Trafikverket

Gemensam insats för fler fartygsbefäl

Dela

Rekryteringsbehovet av fartygsbefäl till skärgårdssjöfart och kustsjöfart är stort. Nu har branschens aktörer, Trafikverket Färjerederiet, Svensk Sjöfart och Sjöfartsverket, träffat en överenskommelse att samverka för att årligen kunna erbjuda praktikplatser för att säkra försörjningen av rätt utbildat sjöfolk framgent.

Om Transportstyrelsen ändrar föreskriften kan det räcka med 6 månaders styrd praktik ombord, i stället för 36 månader, för att få behörighet fartygsbefäl VII. Trafikverket Färjerederiet, Svensk Sjöfart och Sjöfartsverket erbjuder praktikplatser om ändringen går igenom. Foto: Kasper Dudzik.
Om Transportstyrelsen ändrar föreskriften kan det räcka med 6 månaders styrd praktik ombord, i stället för 36 månader, för att få behörighet fartygsbefäl VII. Trafikverket Färjerederiet, Svensk Sjöfart och Sjöfartsverket erbjuder praktikplatser om ändringen går igenom. Foto: Kasper Dudzik.

Fartygsbefäl VII-utbildningen, en viktig utbildning inom sjöfarten, kräver välstrukturerade praktikplatser för att möjliggöra kompetensutveckling och yrkeserfarenhet för blivande sjöfolk. Men denna behörighet har hittills krävt 36 månaders däckstjänstgöring. 

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har föreslagit en förordningsändring för att möjliggöra en mer flexibel väg och kortare väg med bibehållen kvalitet för utbildning till fartygsbefäl klass VII. Transportstyrelsen ska meddela föreskrifter om den fartygsförlagda utbildningens innehåll och längd. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.  Svensk Sjöfart, Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket betonar vikten av att den fartygsförlagda utbildningen bör uppgå till 6 månader, detta med hänvisning till att det idag är vad som gäller för den befintliga behörigheten till befälhavare klass VII inre fart. 

Trafikverket Färjerederiet och Föreningen Svensk Sjöfart har lämnat in avsiktsförklaringar angående samarbete för att kunna erbjuda praktikplatser ombord. Även från Sjöfartsverkets sida ser man behovet av en förordningsändring för att underlätta sjöfolks väg till att nå behörigheten. Det är därför glädjande att samtliga tre parter har en god dialog kring samarbetet för att tillhandahålla praktikplatser. Gemensamt med andra aktörer i branschen ska de erbjuda 30 åretruntpraktikplatser per år.

– Vi är fortsatt mycket positiva till förslaget. Behovet av ändringen har påtalats från branschens sida under en längre tid och det är ett betydelsefullt första steg mot att etablera ett mer anpassningsbart utbildningssystem för sjöfarare, vilket kan attrahera både kommande generationer och de som vill karriärväxla till sjöfarten senare i livet. Det är mycket välkommet att Transportstyrelsen nu har påbörjat arbete med föreskriften, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart.

Sjöfartsutbildningarna måste idag innehålla vissa element som beslutas av FN: sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organization) och lyder under den så kallade STCW-konventionen. Enligt departementet finns det inget hinder i vare sig den internationella STCW-konventionen eller EU-rätten mot att införa en sådan alternativ praktikgrund. 

– Om man fokuserar på de krav som finns i konventionen finns det möjlighet att korta ner utbildningen väsentligt och göra den mer attraktiv för dem som vill arbeta till sjöss och kanske också vill byta yrke mitt i livet. Därför är vi glada att kunna erbjuda sjömän 6 månaders praktik ombord för att fler ska kunna få behörighet fartygsbefäl klass VII enklare och med bibehållen kvalitet, säger Rickard Karlsson, operativ chef Trafikverket Färjerederiet.

Läs mer om regeringens promemoria om flexiblare väg till befälhavare klass VII

Läs mer om nuvarande utbildning till befälhavare klass VII på Chalmers

Läs mer om nuvarnde utbildning till befälhavare klass VII deltid på Linne universitetet  

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Rickard Karlsson, Trafikverket Färjerederiet, 010-123 9764

Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Omkörningsförbud på E4 norr om Gävle – för bättre flyt i påsktrafiken25.3.2024 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Påsken står för dörren och därmed även en av årets stora trafikhelger, vilket syns tydligt på E4:an norr om Gävle som en av de mest trafikerade vägarna under påskhelgen när trafikanter ska till och från fjällen. Därför har Trafikverket i samverkan med Polisen även i år beslutat att förbjuda omkörningar mellan Gävle och Tönnebro för att skapa ett bättre flyt i trafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye