Svenska institutet för standarder, SIS

Över 770 000 USD till svensklett arbete för att möjliggöra utvecklingsländers engagemang i arbetet med att skapa en global standard för mensprodukter

Dela

–  Mensprodukter saknas i stor utsträckning för kvinnor och flickor i utvecklingsländer, och det minskar möjligheten att arbeta och gå i skolan. Genom Bill & Melinda Gates Foundations bidrag på över 8 miljoner kronor får utvecklingsländer möjlighet att delta i ett viktigt arbete om mensprodukter, och samtidigt sprida kunskap i sina länder, säger Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder.

För till exempel kondomer och spiraler finns det sedan länge globala standarder för kvalitet och säkerhet, men inte för mensprodukter, trots att cirka 1,8 miljarder av världens flickor och kvinnor menstruerar varje månad. På svenskt initiativ tas nu en global standard fram som bland annat kommer att innebära tydliga säkerhetskrav och jämförbara testmetoder i tillverkningen. Standarden blir även viktig för de tillverkande företagen, eftersom den gynnar handel mellan länder, och bland annat syftar till att förenkla vid upphandling samt export och import.
Nu får Svenska institutet för standarder över 8 miljoner kronor av Bill & Melinda Gates Foundation för att möjliggöra utvecklingsländers engagemang i projektet.

Menstruell hälsa är en viktig hälsofråga globalt. Det handlar bland annat om att ha tillgång till säkra mensskydd, toaletter och rent vatten. Om kvinnor och flickor inte har möjlighet att hantera sin menstruation på ett bra sätt kan det bidra till svårigheter att delta i samhället på lika villkor.

Årtionden av forskning visar att när kvinnor kan delta fullt ut i ekonomin så ökar den finansiella stabiliteten för deras hushåll och familjer återhämtar sig snabbare. Uppgifterna visar ett samband mellan kvinnors ekonomiska inflytande och minskad fattigdom, och experter anser att ett sådant inflytande är avgörande för livsmedelssäkerheten. Dessutom främjar det tillväxt: Nya siffror från Eurasia Group visar att om beslutsfattare prioriterar investeringar till kvinnors ekonomiska inflytande skulle den globala ekonomin kunna växa med ytterligare 7 procent, eller 10 biljoner dollar, fram till 2030.

Summan på över 770 000 USD fördelas under en treårsperiod. Medlen kommer att användas för att minska hinder för utvecklingsländer att delta i standardiseringsarbetet och att stärka kompetensen om standardisering inom dessa länder. Syftet är att bidra till ökad produktivitet, och ökad konkurrenskraft, och därmed till en ökad hälsa och välfärd, och på så sätt även bidra till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

En internationell kommitté inom ISO har skapats för att ta fram en global standard för mensprodukter. Sverige leder arbetet och hittills har drygt fyrtio länder anslutit sig till projektet.

– Målet är att skapa en användbar och inkluderande standard för mensprodukter som alla länder kan sluta upp kring, Det handlar om tillgång till säkra mensprodukter oavsett var i världen man bor, att kunna göra informerade val och vara delaktig i samhället. säger Jenny Acaralp, projektledare, Svenska institutet för standarder.

Nyckelord

Kontakter

SIS är en del av ISO och CEN som är ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard ska göra laddplatser för elbilar mer tillgängliga7.5.2024 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Många laddplatser för elbilar har brister när det gäller tillgänglighet, något som gör det svårt och ibland omöjligt för många att använda dem. Nu ska en ny standard tas fram som tydliggör kraven för hur en tillgänglig laddplats bör se ut. Det handlar bland annat om utformningen av platsen, att laddkabeln inte är för tung och att snövallar inte får bli ett hinder vintertid. Standarden kommer även göra det enklare att kravställa vid upphandlingar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye