AP3 Tredje AP-fonden

AP3 och Wafra bildar en ny investeringsplattform för att göra private equity co-investments

Dela

Ett nytt samarbete kombinerar affärsmöjligheter och investeringskapital från dess grundare.

New York och Stockholm, 5 december, 2023. Tredje AP-fonden (”AP3”) och Wafra Inc. (”Wafra”) tillkännagav idag bildandet av en investeringsplattform kallad Covalent. Plattformen fokuserar på ett nytt tillvägagångssätt för att generera och genomföra s.k. co-investments (saminvesteringar) inom private equity genom att utnyttja kapaciteten, nätverken och erfarenheten hos ett litet antal större, framåtblickande, globala kapitalförvaltare.

Wafra - AP3 och Wafra saminvestringsplattform
AP3 och Wafra - Covalent saminvesteringsplattform Wafra

Covalents grundare är av uppfattningen att de rådande tillvägagångssätten för att göra private equity saminvesteringar är redo för en positiv förändring. Genom att kombinera resurser och relationer från några av de främsta institutionella investerarna tror grundarna av Covalent att de kan skapa en differentierad och smidig källa till kapital för denna typ av investeringsmöjlighet. Institutionella investerares exponering mot potentiella snedvridna incitament och intressekonflikter väntas också minska.

Covalent kommer att bygga vidare på framgången med Capital Constellation, ett innovativt samarbete mellan stora kapitalförvaltare som lanserades av Wafra 2018. Samarbetet syftar till att identifiera och stödja nya och snabbväxande kapitalförvaltare. Capital Constellation är liksom Covalent avsedd att bättre anpassa alla delar av värdekedjan på den privata marknaden och låta likasinnade kapitalförvaltare tillsammans uppnå vad de inte kunde uppnå på egen hand.

Centrala aspekter som kännetecknar Covalent:

  • Kapitalisering och marknadsfokus: Covalent kommer initialt att tillskjutas 1,05 miljarder USD och fokusera på att investera i medelstora buyout- och growth-bolag främst i Nordamerika och Europa.
  • Stödja kapitalförvaltare: Covalent kommer aktivt att stödja och samarbeta med specialiserade kapitalförvaltare på den privata marknaden för att finansiera deras investeringar och söka förstärka deras framgångsmöjligheter.
  • Peer-to-peer-samarbete: Covalents grundare tror att de gemensamt kan dra nytta av det komplementära investeringsflödet, delade resurserna och relevant data och intellektuellt kapital som tillhandahålls genom att arbeta nära med specifika institutionella investerare på flera kontinenter.
  • Differentierade affärsmöjligheter av hög kvalitet: Covalent har tillgång till fördelaktiga investeringsmöjligheter som inkluderar investeringar som leds direkt av Wafras investeringsteam; investeringar tillsammans med de 27 kapitalförvaltare som Wafra har bildat strategiska investeringsrelationer med och investeringar tillsammans med förvaltare som Covalent-grundare gjort åtagande till och har en strategisk relation med.

I en kommentar vid lanseringen av Covalent sa Henrik Nordlander, chef för Private Equity på AP3: ”För AP3 är detta ett sätt att åstadkomma en kostnadseffektivitet och hållbar kapitalförvaltning i världsklass. Covalent är ytterligare ett uttryck för att vi genom strategiska partnerskap mellan kapitalförvaltare kan generera nettoöveravkastning till våra svenska pensionärer."

Adel Alderbas, Wafras Chief Investment Officer, noterade, "Vi är alltjämt av uppfattningen ​​att ett robust partnerskap med talangfulla investeringsteam kommer att möjliggöra för oss att fortsätta att generera bestående fördelar för våra samarbetspartners."

Steve Moseley, VD på Wafra tillade: "Genom att ha tillgång till och kunna investera flexibelt, långsiktigt kapital och samarbeta med de bästa kapitalförvaltarna förväntar vi oss kunna skapa högpresterande portföljer av noggrant utvalda private equity saminvesteringar i specifika sektorer."

Media Contacts:

Katrina Allen, Edelman Smithfield, +1(917) 640-2753, wafra@edelmansmithfield.com

Lil Larås Lindgren, Head of Communications, AP3, Tredje AP-fonden, Lil.lindgren@ap3.se


Plattformen Covalent

Covalent är en samarbetsplattform för kapitalförvaltare med betydande saminvesteringskapital, expertis och relationer med några av världens främsta institutionella investerare. Covalents uppdrag är att utveckla och institutionalisera ett differentierat tillvägagångssätt för saminvesteringsmöjligheter som utnyttjar kraften i en stark affärsmodell som underbyggs av samarbete, innovation och genomförande, för att leverera attraktiv riskjusterad avkastning till sina investerare.

Om AP3 – Tredje AP-fonden

AP3 är en av fem fonder som förvaltar kapital på uppdrag av det svenska statliga pensionssystemet. Den 30 juni 2022 hade AP3 491,5 miljarder SEK (47,4 miljarder USD) under förvaltning. AP3 har i uppdrag av riksdagen att skapa största möjliga nytta för det statliga pensionssystemet genom att förvalta fondkapitalet på ett ansvarsfullt sätt och leverera stark investeringsavkastning till en låg risknivå.

Om Wafra

Wafra är en global förvaltare av alternativa investeringar med över 30 miljarder USD i tillgångar under förvaltning inom en rad alternativa tillgångar inklusive reala tillgångar, fastigheter och strategiska partnerskap. Genom att tillhandahålla flexibla och värdeadderande kapitallösningar och fokusera på långsiktiga partnerskap, anpassar sig och samarbetar Wafra med högkvalitativa kapitalförvaltare, företag och ledningsgrupper. Wafra har sitt huvudkontor i New York och har ytterligare kontor i London, Kuwait och Bermuda. För mer information, besök www.wafra.com

Kontakter

AP3 Tredje AP-fonden

AP3 är en av fem fonder som förvaltar kapital på uppdrag av det svenska statliga pensionssystemet. Den 30 juni 2022 hade AP3 491,5 miljarder SEK (47,4 miljarder USD) under förvaltning. AP3 har i uppdrag av riksdagen att skapa största möjliga nytta för det statliga pensionssystemet genom att förvalta fondkapitalet på ett ansvarsfullt sätt och leverera stark investeringsavkastning till en låg risknivå.

Följ AP3 Tredje AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AP3 Tredje AP-fonden

AP3 and Wafra form new investment platform to pursue private equity co-investments5.12.2023 14:03:22 CET | Press release

New venture combines the deal flow and investment capital of its founders New York and Stockholm, December [5], 2023 – The Third Swedish National Pension Fund (“AP3”) and Wafra Inc. (“Wafra”) today announced the formation of an investment platform called Covalent. The platform is focused on pursuing a new approach to private equity co-investing, harnessing the capabilities, networks and experience of a small number of large, forward-thinking, global asset owners.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye