Konkurrensverket

Kommunerna behöver göra mer för att främja marknaden för publik laddning av elfordon

Dela

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att publik laddning av elfordon ska kunna utvecklas till en väl fungerande marknad med effektiv konkurrens. De bör därför främja marknadens utveckling genom att exempelvis upplåta kommunal mark till aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur. Men det finns starka indikationer på att många kommuner i stället gynnar sin egen säljverksamhet.

Det framgår av rapporten Kommuners påverkan på konkurrensen inom publik laddning av elfordon som Konkurrensverket publicerar i dag. Rapporten är en kartläggning av hur kommuner agerar på marknaden för publik normalladdning, det vill säga den del av marknaden som inte utgörs av snabbladdning. I rapporten analyseras också hur kommunernas agerande påverkar marknaden och i vilken mån agerandet skapar hinder för framväxt av en effektiv konkurrens.

– Kommuner har en central roll när den publika laddinfrastrukturen för normalladdning byggs ut. Genom att så långt som möjligt göra kommunal mark tillgänglig kan kommunerna främja utvecklingen av en effektiv marknad för etablering av publik laddinfrastruktur, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

I rapporten konstaterar Konkurrensverket att aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur möter strukturella inträdeshinder, som exempelvis bristande tillgång till kommunal mark. Många kommuner saknar dessutom en tydlig och transparent strategi för sin egen roll och ambition vad gäller utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. Det riskerar att bromsa upp utvecklingen och försämra förutsättningarna för aktörer som vill etablera sig. Sammantaget bedömer Konkurrensverket att kommunerna inte gör tillräckligt för att skapa förutsättningar för icke-kommunala aktörers marknadsinträde.

Konkurrensverket ser samtidigt tydliga indikationer på att kommuner gynnar den egna säljverksamheten genom att inte upplåta mark till andra aktörer än de egna kommunala bolagen. Studien visar också att kommunala aktörer inte agerar fullt ut marknadsmässigt i fråga om principer för prissättning, till exempel genom lägre grad av kostnadstäckning.

– ­Den kunskap vi nu har om kommunernas ageranden kommer vi ta med oss i vårt tillsynsarbete för att säkerställa effektiv konkurrens inom publik laddning, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket anser vidare att kommunerna behöver mer kunskap och stöd, samt att det behöver inrättas forum för samverkan för att minska kommunernas osäkerhet om hur de bör agera för att främja marknaden för publik laddning.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Spetz, projektledare, 08-700 15 22, anna.spetz@kkv.se

Läs rapporten här

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Mäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande11.7.2024 13:41:45 CEST | Pressmeddelande

Sex mäklarföretag har åtagit sig att inte längre samordna sig om hur deras anslutna mäklare ska agera när det gäller publicering av bostadsobjekt på söktjänster för bostäder. Det innebär att de konkurrensproblem som har identifierats till följd av företagens agerande har omhändertagits. Konkurrensverket godtar därför mäklarföretagens åtaganden och avslutar utredningen.

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Pressmeddelande

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.

Avtal med ändrade krav på skolbussar skulle ha upphandlats27.5.2024 12:42:13 CEST | Pressmeddelande

Tibro kommun ingick ett tilläggsavtal med en upphandlad leverantör av skolskjuts som gav leverantören dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye