Unionen

Digitala spår - män mer naiva än kvinnor

Dela

Svenskar har en påfallande oförsiktig inställning till att använda digitala tjänster som lämnar digitala spår – både privat och på jobbet. Män är mindre försiktiga än kvinnor och allra mest oförsiktiga är äldre manliga tjänstemän. Det visar Unionens Integritetsindex 2024 som lanseras idag.

Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen
Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen

På uppdrag av Unionen har analysföretaget Infostat undersökt svenskarnas inställning till användning av tjänster som när man använder tjänsterna gör det möjligt att övervaka egna och andras beteenden, preferenser och rörelser när det gäller digitala tjänster. Undersökningen visar på flera målkonflikter och paradoxer i svenskarnas beteenden. Exempelvis följer varannan privatanställd tjänsteman leveranser i realtid samtidigt som bara drygt en av tre själva inte skulle vilja ge motsvarande information till sin arbetsgivare. Tre av fyra godkänner cookies när de surfar på webben - men varannan är negativt inställd till att arbetsplatsen övervakar vilka webbsidor man besöker. Det här väcker oro hos Unionens förbundsordförande Peter Hellberg.  

– Vi har alla varit aningslösa. Det är en inställning som möjliggjort en maktförskjutning på arbetsmarknaden. Både anställda och vi som fackförbund behöver bli mer medvetna om vilken data som arbetsgivare faktiskt kan samla in. Data som arbetsgivaren, om det vill sig illa, kan använda emot arbetstagaren, säger Hellberg. 

Det handlar inte om särskilt speciella programvaror utan om program som de flesta tjänstemän använder varje dag.  

– De flesta vanliga IT-system och programvaror som används idag erbjuder arbetsgivare möjlighet till närgången övervakning av de anställda. Det är i grunden orimligt att det är på det sättet, säger Peter Hellberg.  

För att öka medvetenheten och för att få till en förändring lanserar Unionen idag Integritetsindex 2024 för att, över tid, följa svenskarnas beteende och inställning till digital övervakning. 

Skillnader mellan ålder, kön, arbetare och tjänstemän 

En djupare analys av resultaten visar att det finns stora skillnader i inställningen till digital övervakning mellan åldrar, kön och om man är tjänsteman eller arbetare. Män är generellt mer oförsiktiga med sin digitala integritet än kvinnor, äldre är mer oförsiktiga än yngre. Tjänstemän är mer oförsiktiga än arbetare. Den grupp som har högst värden i Integritetsindex 2024 är äldre tjänstemän.  

Unionen menar att det är hög tid att integritetsfrågor på arbetsplatsen regleras. Det kan behöva ske inom ramen för kollektivavtal eller arbetsmiljöarbete. Frågan kan också vara aktuell för lagstiftning. 

Om undersökningen 

Undersökningen ”Övervakad - om hushållens värderingar och beteenden kring digital övervakning och spårning” är gjord av Infostat på uppdrag av Unionen. Den har gjorts för att kartlägga hushållens användning av tjänster och produkter som vid användandet möjliggör övervakning av det egna och andras beteenden, preferenser och rörelser. 3010 intervjuer har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Undersökningen gjordes mellan den 11 oktober och 21 november 2023. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen
Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen
Ladda ned bild

Dokument

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 15 000 arbetsplatser. Unionen finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden och du hittar oss i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar. Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen press svarar på medias frågor om Unionen. Vi förmedlar kontakter till våra förtroendevalda och experter inom bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling, utmaningar i tjänstemännens arbetsliv, lön och jämställdhet.

Välkommen att kontakta oss!

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

Unionen om budgeten: satsningar för att stärka svensk konkurrenskraft och kompetens saknas15.4.2024 11:35:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringen presenterar flera nödvändiga satsningar på vård, skola och rättsväsendet, men satsningar för att komma till rätta med kompetensgapet på arbetsmarknaden saknas. Unionen hade velat se satsningar på CSN och Försäkringskassan för att hantera omställningsstudiestödet - och pengar till högskolor och universitet för att utveckla kursutbudet för yrkesverksamma.

Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK presenterar förslag till uppdaterad ägarstyrning av Alecta10.4.2024 17:08:44 CEST | Pressmeddelande

Svenskt Näringsliv, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har genomfört en översyn av ägarstyrningen av Alecta. Detta i syfte att långsiktigt stärka Alecta genom mer strukturerade processer, ökad transparens och större förutsägbarhet i ägarstyrningen. Mot bakgrund av denna översyn lämnas nu ett antal förslag på förändringar för Alectas överstyrelse att besluta om på nästkommande ordinarie överstyrelsemöte, den 25 april.

Unionens nya rapport Arbetsmiljöbarometern 2023: Stressen bland privatanställda tjänstemän minskar alldeles för långsamt27.3.2024 08:32:22 CET | Pressmeddelande

I dagens Sverige är den arbetsrelaterade pressen och stressen för privatanställda tjänstemän en oroande realitet som inte minskar tillräckligt snabbt. Unionen lanserar idag en ny rapport, Arbetsmiljöbarometern 2023, som fokuserar på att belysa utmaningarna och behoven för en riskfri och god arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye