Region Kronoberg

Unga som inte får välja sin framtida partner mår sämre

Dela

Sämre hälsa, ökad våldsutsatthet och bristande framtidstro.

Resultatet från enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2021 som genomfördes i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 har analyserats för att se hur ungdomar i länet upplever sitt liv när de är utsatta för negativ social kontroll (vilket inrymmer både hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som växer upp i sekter).

Av de närmare 3 500 elever som svarat på enkäten svarade 200 elever (5-7 procent i de olika årskurserna) att de upplever en oro för att någon i deras familj eller släkt ska bestämma vem de ska gifta sig med i framtiden. Förekomsten finns i alla länets kommuner.

Stora hälsoskillnader

Resultatet visar på anmärkningsvärda hälsoskillnader för de som känner oro över att inte få välja sin framtida partner. Generellt är det dubbelt så vanligt med sämre allmänhälsa, psykisk ohälsa och självskadebeteende bland dessa elever jämfört med de som kan välja sin partner själv.

– Det är oroväckande att varannan elev i årskurs 2 på gymnasiet som upplever begränsningar i val av framtida partner har en dålig allmän hälsa och upplever psykisk ohälsa, säger Valentina Hajra, utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa.

Mer våldsutsatthet

De elever som har begränsningar i val av framtida partner anger i betydligt större utsträckning att de har utsatts för fysiskt våld av vuxen, blivit mobbad samt sexuellt utsatt, jämfört med övriga elever. Runt 18-19 procent uppgav att de har varit med om att någon vuxen behandlat dem fysiskt illa, till exempel slagit dem eller gett dem en örfil, jämfört med 4 procent av de som får välja sin partner själv.

Bristande tillit och framtidstro

Bland elever som inte får välja sin framtida partner är det en betydligt högre andel som saknar tillit till vuxna, jämfört med övriga elever. De känner sig även betydligt mer ensamma. Bland de som inte får välja sin framtida partner svarade 18 procent att de såg ganska eller mycket negativt på sin framtid, jämfört med 6 procent bland de som inte upplever begränsningar i valet av sin framtida partner.

– Ungdomar som växer upp med hedersrelaterat våld och förtryck samt i sekter riskerar att drabbas av en mängd negativa konsekvenser av sin uppväxt. Samhället behöver se deras utsatthet och vara rustade för att hantera deras sämre mående, psykiska ohälsa och isolerande ensamhet. Deras utsatthet riskerar att bli livslång och de negativa hälsoeffekterna något som eskalerar med tid, säger Valentina Hajra.

Kontakter

Länkar

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye