Region Kronoberg

Regionstyrelsen sammanträder den 12 december

Dela

Den 12 december klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Här är några av dagens ärenden:

  • Återrapportering – oberoende av hyrpersonal inom vården.

  • Återrapportering av uppdrag avseende ekonomiska förutsättningar för Region Kronoberg.

  • Regionstyrelsens jämställdhetsanalys 2024. Som en del i arbetet med jämställdhetsintegrering ska varje nämnd genomföra en årlig jämställdhetsanalys inom ett område som nämnden själv väljer ut. Regionstyrelsens jämställdhetsanalys 2024 föreslås omfatta de bidragssystem styrelsen ansvarar för: politiska ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och föreningsbidrag inom folkhälsa.

  • Uppdrag avseende samplanering av vårdens innehåll samt utvärdering av projektet nytt akutsjukhus i Räppe. Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur Region Kronoberg på bästa möjliga sätt kan skapa ändamålsenliga lokaler för framtidens sjukvård som minimerar risker gällande patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Med anledning av det föreslås regionstyrelsen uppdra åt regiondirektören att utreda samplanering av vårdens innehåll på Region Kronobergs sjukhus för att få en helhetsbild över invånarnas framtida sjukvårdsbehov. Vidare föreslås regionstyrelsen uppdra åt regiondirektören att utvärdera projektet nytt akutsjukhus i Räppe.

  • Uppdrag att säkerställa Region Kronobergs rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrottslighet och andra oegentligheter.

  • Samfinansieringsavtal gällande åtgärder för persontrafik på Sydostlänken. Region Kronoberg har i Länstransportplanen 2022–2033 reserverat/prioriterat 25 miljoner kronor för sin del av projektet. Denna prioritering i innevarande Länstransportplan kommer till den kommande planen att öka med 10 miljoner kronor och uppgå till 35 miljoner kronor.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye