Norrköpings kommun

Ny detaljplan i Kneippen och ny cykelväg i Skärblacka - beslut väntas tas i samhällsplaneringsnämnden 12 december

Dela

En ny detaljplan för fastigheten Braxen 9 möjliggör förtätning i Kneippen med både påbyggnader på befintliga flerbostadshus och nya trapphus som rymmer hiss. Det gäller både befintliga och nyproducerade fastigheter.

Illustration: Fredrikssons arkitekter.
Illustration: Fredrikssons arkitekter.

Ägaren till fastigheten Braxen 9, Eklöf Fastighets AB i Norrköping, har som ambition att bygga på de fyra befintliga byggnaderna med två våningsplan vardera. Byggnaderna har idag tre våningar (två plus suterräng). Mot Motala ström trappas de två närmsta byggnaderna ner i form av takterrasser. Utvändiga trapphus utformas med genomskinliga material som möjliggör en visuell koppling till Strömmen. Nya trapphus kommer att ta ny mark i anspråk.

Då det är viktigt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras ska översta våningen ha en träfasad och en färgsättning som tydligt avviker för att återkoppla till den ursprungliga arkitekturen, se illustration nedan.

Befintlig gårdsmiljö och en lekplats kommer också att rustas upp.


Ny cykelväg i Skärblacka planeras

I syfte att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten i Skärblacka ska Norrköpings kommun och Trafikverket planlägga för en gång- och cykelväg.

Under 2024 planeras arbetet med detaljplanen att påbörjas och kommer att pågå under 2025. Byggnation av cykelvägen beräknas ske under 2026 och 2027.

En förstudie för ny gång- och cykelväg mellan Skärblacka tätort och badplatsen vid sjön Mårn genomfördes 2020 och visade på god samhällsekonomisk lönsamhet. Den fyller också ett behov för omkringliggande områden med en trygg och säker förbindelse till Skärblacka. Sträckan bidrar till ett användbart, tryggt och säkert gång- och cykelvägnät.

Cykelvägen finns med i Region Östergötlands länstransportsplan för 2022–2033. Det innebär att Norrköpings kommun och Region Östergötland finansierar projektet med 50 procent vardera. Cykelvägen är budgeterad till 61,5 miljoner kronor.

Beslut i båda ärendena väntas tas på samhällsplaneringsnämndens sammanträde tisdag den 12 december.


Kontakt:
Pär Morell (M)
Titel: 1:e vice ordförande i samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-270 14 69
Mejl: morellin4mation@gmail.com

Gällande detaljplan för fastigheten Braxen, Kneippen
Henrik Hult 
Titel: planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 12 61

Gällande cykelväg i Skärblacka
Erika Kindvall 
Titel: planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 62 93

____________________________________________________________

  Avsändare: Lana Brunell, pressansvarig
  Telefon: 0730-20 17 18

  Bilder

  Översiktskarta, planområdets plats markerat med rött. Karta: Norrköpings kommun
  Översiktskarta, planområdets plats markerat med rött. Karta: Norrköpings kommun
  Ladda ned bild
  Rött markerat område visar området för ny cykelväg, dess närliggande område samt närheten till Norrköpings innerstad. Karta: Norrköpings kommun.
  Rött markerat område visar området för ny cykelväg, dess närliggande område samt närheten till Norrköpings innerstad. Karta: Norrköpings kommun.
  Ladda ned bild

  Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L.

  Följ Norrköpings kommun

  Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

  Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

  I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

  Besök vårt pressrum
  HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye