisstyrning i offentlig upphandling. Priskravs förenlighet med regelverket på området för offentlig upphandling”.

Lukas Wenger, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, får tredje priset i kategorin juridik för uppsatsen ”Open Innovation or Anti-Competitive Abuse? A Case-Study on the Tesla Patent Pledge under European Union Competition Law”. Författaren belönas med 10 000 kronor.

I kategorin juridik får Evelina Åsberg Siska, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, ett hedersomnämnande och 5 000 kronor för uppsatsen ”The European Commission’s Solution to Catch Nascent Acquisitions. A Legal Study of the New Approach to Article 22 of the EU Merger Regulation”.

För ytterligare information, kontakta:

Alma Hemberg, forskningssamordnare, 08-700 15 60, alma.hemberg@kkv.se

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye