ManpowerGroup

4,2 gånger fler arbetssökande än jobbtillfällen i Västra Götaland

Dela

I Västra Götaland uppgick matchningsgapet till hela 4,2 arbetssökande per ledigt jobb under det tredje kvartalet 2023. Det visar en kartläggning av Manpower, baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). För att lindra effekterna av lågkonjunkturen krävs nu ett ökat fokus på professionell matchning.

– Arbetsmarknaden står troligen inför utmaningar under 2024, sannolikt med både ökad arbetslöshet och ökad långtidsarbetslöshet som följd. Därför är det viktigare än någonsin att ge stöd till arbetssökande som behöver det och matcha till vartenda jobb i Västra Götaland, säger Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Antalet arbetssökande i hela Sverige uppgick till 417 500 personer under det tredje kvartalet 2023, medan antalet lediga jobb var 115 851 – det visar statistik från SCB. Det betyder att det fanns 3,6 gånger så många arbetssökande som jobbtillfällen. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,8. Framför allt beror det ökande matchningsgapet på att antalet lediga jobb i landet minskat med 32 procent jämfört med föregående kvartal. 

I Västra Götaland var 71 500 personer arbetssökande under tredje kvartalet medan antalet jobb var 16 894, vilket ger ett matchningsgap på 4,2 i länet – större än rikssnittet. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet i länet var 3,1. Sett till hela landet så är läget svårast i Skåne – där gick det 7,2 gånger så många arbetssökande på varje jobbtillfälle under det tredje kvartalet. Västerbotten hade det lägsta matchningsgapet, med 1,4 arbetssökande per ledigt jobb.

– Matchningsgapet kan minskas om fler arbetssökande förmedlar sin kompetens på rätt sätt, och om arbetsgivarna letar på rätt ställe. För att lindra effekterna av lågkonjunkturen krävs nu effektiv matchning med hög kvalitet. Om fler människor får gott stöd till utbildning och jobb kan det bidra till att minska både kompetensbristen och arbetslösheten, vilket gör skillnad för såväl samhället som för individen, säger Lena Molin. 

Om Matchningsgapet:
Matchningsgapet är en kartläggning från Manpower, som syftar till att uppmärksamma gapet mellan arbetssökande och företagen som lider av kompetensbrist. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2023 så uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens.

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

Om statistiken
Statistiken är hämtad från Statistiska Centralbyråns (SCB) data Aggregerad matchning (M1) Lediga jobb och arbetslösa efter region som redovisas kvartalsvis. Statistiken bygger på SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser (KV) respektive Arbetskraftsundersökningarna (AKU). För mer information om respektive undersökning, se www.scb.se/kv och www.scb.se/aku. Med definitionen arbetslösa avses personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Med definitionen lediga jobb avses pågående rekryteringar på företaget/arbetsstället vid referenstidpunkten.

Om undersökningen Talent Shortage
ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 40 000 arbetsgivare i 40 länder. I Sverige har 766 intervjuer genomförts.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Matchningsgapet Q3 2023 per län
Matchningsgapet Q3 2023 per län
Ladda ned bild

Manpower är världsledande inom bemanning och rekrytering och erbjuder flexibla lösningar och snabb tillgång till kompetens. Med en av Sveriges största kandidatbaser och vår stora kunskap om olika verksamheters behov matchar vi rätt person på rätt plats. Vi har över 65 års erfarenhet, finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 80 länder världen över. Manpower är en del av ManpowerGroup som varje år sätter 15 000 personer i jobb i Sverige. www.manpower.se

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Klar majoritet av svenska företag uppger att de inte är jämställda7.3.2024 15:08:14 CET | Pressmeddelande

Endast var sjätte arbetsgivare i Sverige, 16 procent, uppger att de har uppnått full jämställdhet – det visar en ny undersökning bland 788 svenska företag, genomförd av ManpowerGroup inför internationella kvinnodagen. Hela fyra av tio arbetsgivare, 38 procent, uppger att de är ganska eller mycket långt ifrån att uppnå jämställdhet, medan 43 procent uppger att de är på god väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye