Konkurrensverket

Nio regioner upphandlade avtal om digitalt journalsystem på otillåtet sätt

Dela

Ändringarna av det kontrakt om digitala journalsystem som nio regioner gemensamt upphandlat var inte tillåtna enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att ändringarna förändrade det ursprungliga kontraktets övergripande karaktär. I stället skulle en ny upphandling ha genomförts.

Regionerna Örebro, Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Halland, Gävleborg och Norrbotten upphandlade gemensamt digitala journalsystem för vården. Upphandlingens totala värde uppskattas till drygt 4,3 miljarder kronor.

I början av 2022 meddelade leverantören av systemet att en komplett leverans inte skulle kunna ske i enlighet med den tidsplan som var avtalad, och tidigare justerad genom tilläggsavtal, med regionerna. För att bland annat reglera leveransförseningen ingick parterna därför tre ändringsavtal.

Genom ändringsavtalen har parterna ändrat villkoren för leveransförsening och vite. Leverantören har dessutom åtagit sig att ge ekonomisk kompensation för den ändrade tidsplanen. Leverantören har även åtagit sig att ersätta regionerna om de skulle bli skyldiga att betala skadestånd eller upphandlingsskadeavgift på grund av ändringsavtalen. 

Regionerna hävdar att ändringarna kan motiveras mot bakgrund av det ursprungliga avtalets ändringsklausul. De menar också att ändringarna var en konsekvens av oförutsebara händelser och därmed tillåtna med stöd av ändringsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, LOU.

Konkurrensverket anser att ändringarna inte har stöd i upphandlingsreglernas bestämmelser om ändringsklausuler eller oförutsebara omständigheter. De nya rättigheter och skyldigheter som har tillkommit genom avtalen omfattas inte av ändringsreglerna i LOU.

– Upphandlande myndigheter är skyldiga att följa upphandlingsreglerna. Att ändra upphandlade avtal på ett omfattande sätt är inte förenligt med LOU när resultatet av upphandlingen hade kunnat bli annorlunda om ändringarna hade varit kända vid anbudsgivningen. Att upphandlande myndigheter dessutom gör upp med leverantören om att få ersättning för skadestånd eller upphandlingsskadeavgift är allvarligt. Det riskerar i förlängningen att motverka en effektiv efterlevnad av upphandlingslagstiftningen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till domstol och yrkar att samtliga nio regioner ska bli skyldiga att betala 10 miljoner kronor vardera i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört otillåtna direktupphandlingar.

För ytterligare information, kontakta:

Therése Westermark, enhetschef, 08-700 16 77, therese.westermark@kkv.se.

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverket bötfäller VVS-företag för prisstyrning20.12.2023 15:20:45 CET | Pressmeddelande

Tapwell, som levererar VVS-produkter för kök och badrum, bröt mot konkurrensreglerna när företaget begränsade återförsäljares möjligheter att själva bestämma priset på företagets produkter vid försäljning över internet. Prisstyrning är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna och Konkurrensverket har nu beslutat att företaget ska betala 16,9 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye