Umeå kommun

Förstärkt satsning på unga ska förebygga skolmisslyckande och utanförskap

Dela

Kommunfullmäktige har beslutat att satsa 60 miljoner kronor extra på verksamhet med inriktning mot utsatta barn och ungdomar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får en miljon kronor som ska användas till en fortsatt satsning på elevkonsulenter och till elever som läser Introduktionsprogram (IM).

I kommunen finns ett pågående förebyggande arbete som heter ”Umeå växer tryggt och säkert”. Det har varit framgångsrikt och även uppmärksammats nationellt. Kommunfullmäktige har nu beslutat att satsa 60 miljoner kronor extra på verksamhet med inriktning mot utsatta barn och ungdomar. Detta efter att polisen har informerat kommunledningen om att fler barn och ungdomar riskerar att hamna i gängkriminalitet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att de extra pengarna ska användas till elevkonsulent inom gymnasieskolan vilket innebär att en nyligen beslutad neddragning inte kommer att genomföras. Det särskilda stödet till eleverna kan därmed bibehållas, vilket förhoppningsvis gör att fler kan fullfölja gymnasieskolan. Pengarna som går till IM används till elever som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. De ska användas för att bredda utbudet och därmed skapa fler alternativ för elevgruppen.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Izabel Riedl (M)
vice ordförande
070-515 75 43
izabel.riedl@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se 

Nyckelord

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye