Årets PISA-rapport visar på resultatet av den socialdemokratiska flumskolan

Dela

Idag presenterades den senaste PISA-rapporten, där svenska elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap utretts. Utredningen är utförd under den senare delen av Socialdemokraternas åtta år i regering, våren 2022. Resultatet vittnar om omfattande problem i den svenska skolan – problem som kan kopplas dels till Socialdemokraternas flumskola, dels till den massinvandringspolitik som varit rådande i Sverige under mycket lång tid. 

Resultatet av PISA-rapporten

I PISA-rapporten framgår tydligt att elevernas skolresultat håller allt för låg nivå och att spridningen i kunskapsnivå mellan olika grupper både cementerats och fördjupats. Den socialdemokratiska flumskolan slår ut generationer av elever.

Rapporten visar också tydligt på hur elever med utländsk bakgrund drar ner svenska skolresultat. Det är väl känt sedan tidigare att elever med utländsk bakgrund generellt kräver betydligt mycket mer resurser än andra elever. När allt fler resurser flyttas till dessa elever blir den naturliga följden att andra elever i stället blir utan det stöd som de behöver och att dessa därför inte presterar lika bra som de annars skulle kunna ha gjort.

Tillsammans med regeringen ersätter vi flumskolan med kunskapsskolan

PISA-resultaten sätter ljuset på hur viktig regeringens inriktning för skolpolitiken är. Tillsammans med regeringen ser vi därför till att så snabbt som möjligt fasa ut den Socialdemokratiska flumskolan genom att återigen fokusera på fakta, satsa på läsning och undervisningsmetoder som har vetenskapligt stöd.

Insatser i de första skolåren är särskilt viktiga, då läggs grunden för lärandet. Både skolans styrdokument och lärarutbildningen behöver därför reformeras, med bland annat större fokus på matematikundervisningen/läs- och skrivinlärning samt en betydligt mer återhållsam, och motiverad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, användning av digitala verktyg. Skolan behöver fler böcker och färre skärmar.

Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Alla elever ska få rätt stöd i rätt tid, ha god tillgång till läroböcker av hög kvalitet och stärkta och bemannade skolbibliotek. Vi behöver också mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet.

Patrick Reslow, skolpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna:

- PISA-rapporten är en bekräftelse på att Socialdemokraternas flumskola totalt misslyckats med sitt uppdrag. När det nu kommer en undersökning som inte trixat med att plocka bort lågpresterande elever såsom 2018, så får vi ett kvitto på att den socialdemokratiska skolpolitiken körde rakt in i väggen.

- Sverige går nu en annan väg. Kunskapsskolan återupprättas. Ordning och reda ska gälla i klassrum och på skolgårdar. Lärarens roll renodlas och rektorns ansvar förtydligas. Nya läroplaner, kursplaner och ämnesplaner införs, elever som hotar eller utövar våld mot andra elever och lärare flyttas från skolan och stödinsatser ska ges i ett mycket tidigare skede.

- Vi sätter därmed punkt för socialdemokratins misslyckade skolpolitik. Det är bara tråkigt att så många elever offrats på flumskolans altare under dessa år.

Kontakter

Om oss

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Sverigdemokraterna granskar utredningen om sjukförsäkringen5.4.2024 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

"Utredningen om sjukförsäkringen i förändring” – Så heter den utredning som har analyserat och utvärderat de senaste årens förändringar i sjukförsäkringens regelverk. Sverigedemokraterna var med och genomförde dessa förändringar eftersom vi tidigt såg ett behov av att se över det dåvarande regelverket inom sjukförsäkringen. Nu har reformerna utvärderats och vi kommer att granska innehållet i utredningen med kritiska ögon.

Sverigedemokraterna startar kyrkopolitiskt förbund12.2.2024 14:09:06 CET | Nyheter

Sverigedemokraterna tar idag ett viktigt steg mot att ytterligare stärka och fördjupa sitt engagemang för Sveriges kristna värdegrund och kulturarv genom att officiellt starta ett kyrkopolitiskt förbund inom partiet. Detta nya förbund syftar till att samordna och intensifiera arbetet med de frågor som hanteras inom kyrkan på ett sätt som både respekterar den kristna trostraditionen och möter dagens utmaningar. Initiativet till det kyrkopolitiska förbundet kommer i ett läge där intresset och engagemanget för kyrkans roll i samhället växer inom partiet. - Jag är glad över att vi tar steget att upprätta ett förbund inom Sverigedemokraterna. Det är många inom partiet som är starkt engagerade för vår kristna värdegrund, vårt kristna kulturarv och de frågor som hanteras inom kyrkan, säger Daniel Engström, gruppledare SD Kyrkomötesgrupp. Förbundet är tänkt att fungera som en bro mellan den traditionella kyrkopolitiken och partiets bredare politiska agenda, och därmed erbjuda en plattform för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye