Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande

Dela

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Genom kontinuerlig dialog med främst socialtjänst och polis ska det mobila operativa teamet i ett tidigt skede få information om var förebyggande insatser behöver riktas. Teamet ska kunna förflytta sig och agera utifrån identifierade behov på olika kommunala skolor (åk 4–6) i olika områden. Teamet ska ha en multikompetent sammansättning som kan bestå av personal från skolan och elevhälsan, till exempel kurator och/eller specialpedagog och socionomer från stöd- och omsorgsförvaltningen.

– Nämnden har gemensamt fattat beslut att det operativa teamet på Ersängsskolan ska implementeras efter projekttidens slut med stöd av stadsbidrag och befintlig budget, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

– Projektet på Ersängsskolan har visat på betydelsen av samverkan för att bygga goda relationer med eleverna och bidra till framtidstro, säger Tobias Holmbom (V), 2:a vice ordförande.

– Vi tar med oss erfarenheter som byggts upp och utvecklar arbetet ytterligare med ett mobilt operativt team för att rikta insatserna mot fler skolor, säger Maria Lindvall (L), vice ordförande.

Om kommunen under ett budgetår tillskjuter resurser till den kommunala verksamheten, ska motsvarande tillskott ges till fristående huvudmän. Av de tre miljoner kronor som tilldelats för- och grundskolenämnden avsätts därför 1,3 miljoner kronor i budget för hantering av tillkommande kostnader för skolmåltider och mobila operativa teamet som följd av bidrag på lika villkor.

Nämndens sammanträde pågår till kl. 15.00.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnd
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Maria Lindvall (L)
vice ordförande
för- och grundskolenämnd
073-50 84 301
maria.lindvall@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
för- och grundskolenämnd
073-08 68 641
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye